Rok 2018 odpowiedzi (język angielski) - egzamin-gimnazjalny-3 - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Rok 2018 odpowiedzi (język angielski) - egzamin-gimnazjalny-3 - Baza Wiedzy

Egzamin gimnazjalny 2018 (język angielski)

Angielski Poziom Podstawowy. 

Zadanie 1.

Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. W zadaniach 1.1.-1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl jedną z liter A, B albo C.

1.1. B

Wskazówka: Dziewczynka mówi chłopcu, że chciała wziąć swoją torbę sportową, ale jest za mała, chłopiec proponuje, żeby wzięła walizkę na kółkach, ale dziewczynka stwierdza, że jest dla niej zbyt elegancka. Chłopiec proponuje, że może pożyczyć jej plecak (Boy: If you want, I can lend you my rucksack. - Jeśli chcesz, to mogę ci pożyczyć swój plecak.), dziewczynka się zgadza (Girl: Great! I can start packing now. - Super! Teraz mogę zacząć się pakować.).

1.2. C

Wskazówka: Chłopiec zaprasza Natalie do kina, mówi, że będzie tam też Tom, bo zaprosił go, kiedy spotkali się na siłowni. Natalie odmawia, ma inne plany na wieczór - musi odebrać babcię z lotniska (Girl: I’d love to see Tom, but I’m afraid I can’t make it tonight. My grandma’s arriving
today and I have to pick her up from the airport at 8 p.m. - Chciałabym zobaczyć się z Tomem, ale niestety dziś wieczorem nie mogę. Moja babcia przyjeżdża i muszę odebrać ją o 20 z lotniska.).

1.3. A

Wskazówka: Mężczyzna proponuje, żeby dziewczynka zabrała na zbiórkę część swoich ubrań, ale ona stwierdza, że nie przydadzą się one afrykańskim dzieciom. Dziewczynka rozważała zaniesienie słodyczy, ale domyśla się, że większość uczniów tak zrobi, dlatego zamierza zanieść swoje stare zabawki (Girl: Well, most of my clothes will be useless for poor children in Africa. I thought about sweets, but most of my friends will probably bring food. I want to give them something different – some toys I used to play with. - Większość moich ubrań nie przyda się biednym afrykańskim dzieciom. Myślałam o słodyczach, ale większość moich znajomych pewnie przyniesie jedzenie. Ja chcę dać im coś innego - moje stare zabawki.).

1.4. The woman is talking about

A. a new swimming instructor.

B. an extra hour of swimming.

C. a change of swimming-class time. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

Wskazówka: Kobieta dzwoni z Delta Sports Centre, żeby poinformować Phila o zmianie godziny zajęć: I’m afraid this Tuesday he can’t be here at 4 p.m. as usual. Can you start the class at 5 p.m.? That’s an hour later. Please let me know if it’s okay with you. - Obawiam się, że w ten wtorek nie będzie mógł (instruktor - Martin Sanders) się zjawić o 16, jak zwykle. Możesz przyjść na 17, czyli godzinę później? Daj mi znać, czy taka godzina ci odpowiada.

 

1.5. The boy is calling his sister to

A. ask her to do something. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

B. offer her some help.

C. get some advice.

Wskazówka: Chłopiec prosi siostrę o pomoc - ich zwierzątko źle się czuje i trzeba je zawieźć do weterynarza: Please come home as soon as possible! We need to take him to the vet quickly. Call the clinic and ask if we can bring the dog this afternoon, will you? - Proszę, wracaj jak najszybciej do domu. Musimy zawieźć go do weterynarza. Zadzwonisz do kliniki i zapytasz, czy możemy go przywieźć dzisiaj po południu?

Zadanie 2.

Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwóch osób na temat wystawy zdjęć w szkole. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej osoby (2.1.-2.4.) zawód, który ta osoba obecnie wykonuje (A-E). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.

Uwaga! Jedna nazwa zawodu została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.

Wskazówka: Alexandra Kent: Girl: I think I know Alexandra Kent. Is she the one writing science fiction novels? - Chyba znam Alexandrę Kent. Czy to ona pisze powieści science-fiction?; chłopiec potwierdza.

John Dixon: Boy: Have you seen the new stadium in the city? Mr Dixon designed it. Just like many other buildings in the city centre. - Widziałaś nowy miejski stadion? Zaprojektował go pan Dixon, tak samo, jak wiele innych budynków w centrum miasta.

Mary Gray: Girl: She works for our local TV station. She has her own programme in which she discusses with guests the latest political news. She also does interviews with celebrities. - Pracuje w miejscowej stacji telewizyjnej. Prowadzi własny program, w który prowadzi rozmowy na temat najnowszych wydarzeń z dziedziny polityki. Przeprowadza także wywiady z gwiazdami.

Tom Fox: Girl: That’s Tom Fox, the goalkeeper for the national football team. To Tom Fox, bramkarz narodowej drużyny piłki nożnej.

 

Zadanie 3.

Usłyszysz dwukrotnie komunikat dotyczący wizyty w motylarni. Zdecyduj, które ze zdań 3.1.-3.3. są zgodne z treścią nagrania (P - Prawda), a które nie (F - Fałsz). Zakreśl literę P albo F.

3.1. When students visit the butterfly house, they will first watch a documentary. - FAŁSZ

Wskazówka: During the first part of your visit you’ll spend some time in the main exhibition room where the guide
will tell you...Then we’ll watch a 10-minute documentary. - Pierwszą część naszej wizyty spędzicie w sali wystawowej, gdzie przewodnik opowie wam... A potem obejrzymy 10-minutowy film dokumentalny.

3.2. The cost of the activity book is not included in the price of the ticket. - PRAWDA

Wskazówka: You may also test your knowledge and answer some questions in the activity book. You can get it in our souvenir corner for just £1.50. - Możecie również sprawdzić swoją wiedzę i odpowiedzieć na pytania z zeszytu z zadaniami. Kupicie go w naszym sklepie z pamiątkami za jedyne półtora funta.

3.3. The speaker explains how to attract butterflies to your garden. - FAŁSZ

Wskazówka: Nie ma takiej informacji w nagraniu. Kobieta mówi tylko: There is also a DVD available to those of you who’d like to learn more about butterflies or create your own butterfly garden. - Możemy także udostępnić film na DVD tym z was, którzy są zainteresowani dodatkowa wiedzą z zakresu motyli lub tego, jak stworzyć swoją własną motylarnię.

 

 

Zadanie 4.

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.-4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

A. I’m afraid I don’t have them.

B. My pleasure. I’m glad you like it.

C. I’d like one of these. Perhaps the red one.

D. Not really. I almost fell asleep watching it.

E. I have to. I’ll need it for my university studies.

 

4.1. D

(- Did you like the show? - Podobało ci się przedstawienie?

- Niezbyt. Prawie na nim zasnąłem.)

4.2. C

(- How can I help you? - W czym mogę pomóc?

- Poproszę jedną z tych, może niech będzie czerwona.)

4.3. B

(- Thanks for the present. - Dziękuję za prezent.

- Cała przyjemność po mojej stronie. Cieszę się, że ci się podoba.)

4.4. E 

(- Are you going to learn Japanese next year? - Będziesz uczyć się japońskiego w przyszłym roku?

- Muszę. Będzie mi potrzebny na studiach.)

Uwaga! Odpowiedź A nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

Zadanie 5.

Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakująca wypowiedź jednej z osób. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

 

5.1. X: _____________

Y: Certainly. What can I do for you?

X: I’m looking for a cheap smartwatch.

A: Did you need any help?

B: Could you help me? -  PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

C: Can I help you?

Tłumaczenie poprawnie uzupełnionego dialogu

X: Może mi pani pomóc?

Y: Oczywiście. Co mogę dla ciebie zrobić?

X: Szukam taniego smartwatcha.

 

5.2. X: Hello, John. What a surprise! Come in.

Y: Sorry, I didn’t know you had guests.

X: _____________

A: It’s OK, let me introduce you to my friends. -  PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

B: Oh, I’m afraid we haven’t met before.

C: Never mind, I’ll do better next time.

 

Tłumaczenie poprawnie uzupełnionego dialogu

X: Cześć, John. Co za niespodzianka! Zapraszam do środka.

Y: Przepraszam, nie wiedziałem, że masz gości.

X: Nic nie szkodzi, pozwól, że przedstawię Cię moim znajomym.

 

5.3. X: You don’t look very well. What’s the matter?

Y: _____________

A: I don’t think it’s very cold.

B: I’m afraid I’ve got a cold. -  PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

C: I guess you’re cold here.

 

Tłumaczenie poprawnie uzupełnionego dialogu

X: Nie wyglądasz za dobrze. Co się dzieje?

Y: Obawiam się, że to przeziębienie.

 

Zadanie 6.

Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.3.) wybierz właściwą reakcję. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C.

 

6.1. Jesteś wdzięczny(-a) koleżance za pomoc. Co jej powiesz?

A. You are welcome.

(Nie ma za co.)

B. You are so kind. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

(Bardzo miło z twojej strony.)

C. You are right.

(Masz rację.)

 

6.2. Chcesz zapytać kolegę o jego wrażenia z pobytu za granicą. Co powiesz?

A. What country are you from?

(Z jakiego kraju pochodzisz?)

B. Would you like to go abroad?

(Chciałbys pojechać za granicę?)

C. Did you have a good time there? - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

(Dobrze się tam bawiłeś?)

 

6.3. Chcesz otworzyć okno w sali lekcyjnej. Jak poprosisz o pozwolenie?

A. Do I have to open the window?

(Muszę otwierać okno?)

B. May I open the window? - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

(Mogę otworzyć okno?)

C. Will I open the window?

(Otworzę okno?)

 

Zadanie 7.

Przeczytaj teksty 7.1.–7.4. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.

This text

A. informs you which trees are best for planting in your garden.

B. is for people who want to find out about their future.

C. encourages people to study the past of their family.

D. tells you where an event will take place.

E. presents an offer prepared by a shop.

 

7.1. D

Wskazówka: Tylko ten tekst zawiera informacje o miejscu, w którym ma odbyć się wydarzenie: MEETING LOCATION: in front of the Town Hall - MIEJSCE SPOTKANIA: przed ratuszem

7.2. E

Wskazówka: Na ofertę sklepu wskazują fragmenty: IN STORE & ONLINE - W sklepie oraz przez internet; FREE DELIVERY - darmowa dostawa.

7.3. C

Wskazówka: na odpowiedź C wskazuje np. fragment: It's worth finding out who your greatgrandparents were. - Warto się dowiedzieć, kim byli twoi pradziadkowie.

7.4. B

Wskazówka: Then you'll learn what will happen to you in the coming year. - Następnie dowiesz się, co się wydarzy w twoim życiu w nadchodzącym roku.

Uwaga! Odpowiedź A nie pasuje do żadnego tekstu.

 

Zadanie 8.

Przeczytaj teksty. W zadaniach 8.1.–8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C.

8.1.

Mark is texting Philip to

A. ask him for help. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

B. give him some advice.

C. invite him to join the team.

Wskazówka: fragment tekstu, który wskazuje na odpowiedź A: Will you go shopping with me? - Pójdziesz ze mną na zakupy?

 

8.2.

What is Jenny’s problem?

A. She can’t find her passport.

B. Her luggage is lost. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

C. The plane was late.

Wskazówka: fragment tekstu, który wskazuje na odpowiedź B: my suitcase is missing - moja walizka zaginęła.

 

8.3.

Which is true about Cathy?

A. She wants her friends to ride faster.

B. She feels tired after an intensive ride. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

C. She’s going to take a break from riding

Wskazówka: fragment tekstu, który wskazuje na odpowiedź B: my legs really hurt...I'm completely exhausted. - bardzo bolą mnie nogi... Jestem wykończona.

 

8.4.

Rita’s post is about

A. help offered to her sister.

B. a fight she had with her sister.

C. her sister’s irritating behaviour. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

Wskazówka: fragment w tekście, który wskazuje na odpowiedź C: And she never puts them back on the right shelf. This makes me angry. - Nigdy nie odkłada ich na półki. Denerwuje mnie to.

 

Zadanie 9.

Przeczytaj teksty o trzech szkockich zamkach (A–C) oraz zdania dotyczące tych zamków (9.1.–9.4.). Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jeden tekst pasuje do dwóch zdań.

9.1. In this castle you mustn’t photograph things which belonged to the royals. B

Wskazówka: The castle houses the Crown Jewels of the Scottish monarchs. Unfortunately, for security reasons you are not allowed to make films or takie pictures... - W zamku znajdują się klejnoty należące do członków szkockiej rodziny królewskiej. Niestety, ze względów  bezpieczeństwa nie wolno krecić tam filmów, ani robić zdjęć.


9.2. On some occasions the monarch meets with politicians there. C

Wskazówka: The Queen sometimes invites her government ministers there to discuss important national problems. - Królowa czasami zaprasza tam  członków rządu, żeby omówić sprawy wagi państwowej. 

9.3. In this place it’s possible to watch a ceremony which is very noisy. B

Wskazówka: The event is so loud that it can be heard all around the city. - Ceremonia jest tak głośna, że słychać ją w całym mieście.

9.4. You can see this castle in some well-known movies. A

Wskazówka: ...and is famous for appearing in many popular films... - jest także znany z wielu znanych filmów.

 

Zadanie 10.

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.–10.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

Uwaga! Wstawione słowa zostały pogrubione w tłumaczeniu.

10.1. F

(Frank, właściciel małej francuskiej kawiarni, postanowił, że niemili klienci powinni płacić więcej niż ci uprzejmi.)

10.2. D

(Na zewnętrznym menu kawiarni Franka widnieje wyjaśnienie: jeśli powiesz "Daj mi kawę." - zapłacisz 7 euro, ale jeśli powiesz "Poproszę kawę. - zapłacisz tylko 4,25 euro."

10.3. B

("Dzień dobry, czy mogę poprosić kawę?" - jest najtańszą opcją, ponieważ wtedy zapłacisz tylko 1,40 euro.)

Uwaga! Odpowiedzi A, C i E nie pasują do żadnej luki.

 

Zadanie 11.

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.–11.3. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C.

Uwaga! Wstawione słowa zostały pogrubione w tłumaczeniu.

11.1.

A. as - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

B. so

C. like

Wskazówka: w tej luce należy użyć  konstrukcji "as + przymiotnik + as" (Atlas jest ogromnym królikiem, tak dużym, jak sporych rozmiarów pies.)

11.2.

A. finishes

B. has

C. is - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

Wskazówka: nalezy użyć konstrukcji "be ...years old" - mieć... lat (Ma tylko 7 miesięcy, ale waży ponad 13 kilogramów.)

11.3.

A. lots

B. enough - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

C. many

Wskazówka: (Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca w ogrodzie...)

 

Angielski Poziom Rozszerzony.

Zadanie 1.

Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. W zadaniach 1.1.–1.6., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zadania 1.1.–1.3. odnoszą się do pierwszego tekstu, a zadania 1.4.–1.6. do drugiego.

 

Tekst 1.

Usłyszysz rozmowę dwojga nastolatków.

 

1.1. Jessica wants Amanda to help her

А. move the chairs to another room.

В. repair the falling curtain.

С. make the dress shorter. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

WskazówkaGirl: The dress is too long and I wouldn’t like to fall down on the stage. I hope Amanda will be able to help me. She’s fitted so many costumes before. - Sukienka jest za długa i nie chciałabym przewrócić się na scenie. Mam nadzieję, że Amanda będzie mogła mi pomóc. Już wielokrotnie robiła przymiarki kostiumów.

 

1.2. The boy is worried about

А. the way he looks.

В. how his friends may react to his performance. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

С. the mistake Mrs Thomson has made.

Wskazówka: Boy: Mark and Robbie have just come. If I say something stupid, they’ll laugh at me for a month. - Właśnie przyszli Mark i Robbie. Jeśli pomylę tekst na scenie, to będą się ze mnie śmiali przez miesiąc.

 

1.3. The boy and the girl are talking while

А. watching a school show.

В. tidying up after a school show.

С. getting ready for a school show. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

Wskazówka: Nastolatki rozmawiają o swoich obawach dotyczących przedstawienia, które ma się za chwilę rozpocząć: The curtain is going up in a few minutes. - Za parę minut podniosą kurtynę.; mówią także o kostiumach, widowni i tekście, który będą wygłaszać na scenie.Tekst 2. Usłyszysz komunikat dla pasażerów statku.

 

1.4. On the ship, the passengers can see

A. a picture of Columbus’ cabin.

B. a model of an island Columbus visited. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

C. a letter written by the Spanish king to Columbus.

WskazówkaOn the deck there’s also a 3D miniature of Gran Canaria – the island the explorer stayed on before his journey. - Na pokładzie będzie można zobaczyć trójwymiarowy model Gran Canarii - wyspy, na której przebywał odkrywca zanim wyruszył w podróż.

 

1.5. The passengers will have a chance to

A. try regional food and drink. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

B. play with dolphins.

C. climb a high cliff.

WskazówkaDuring the trip you’ll also be able to taste the island’s specialties – delicious ginger cake and fresh juice made from local fruit. - Podczas podróży będzie można także spróbować specjałów kulinarnych z wyspy - pysznego ciasta imbirowego i świeżego soku owocowego wyciśniętego z miejscowych owoców.

 

1.6. The speaker

А. informs the passengers how to behave on board.

В. describes the journey the passengers are going to take. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

С. presents the history of the island the passengers will visit.

Wskazówka: Mężczyzna podaje szczegóły dotyczące podróży statkiem Santa Maria. Opisuje kolejne jej etapy oraz atrakcje, które będą jej towarzyszyły. Nie wspomina ani słowem o historii wyspy, ani nie mówi pasażerom, jak powinni się zachowywać na statku.

 

Zadanie 2.

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat rodzeństwa. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

A. I was jealous of my little sister.

B. My sister and I share the same interest.

C. At first, I had no idea why my sister didn’t speak.

D. In the past I wanted to look different from my sister.

E. I was surprised at how fast a child grows and develops.

 

2.1. B

WskazówkaOver the years she has become as passionate about music as I am. - Dorastając przez te lata pokochała muzykę tak samo, jak ja.

2.2. C

WskazówkaI liked talking to her, and I couldn’t understand why she didn’t answer. - Lubiłam do niej mówić i nie rozumiałem, dlaczego nie odpowiada.

2.3. E

WskazówkaIt was really amazing for me to see her learning new things so quickly and getting bigger every day. - Nie mogłem się nadziwić, jak szybko rośnie i uczy się nowych rzeczy z dnia na dzień.

2.4. D

Wskazówka: ...our parents bought us similar toys and clothes... And I used to hate that because I didn’t want us to look like twins. - nasi rodzice kupowali nam podobne zabawki i ubrania... i nienawidziłam tego, bo nie chciałam, żebyśmy wyglądały jak bliźniaczki.

Uwaga! Odpowiedź A nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

Zadanie 3.

Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (3.1.–3.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A–E). Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu. Uwaga! Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.

A. An unusual piece of advice

B. A successful advertising trick

C. The career of a circus acrobat

D. A guest at an international event

E. An invention inspired by a show

 

TRAMPOLINE

3.1. __E__

In 1924, a young gymnast, George Nissen went to a circus and watched the acrobats. They did amazing tricks and then landed in the safety net below the trapeze. After their performance, Nissen began thinking about how to change a net into a training tool that could help him prepare for gymnastics competitions. In his family’s garage, he built the first trampoline ever.

WskazówkaAfter their performance, Nissen began thinking about how to change a net into a training tool that could help him prepare for gymnastics competitions. - Po zobaczeniu tego występu Nissen zaczął się zastanawiać, jak zmienić siatkę w przyrząd do trenowania, który umożliwi mu trenowanie do zawodów gimnastycznych.

3.2. __B__

In 1941, Nissen started a company producing trampolines, but few people were interested in his invention. Nissen bought a kangaroo and taught it to perform with him. Then he published a photograph of himself, in a suit and tie, jumping on a trampoline with the animal. The picture became famous and sales of trampolines went up. A kangaroo became the company logo.

WskazówkaNissen bought a kangaroo and taught it to perform with him. Then he published a photograph of himself, in a suit and tie, jumping on a trampoline with the animal. The picture became famous and sales of trampolines went up. - Nissen kupił kangura i nauczył go występować ze sobą. Następnie opublikował swoje zdjęcie w garniturze i krawacie, na którym skakał na trampolinie ze zwierzęciem. Zdjęcie zyskało ogromną popularność i sprzedaż trampolin znacząco wzrosła.

3.3. __D__

Nissen spent most of his life doing trampoline demonstrations and promoting both his invention and the sport. In 2000 trampolining finally became an official Olympic discipline and Nissen was invited to watch athletes from all over the world compete for Olympic medals. “I’m really happy. My dream has come true,” Nissen told reporters as he sat in the audience.

WskazówkaIn 2000 trampolining finally became an official Olympic discipline and Nissen was invited to watch athletes from all over the world compete for Olympic medals. - W 2000 roku ćwiczenia na trampolinie zyskały miano dyscypliny olimpijskiej i Nissen został zaproszony na igrzyska, żeby mógł zobaczyć, jak zawodnicy z całego świata zdobywają medale w tej dyscyplinie. 

Uwaga! Nagłówki A oraz C nie pasują do żadnego fragmentu tekstu.

 

Zadanie 4.

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę 4.1.–4.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.


SMART TEENS

A 14-year-old boy and his cousin were spending their holiday on Camano Island, Washington. On the first day they did some sailing on their yacht and returned to the island for the night. 4.1. D When they woke up the next morning, they heard sounds coming from the place where they had left the yacht. The boys looked out of the window and saw that two men had tied their yacht to a speedboat and were escaping with it. 4.2. A He quickly got it into the air and it started to ‘chase’ the thieves. The drone followed them for some time. 4.3. B But thanks to the recording from the drone, the police discovered where the thieves were going. They sent two helicopters to that location. 4.4. E The stolen yacht was given back to the boys and the thieves were arrested.

A. One of the boys immediately called the police and the other one ran for his drone.

B. However, it was a bit slower than the speedboat, and finally lost track of the men.

C. They got the video from the drone but they couldn’t find the stolen yacht.

D. They tied up their yacht by the shore and went to their guesthouse.

E. The police officers landed there just before the thieves arrived.

 

4.1. D

Wskazówka: Zdanie przed luką mówi o tym, że chłopcy wrócili na noc na wyspę, zdanie D jest jego kontynuacją, ponieważ mówi o tym, że przycumowali jacht i udali się do pensjonatu.

4.2. A

Wskazówka: Zdanie przed luką mówi o tym, co się wydarzyło po tym, jak chłopcy wstali następnego dnia - zobaczyli, jak ktoś kradnie ich jacht; zdanie A jest kontynuacja tego opisu: jeden z chłopców natychmiast zadzwonił na policję, a drugi pobiegł po swojego drona.

4.3. B

Wskazówka: Zdanie przed luką mówi o pościgu za złodziejami jachtu za pomocą drona, a zdanie B jest kontynuacją tego wątku - Jednak był on nieco wolniejszy niż motorówka i w końcu stracił mężczyzn z pola widzenia.

4.4. E

Wskazówka: Zdanie przed luką mówi o tym, że policja wysłała na miejsce, gdzie dopłynęli złodzieje dwa śmigłowce, a zdanie E jest kontynuacją tego wątku - policjanci wylądowali na miejscu tuz przed tym, jak dotarli tam złodzieje.

Uwaga! Zdanie C nie pasuje do żadnej luki.

 

Zadanie 5.

Przeczytaj informacje o trzech osobach (5.1.–5.3.) oraz opisy czterech imprez biegowych (A–D). Do każdej osoby dopasuj opis imprezy, którą ta osoba byłaby najbardziej zainteresowana. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej osoby. Uwaga! Jeden opis imprezy został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.

5.1 D

Wskazówka: Paul chce, żeby bieg był połączony ze zwiedzaniem jakiegoś dużego miasta. Jego drużyna chce, żeby wygrana była pieniężna, ponieważ chcą ja przekazać na schronisko dla zwierząt. Oferta D jest przeznaczona także dla drużyn, uwzględnia zwiedzanie stolic i zwycięzcy mogą przekazać pieniądze na cel charytatywny, a więc ta oferta spełnia wszystkie wymagania Paula.

5.2 A

Wskazówka: Janet chce wziąć udział w biegu indywidualnym, który będzie dobra zabawą i oferuje nagrodę pieniężną, która chce przeznaczyć na zwiedzanie słynnych azjatyckich miast. Oferta A jest skierowana do pojedynczych biegaczy i każdy z nich musi mieć na sobie śmieszne przebranie, a nagroda są pieniądze. Oferta ta spełnia wymagania Janet.

5.3 C

Wskazówka: Andy chce wziąć udział w biegu razem z przyjaciółmi. Nie zależy mu na pieniądzach, ale chce mieć jakąś pamiątkę z biegu; lubi wyzwania. Oferta C zawiera opis ekstremalnego biegu drużynowego, po którym każdy otrzymuje certyfikat oraz pamiątkową koszulkę. Ta oferta odpowiada wymaganiom Andy'ego.

Uwaga! Opis B nie pasuje do żadnej osoby.

 

Zadanie 6.

Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.– 6.5.) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

Słowa, których należy użyć do uzupełnienia luk: climb, city, help, high, need, worry

A Risk to Pandas

The number of giant pandas in the world is falling. There are a few reasons for this. One is that many of the bamboo forests are cut down to build new 6.1. ____________________ and roads. Another one is global warming. An adult panda eats a lot. It 6.2. ____________________ up to 38 kilograms of bamboo every day and scientists warn that because of the climate change the bamboo in China’s mountains is disappearing very fast. Already there is so little bamboo on lower mountain slopes that pandas must move to 6.3. ____________________ parts of the mountains to survive. Many people are 6.4. ____________________ that giant pandas may soon have no food to live on. They lead regular campaigns to make other people take action and start 6.5. ____________________ pandas before it’s too late. Unfortunately, the world is sometimes too lazy.

6.1. cities

6.2. needs

6.3. higher

6.4. worried

6.5. helping

Tłumaczenie (wstawione wyrazy zostały pogrubione):

Pandy w niebezpieczeństwie

Liczba żyjących na świecie pand wielkich ciągle spada. Na taki stan rzeczy wpływa kilka czynników. Pierwszym z nich jest fakt, że duże powierzchnie lasów bambusowych są wycinane pod budowę nowych miast i dróg. Kolejnym jest globalne ocieplenie. Dorosła panda je bardzo dużo. Potrzebuje ona do 38 kilogramów bambusa dziennie, a naukowcy ostrzegają, że w związku ze zmiana klimatu, bambus bardzo szybko znika z chińskich gór. W tej chili w niższych partiach gór bambusa jest już tak mało, że pandy są zmuszone wyprawiać się w wyższe partie, żeby móc przeżyć. Wielu ludzi jest zaniepokojonych tym, że pandy wielkie mogą wkrótce pozostać bez jedzenia, dzięki któremu żyją. Prowadzone są liczne kampanie, że zachęcić innych do wzięcia udziału i pomocy pandom zanim będzie za późno. Niestety nasz świat okazuje się czasem zbyt leniwy.

 

Zadanie 7.

Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.

 

7.1. Your dad has (więcej czasu niż) more time than the rest of us, so he can help you.

Wskazówka: należy użyć konstrukcji porównawczej: "more + rzeczownik + than".

7.2. When (on chce) does he want to start his tennis lessons?

Wskazówka: Pytanie o preferencje: używamy present simple - w pytaniach zaczynających się słowami z początkiem "Wh-" zaraz po nich wstawiamy operator "do/does" (tutaj: podmiotem jest "he" czyli używamy "does") a następnie wstawiamy podmiot i czasownik w formie podstawowej.

7.3. The students (słuchali muzyki) were listening to music when I opened the door.

Wskazówka: dłuższa czynność w przeszłości, która została przerwana przez krótszą: do wyrażania dłuższej używamy past simple, a krótszej, jak widać w dalszej części zdania - past simple.

7.4. Our teacher (kazał nam przyjść) told us to come earlier on Monday.

Wskazówka: należy użyć strony biernej z czasownikiem "tell" w czasie przeszłym: "told to + czasownik".

7.5. This is the worst film that (kiedykolwiek widziałem) I have ever seen.

Wskazówka: mówiąc o doświadczeniach życiowych (szczególnie tych pierwszych i najsilniejszych) używamy czasu present perfect.

 

Zadanie 8.

Zorganizowałeś(-aś) przyjęcie dla Twojego młodszego brata. W e-mailu do kolegi/koleżanki z Londynu:

  • wyjaśnij, dlaczego zorganizowałeś(-aś) to przyjęcie
  • opisz miejsce, w którym odbyło się to przyjęcie
  • zrelacjonuj przebieg tego przyjęcia.

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

 

Przykładowy e-mail:

Hi Jenny! (Można wstawić dowolne imię męskie lub żeńskie.)

 

My brother Joe has recently had his 13th birthday and I decided to organise him a birthday party.

I like him and I wanted to do something special.

I invited all of his friends and asked my mum to help me with decorations.

The party took place in our garden. We decorated it with balloons and lights and there was a barbecue with sausages.

When the guests came, we brought the cake from the house and sang "Happy Birthday".

Then we ate and danced to Joe's favourite music.

Everyone had a great time and Joe got lots of gifts.

 

XYZ

 

Tłumaczenie:

Cześć Jenny!

 

Mój brat, Joe, obchodził ostatnio 13 urodziny i postanowiłem/am zorganizować dla niego z tej okazji przyjęcie.

Lubię go i chciałem/am przygotować coś wyjątkowego.

Zaprosiłem/am wszystkich jego znajomych i poprosiłem/am mamę, żeby pomogła mi z dekoracjami.

Przyjęcie odbyło się w naszym ogrodzie. Przystroiliśmy go balonami i światełkami, i był tam też grill, na którym piekliśmy kiełbaski.

Kiedy przybyli goście, przynieśliśmy z domu tort i zaśpiewaliśmy mu "Sto lat".

Potem jedliśmy i tańczyliśmy do ulubionej muzyki Joego.

Wszyscy świetnie się bawili, a Joe dostał dużo prezentów.

 

XYZ

Spis treści

Rozwiązane zadania