7-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Spis treści

Rozwiązane zadania
Po ustawieniu liczb ...

{premium}

Układ liter to: o, p, r, a. 


Poprawna odpowiedź to: D. o, p, r, a

Wyznacz liczbę naturalną n, spełniającą równanie.

 

 

 

 

 

 
{premium}


 

 

 

 

 

 

 

 


Narysuj w układzie współrzędnych sześciokąt ABCDEF, gdzie:Obwód= 5+2+2+4+2+1+2=18

Adam przeczytał wczoraj część pewnej książki od rozdziału XII do...

XII-12{premium}

XXIX- 29

Adam nie przeczytał wczoraj pierwszych 11 rozdziałów, zatem aby obliczyć ile rozdziałów przeczytał należy wykonać działanie:

XXIX-XI= 29-11= 18=XVIIIOdp. Adam przeczytał wczoraj 18 (XVIII) rozdziałów książki.

Przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym

{premium}

Oblicz pole prostokąta, którego obwód wynosi 50 cm...

 - długość pierwszego boku prostokąta{premium}

 - długość drugiego boku prostokąta


Znamy długość obwodu tego prostokąta zatem możemy wyznaczyć ile wynosi a:

 

 

 

 

 


Pole tego prostokąta wynosi:

 


Odp. Pole tego prostokąta wynosi 150 cm2.

Wpisz w kratce taka liczbę, aby wartość otrzymanego wyrażenia dla x=-1...

  

 

   

   

{premium}
  

 

 

       


   

 

  

 

         


 
 

 

 

       


 

 
 

 

        

 

 
 

 

   
  

  

  
 

 

Wykonaj dzielenie. W ostatnim przykładzie najpierw zapisz iloraz w innej postaci:

                                                                                       {premium}

   

Staś jest trzy razy młodszy od taty...

{premium}

  

Do każdego jednomianu dopisz wyraz podobny z ramki...

 {premium}