Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Prawdopodobieństwo - 8-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Obliczanie prawdopodobieństw

Z doświadczeniami losowymi mamy do czynienia na co dzień. Rzut monetą, rzut sześcienną kostką do gry, wygrana na loterii czy numer nadjeżdżającego autobusu to tylko kilka z nich.

Zdarzenie losowe to pewna sytuacja możliwa do uzyskania podczas danego doświadczenia losowego, np. wyrzucenie parzystej liczby oczek na kostce do gry. 

W zdarzeniach losowych prawdopodobieństwo (oznaczmy go literą P) nastąpienia sytuacji, która nas interesuje oblicza się bardzo prosto (o ile każda z sytuacji jest jednakowo prawdopodobna). Jest to iloraz ilości sytuacji nas interesujących (np. autobusy nam odpowiadające) (ich ilość oznaczmy literą n) i ilości wszystkich możliwych sytuacji (np. wszystkie autobusy) (ich ilość oznaczmy literą N).

`P=n/N` 


Przykładowe zadania:

Zadanie 1.

Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowanie króla z talii 52 kart?

Wiemy, że w talii są 52 karty. W całej talii są 4 króle. 

Wszystkich możliwych wyników jest więc 52. Liczba interesujących nas wyników to 4. 

Prawdopodobieństwo (p) tego zdarzenia wynosi:

`p=4/52=1/13` 

Odpowiedź: Prawdopodobieństwo, że wylosujemy króla wynosi `1/13`

Zadanie 2.

Stoimy na przystanku. Na tym przystanku zatrzymuje się łącznie 8 autobusów. My możemy jechać tylko autobusem numer 234 oraz 123. Nadjeżdża autobus. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że będzie to jeden z autobusów, którymi możemy pojechać?


Wszystkich możliwych wyników jest 8. Liczba interesujących nas wyników to 2. 

Prawdopodobieństwo (p) tego zdarzenia wynosi:

`p=2/8=1/4`  

Odpowiedź: Prawdopodobieństwo nadjechania autobusu, który nam odpowiada wynosi `1/4`.

Zadanie 3.

Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma oczek wyniesie 6.

Rzucając kostką dwukrotnie otrzymujemy 36 róznych kombinacji. Przedstawione są one na tabelce:

tabela

Liczby, które spełniają nasz warunek (suma wynosi 6) zostały pogrubione. Jest ich w sumie 5. 

Wszystkich możliwych wyników jest 36. Liczba interesujących nas wyników to 5. 

Prawdopodobieństwo (p) tego zdarzenia wynosi:

`p=5/36`  

Odpowiedź: Prawdopodobieństwo wynosi `5/36`


Zadanie 4.

Ze zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., 19, 20 wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba jest podzielna przez 3.

Ze zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., 19, 20 (jest ich w sumie 20) wypisujemy wszystkie liczby podzielne przez 3, czyli: 3, 6, 9, 12, 15, 18. Jest ich w sumie 6. 

Wszystkich możliwych wyników jest 20. Liczba interesujących nas wyników to 6. 

Prawdopodobieństwo (p) tego zdarzenia wynosi: 
 
`p=6/20=3/10` 

Odpowiedź: Prawdopodobieństwo w tym przypadku wynosi `3/10`

Zadanie 5.

Rzucamy 2 razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo, że dwa razy wypadnie reszka.

Na początek musimy wypisać wszystkie możliwe kombinacje rzutów tak więc: 

  • Orzeł i Orzeł
  • Orzeł i Reszka
  • Reszka i Reszka
  • Reszka i Orzeł

Pogrubiona została kombinacja, która spełnia nasz warunek. 

Wszystkich możliwych wyników jest 4. Liczba interesujących nas wyników to 1. 

Prawdopodobieństwo (p) tego zdarzenia wynosi:

`p=1/4`  
Odpowiedź: Prawdopodobieństwo w tym przypadku wynosi `1/4` . 

 

Spis treści

Rozwiązane zadania
W pewnej restauracji są do wyboru: ...

Zupę możemy wybrać spośród 3 zup, czyli są 3 możliwości.

Drugie danie możemy wybrać spośród 7 dań, czyli jest 7 możliwości.

Deser możemy wybrać spośród 2 deserów, czyli są 2 możliwości.

Zgodnie z regułą mnożenia wszystkich możliwości jest:

`3*7*2=42` 

 

Odp. Można wybrać 42 różnych zestawów obiadowych.

Wypisz liczbę dni z każdego miesiąca...

Liczba dni w kolejnych miesiącach 2019 roku: {premium}

`31,\ 28,\ 31,\ 30,\ 31,\ 30,\ 31,\ 31,\ 30,\ 31,\ 30,\ 31`  

Obliczamy średnią arytmetyczną otrzymanych liczb:

`(31+28+31+30+31+30+31+31+30+31+30+31)/12=365/12~~30,42` 

Średnia arytmetyczna jest równa `30,42.`  

Korzystając z tabeli, wyraź w bajtach (B) i zapisz w notacji wykładniczej pojemność nośników elektronicznych.

`"a)"\ 4\ "GB" =4*10^9\ "B"`

{premium}

`"b)"\ 700\ "MB" =700*10^6\ "B"=7*10^8\ "B"`

`"c)"\ 80\ "GB" =80*10^9\ "B"=8*10^10\ "B"`

Dokończ zdania. Wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz...

Wysokość trójkąta równobocznego obliczamy korzystając z wzoru:

`h=(asqrt3)/2` 

gdzie `a` - długość boku trójkąta równobocznego

zatem:

`3=(asqrt3)/2 \ \|*2` 

`6=asqrt3 \ \|:sqrt3` 
{premium}

`a=6/sqrt3` 

Odp.: B

Krótsza wysokość w trójkącie prostokątnym równoramiennym jest opuszczona na bok,
który jest przeciwprostokątną tego trójkąta

rysunek pomocniczy:zatem długość przeciwprostokątnej tego trójkąta wynosi:

`3+3=6` 


Odp.: C

Narysuj figurę, której:{premium}

Dane jest koło o promieniu 8 cm. Wyznacz długość boku

`a) \ \ l=2pi*8 \ "cm"=16pi \ "cm"`

Wyznaczmy długość boku kwadratu o obwodzie 16π cm. {premium}

`4a=16pi \ "cm" \ \ \ \ \ \ |:4` 

`a=(16pi)/4 \ "cm"` 

`a=4pi \ "cm"` 

 

`b) \ \ P=pi*(8 \ "cm")^2=64pi \ "cm"^2` 

Wyznaczmy długość boku kwadratu o polu 64π cm2.

`a^2=64pi \ "cm"^2 \ \ \ |sqrt` 

`a=sqrt(64pi \ "cm"^2)` 

`a=sqrt64*sqrtpi*sqrt("cm"^2)` 

`a=8sqrtpi \ "cm"`

Oblicz. a) √49+√36-√25 b) √100∙√16-√125 ...

`a) \ \ sqrt81+sqrt9=9+3=12`

{premium}

`b) \ \ sqrt64-sqrt25=8-5=3` 

`c) \ \ sqrt49+sqrt36-sqrt25=7+6-5=8` 

`d) \ \ sqrt100*sqrt16-sqrt121=10*4-11=40-11=29` 

`e) \ \ 5sqrt144-sqrt64*sqrt81=5*12-8*9=60-72=-12` 

`f) \ \ 3sqrt169-4sqrt100=3*13-4*10=39-40=-1` 

`g) \ \ (4sqrt49-3sqrt25):sqrt169=(4*7-3*5):13=(28-15):13=13:13=1` 

`h) \ \ (2sqrt64+sqrt36):sqrt121=(2*8+6):11=(16+6):11=22:11=2`

Masa Słońca jest równa 2* 10^30 kg, masa Ziemi 6* 10^ 24 kg, zaś masa Księżyca 7* 10^22 kg.

`"a)"\ (6*10^24)/(7*10^22)=6/7*10^24/10^22=`

{premium}

`=6/7*10^(24-22)=6/7*10^2~~86` 

 

`"b)"\ 2*10^30 - 6*10^24 = 2*10^24*10^6-6*10^24=`

`=10^24*(2*10^6-6)=10^24*(2\ 000\ 000-6)=` 

`=10^24*1\ 999\ 994=1,999994*10^30kg`

a) Dla każdej z poniższych proporcji oblicz iloczyn ...

a) Mamy proporcję  `6 : 9 = 10 : 15` .

Iloczyn wyrazów skrajnych to:  `6*15=90` 

{premium}

Iloczyn wyrazów środkowych to:  `9*10=90` 


Mamy proporcję  `3/4=(1,5)/2` . 
Iloczyn wyrazów skrajnych to:  `3*2=6` 

Iloczyn wyrazów środkowych to:  `4*1,5=6` 


Mamy proporcję  `(2,4)/(1,6)=30/20` . 
Iloczyn wyrazów skrajnych to:  `2,4*20=48`

Iloczyn wyrazów środkowych to:  `1,6*30=48`  

 

b) Obie strony równości mnożymy razy bd. 

`a/b=c/d \ \ \ \  \ \ \ \ \ |*bd`

`a/strike(b)*strike(b)d=c/striked*bstriked`  

`ad=cb` 

Otrzymujemy równość ad = cb.

Znajdź liczbę a...

`a")" \ 4*2*16=2^2*2*2^4=2^(2+1+4)=2^7` 

`a=7` 
{premium}

`b")" \ 9*27*81=3^2*3^3*3^4=3^(2+3+4)=3^9` 

`a=9` 


`c")" \ 125*25*125=5^3*5^2*5^3=5^(3+2+3)=5^8` 

`a=8` 


`d")" \ (8*64)/(2^7)=(2^3*2^6)/(2^7)=(2^9)/2^7=2^2` 

`a=2` 


`e")" \ (10^7*100)/100000=(10^7*10^2)/10^5=10^9/10^5=10^4` 

`a=4` 


`f")" \ (3^14*27)/(81*3^5)=(3^14*3^3)/(3^4*3^5)=3^17/3^9=3^8` 

`a=8`