Matematyka w zastosowaniach - iii-gimnazjum - Baza Wiedzy

Zamiana jednostek

Jednostki długości:

 • $$1 cm=10 mm $$
 • $$1 m =100 cm=1000 mm $$
 • $$1 km=1000 m=100000 cm=1000000 mm $$

Jednostki pola:

 • $$ 1 {cm}^2=100 {mm}^2 $$
 • $$ 1 m^2=10000 {cm}^2=100000 {mm}^2 $$
 • $$ 1 {km}^2=1000000 m^2=1×{10}^{10} {cm}^2=1×{10}^{12} {mm}^2 $$
 • $$ 1 a=100 m^2=1000000 {cm}^2=100000000 {mm}^2 $$
 • $$ 1 ha=100 a=10000 m^2=1×{10}^8 {cm}^2=1×{10}^{10} {mm}^2 $$

Jednostki wagi:

 • $$1 g=1000 mg$$
 • $$1 dag=10 g= 10000 mg$$
 • $$1 kg= 100 dag= 1000 g= 10000000 mg$$
 • $$1 t= 1000 kg= 100000 dag= 1×{10}^6 g=1×{10}^9 mg$$

Odczytywanie diagramów

Diagramy służą do zobrazowania różnych danych. Pozwalają na szybsze odczytywanie informacji. Diagramy mogą być przedstawione w różnych formach. Diagram kołowy, słupkowy oraz liniowy to najbardziej popularne i najczęściej używane.

Diagram kołowy:

kolowy

Powyższy diagram przedstawia, jaki procent wśród polskiej młodzieży ma poszczególne zainteresowania.

Diagram słupkowy:

slupkowy

Diagram przedstawia ile średnio bramek zdobywał poszczególny klub w jednym meczu.

Diagram liniowy:

liniowy

Z tego diagramu możemy odczytać ile osób odwiedziło poszczególne muzeum w podanych godzinach.

Skala na mapie

Przy odczytywaniu informacji z mapy należy pamiętać o skali mapy. Skala informuje nas o tym ile razy obiekty i odległości na mapie zostały zwiększone lub zmniejszone.

$$ 1:x $$ -> $$ 1 cm $$ na mapie odpowiada x centymetrom w rzeczywistości.

Przykład:

Odcinek na mapie o skali 1:43000 ma długość 13 cm. Ile w rzeczywistości ma ten odcinek?

$$ 1 cm $$ -> $$43000 cm $$
$$ 1 cm $$ -> $$430 m $$
$$ 13 cm $$ -> $$13×430 m =5590m$$
$$ 13 cm $$ -> $$5590 m=5,59 km $$

Odp.: W rzeczywistości ten odcinek ma 5,59 km.

Podatek vat i inne

 1. Podatek VAT

  W Polsce podatek VAT wynosi 23% lub 8% od ceny towaru lub usługi. Oznacza to, że cena produktu jest droższa o 23% (lub 8%), a pieniądze w ten sposób uzbierane sprzedawca musi przekazać do skarbu państwa. Cena brutto to cena towaru razem z podatkiem. Cena netto to cena samego towaru.

  $$ ext"cena netto" + 23% ext"(lub 8%)" ext"cena netto" = ext"cena brutto" $$

  Przykład:

  Cena netto pralki wynosi 3600 zł. VAT na sprzęt gospodarstwa domowego wynosi 23%. Ile wynosi cena brutto?

  $$ ext"cena brutto"=3600 zł + {23}/{100} 3600 zł=3600 zł+828 zł=4428 zł $$

  Odp.: Cena brutto pralki wynosi $$4428$$ zł.

 2. Podatek od dochodów

  W Polsce oprócz podatku VAT obowiązuje również podatek od dochodów. Podatek od dochodów wynosi 19%. Oznacza to, że obywatel musi odliczyć od zarobionych pieniędzy 19% i oddać je do skarbu państwa. Kwota netto to pieniądze, które zostają po odjęciu podatku, a kwota brutto to zarobki.

  $$ ext"kwota brutto"-19% ext"kwoty brutto"= ext"kwota netto" $$

  przykład:

  Pan W zarabia 31000 zł rocznie. Ile zostanie pieniędzy panu W po odjęciu podatku?

  $$ ext"kwota netto"=31000 zł- 19/100 31000 zł=31000 zł-5890 zł=25110 zł $$

  Odp.: Panu W zostanie $$25110$$ zł po odjęciu podatku od dochodów.

Lokaty bankowe

Gdy na konto wpłaca się pewną sumę pieniędzy, ważne jest oprocentowanie tego konta. Oprocentowanie to część (wyrażona w %) wpłaconych pieniędzy, które otrzymamy po upływie roku. Otrzymane w ten sposób pieniądze to odsetki.

$$ ext"odsetki"=x%× ext"wpłacone pieniądze" $$
czyli:
$$ ext"odsetki"= x/100× ext"wpłacone pieniądze " $$

$$x$$ -> oprocentowanie

Przykład:

Pan R wpłacił na konto z oprocentowaniem 5%, 1300 zł. Jaki będzie jego stan konta po upływie roku?

$$ ext"stan konta po roku"= ext"odsetki" + ext"wpłacona kwota" $$
$$ ext"odsetki"=5/100×1300=65 zł $$
$$ ext"stan konta po roku"=65 zł+1300 zł=1365zł $$

Odp: Po roku Pan R będzie miał na swoim koncie 1365 zł.

Droga, prędkość, czas

Wzór ogólny na średnią prędkość:

$$V= S/t$$

$$ V $$ -> średnia prędkość
$$ S $$ -> droga (przejechana odległość)
$$ t $$ -> czas, w jakim pokonaliśmy daną odległość
 1. $$V=S/t$$

  Przykład:

  Rowerzysta przejechał 60 km w 5 godzin. Jaka była jego średnia prędkość?

  $$ V={60 km}/{5 h}={12 km}/{1 h}=12$$ $$km/h $$

  Odp.: Średnia prędkość rowerzysty wynosiła 12 km/h.

 2. $$ S=V×t$$

  Przykład:

  Samochód jechał ze średnią prędkością 70 km/h. Jaką odległość pokonał w 3,5h.

  $$ S={70 km}/h×3,5 h=70 km×3,5=245 $$ km

  Odp.: Samochód przejechał 245 km.

 3. $$t= S/V$$

  Przykład:

  Pociąg jedzie 120 km/h. Jak długo zajmie mu przejechanie 400 km?

  $$t={400 km}/{ {120 km}/h}=31/3 h=3h $$ $$ 20 min$$

  Odp: Przejechanie 400 km zajmie pociągowi 3h 20min.

Gęstość i stężenia procentowe

Matematyki używamy również w dziedzinie fizyki i chemii. Przede wszystkim do obliczania gęstości oraz stężenia procentowego.

 1. Gęstość – własność substancji oznaczająca ile waży, na przykład, jeden $$cm^3$$ tej substancji. Podaje się ją najczęściej w $$g/{cm^3}$$ oraz kg/m3.

  $$ρ=m/V$$

  $$ ρ $$ -> gęstość substancji

  $$ m$$ -> masa substancji

  $$ V$$ -> objętość substancji

 2. Stężenie procentowe – właściwość roztworu informująca nas ile % masy roztworu stanowi masa substancji (np. soli).

  $$C_p={m_s}/{m_r} ×100% $$

  $$C_p$$ -> stężenie procentowe

  $$m_s $$ -> masa substancji

  $$m_r $$ -> masa roztworu

Spis treści

Rozwiązane zadania
Zbuduj takie równanie, aby: a) jego rozwiązaniem była liczba 2

`a)\ x-2=0`

`b)\ x+2=0`

`c)\ 2x+2=2(x+1)`

`d)\ 2x+5=2x+7`

Przekształć różnicę na iloczyn. a) x²-9

a) `x^2-9=(x-3)(x+3)`

b) `4-a^2=(4-a)(4+a)`

c) `m^2-16=(m-4)(m+4)`

d) `169-b^2=(13-b)(13+b)`

e) `y^2-144=(y-12)(y+12)`

f) `25y^2-9=(5y-3)(5y+3)`

g) `36-49x^2=(6-7x)(6+7x)`

h) `64a^2-121=(8a-11)(8a+11)`

i) `16n^2-196=(4n-14)(4n+14)`

j) `9x^2-81y^2=(3x-9y)(3x+9y)`

k) `4a^2-16b^2=(2a-4b)(2a+4b)`

l) `225m^2-36n^2=(15m-6n)(15m+6n)`

ł) `256x^2-25y^2=(16x-5y)(16x+5y)`

W trójkącie...

Oznaczmy długość boku kwadratu przez y, wtedy:

Trójkąty ABC i FEC są podobne, zachodzi więc równość:

`(|FC|)/(|AC|) = (|FE|)/(|AB|)`

Stosunki odpowiadających przyprostokątnych są równe.

`(10-y)/10 = y/15`

`15(10-y)=10y`

`150 - 15y = 10y \ \ \ |+15y`

`150 = 25y \ \ \ |:25`

`y=6 \ [cm]`

A więc pole kwadratu o boku y wynosi:

`P=y^2 = 6^2 = 36 \ [cm^2]`

Na kliszy fotograficznej obraz osoby mającej 1,7 m wzrostu ma wysokość 3 cm

`3/9=170/x`

3x= 1530

x = 510cm

Odp. Fotografowana osoba była oddalona od soczewki o 5,1 metra.

Pan Jan przytył w ciągu ostatniego ...

Obliczamy, ile ważył pan Jan rok temu. 

`84 \ "kg"-14 \ "kg"=70 \ "kg"` 

Rok temu Pan Jan ważył 70 kg.

W ciągu roku przytył o 14 kg.


Obliczamy, o ile procent wzrosła waga pana Jana.

`14/70*100%=1/5*100%=20%` 

Waga pana Jana wzrosła o 20%.


Poprawna odpowiedź to: D. o 20%.   

W ciągu 5 godzin 5 pająków ...

W ciągu 5 godzin 5 pająków zjada 5 owadów.

Jeżeli wydłużymy czas 10 razy, to taka sama liczba pająków (czyli 5), zje 10 razy więcej owadów, czyli 50.

 

Odp: Potrzeba 5 pająków, aby w ciągu 50 godzin złapać 50 owadów.

Połącz w pary równania ...

ODP:

I - D

II - C

III - B

IV - A

 

Doprowadzamy każde z podanych równań do prostszej postaci:

`"I."\ -2(3x+1)=2-x` 

`\ \ \ -6x-2=2-x\ \ \ \ \ \ \ \ \ |+x` 

`\ \ \ -5x-2=2\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+2` 

`\ \ \ -5x=4` 

 

`"II."\ x(2x-5)-1=2x^2+7x-4` 

`\ \ \ 2x^2-5x-1=2x^2+7x-4\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-2x^2` 

`\ \ \ -5x-1=7x-4\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-7x` 

`\ \ \ -12x-1=-4\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+1` 

`\ \ \ -12x=-3` 

 

`"III."\ (x(x-1))/3-(x^2+3x)/2=4x-1/6x^2+2\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*6` 

`\ \ \ strike6^2*(x(x-1))/strike3^1-strike6^3(x^2+3x)/strike2^1=24x-x^2+12` 

`\ \ \ 2x(x-1)-3(x^2+3x)=24x-x^2+12` 

`\ \ \ 2x^2-2x-3x^2-9x=24x-x^2+12` 

`\ \ \ -x^2-11x=24x-x^2+12\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+x^2`   

`\ \ \ -11x=24x+12\ \ \ \ \ \ \ |-24x` 

`\ \ \ -35x=12` 

 

`"IV."\ (x(2x-1))/3=(4x^2+7)/6\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*6` 

`\ \ \ strike6^2*(x(2x-1))/strike3^1=strike6^1*(4x^2+7)/strike6^1` ` `

`\ \ \ 2x(2x-1)=4x^2+7` 

`\ \ \ 4x^2-2x=4x^2+7\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-4x^2`

`\ \ \ -2x=7` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"A."\ 4x^2-2x=4x^2+7\ \ \ \ \ \ \ \ \ |-4x^2`  

`\ \ \ -2x=7` 

 

`"B."\ -x^2-11x=-x^2+24x+12\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+x^2` 

`\ \ \ -11x=24x+12\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-24x` 

`\ \ \ -35x=12` 

 

`"C."\ 2x^2-12x=2x^2-3\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-2x^2` 

`\ \ \ -12x=-3`

 

`"D."\ 3x^2-5x=3x^2+4\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-3x^2` 

`\ \ \ -5x=4` 

 

Co jest bardziej prawdopodobne: otrzymanie co najmniej jednej kuli zielonej

Otrzymanie co najmniej jednej kuli zielonej w tym przypadku oznacza, że otrzymamy dokładnie 2 kule zielone. Podobnie jest z otrzymaniem co najwyżej dwóch kul czarnych - oznacza to, że otrzymamy dokładnie 2 kule czarne. Skoro mamy tylko kule o tych dwóch kolorach i zbiory tych kul mają tyle samo elementów, to zdarzenia są jednakowo prawdopodobne.

Dany jest wykres funkcji. Oceń prawdziwość

`"I." \ \ \ "F"`  

`"Dziedziną funkcji jest przedział:"`

`(-7, \ 1)uu<<2, \ 7)` 

 

`"II." \ \ "P"` 

 

`"III." \ "P"` 

 

`"VI." \ "F"`   

`"Liczba"\ 3\ "nie należy do zbioru wartości narysowanej funkcji."`

 

`"V." \ \ "P"` 

W 750 g roztworu znajduje się ...

W roztworze znajduje się 8‰ chlorku miedzi. 

Cały roztwór ma 750 g. Obliczmy ile chlorku miedzi znajduje się w tym roztworze.

Przypomnienie: 1‰ = 1/1000.

`8%_0*750=8/strike1000^4*strike750^3=strike8^2/strike4^1*3=6\ [g]`

W roztworze 750 g znajduje się 6 g chlorku miedzi.

 

Do roztworu dosypano 50 g chlorku miedzi.

W nowo powstałym roztworze znajduje się 56 gram chlorku miedzi.

`6\ g+50\ g=56\ g`

Nowy roztwór waży 800 gram.

`750\ g+50\ g=800\ g`

 

Obliczmy stężenie procentowe nowego roztworu. W tym celu zapisujemy jaką cześcią całego roztworu jest chlorek miedzi. Następnie otrzymany ułamek mnożymy przez 100%.

`56/strike800^8*strike100^1%=56/8%=7%`

 

Odp: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 7%.