7-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Spis treści

Rozwiązane zadania
Okno na zdjęciu ma kształt ośmiokąta ....

Rysunek pomocniczy:

Przyjmijmy takie oznaczenia, jak na rysunku.

Niech boki kwadratu mają długość a.

Trójkąty są wówczas{premium} prostokątnymi trójkątami równoramiennymi.

Ich przyprostokątne mają długość a.

Długość przeciwprostokątnej wynosi a2.

Ośmiokąt ma boki różnej długości, więc nie może być ośmiokątem foremnym.

Oblicz w pamięci.

Zapisane obliczenia pokazują, w jaki sposób można obliczać w pamięci. 

 

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne{premium}

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne

 

Oblicz w pamięci:

rownanie matematyczne{premium}

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

 rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

Oblicz.

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne {premium}

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

Grupa dziewcząt wędrowała brzegiem morza,...

rownanie matematyczne - długość trasy od mola do falochronu{premium}

rownanie matematyczne - prędkość z jaką wędrowały dziewczęta

rownanie matematyczne - czas, w którym dziewczęta pokonały trasę od mola do falochronu

rownanie matematyczne -prędkość z jaką wędrowali chłopcy

rownanie matematyczne 

korzystając z wzoru:

rownanie matematyczne 

wiemy, że:

rownanie matematyczne 

droga, którą pokonały zarówno dziewczęta jak i chłopcy ma taką samą długość zatem:

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne [h]

rownanie matematyczne [km]

Odp. Długość tej trasy wynosi 5 km.

Dane są wyrażenia:

Sprawdzamy ile wynoszą wartości wyrażeń dla a=-3. 


7a+6 dla a=-3
`7*(-3)+6=-21+6=-15` 

2a²-a dla a=-3
`2*(-3)^2-(-3)=2*9+3=21` 

5a(1+a) dla a=-3
`5*(-3)(1+(-3))=-15(-2)=30` 


Największa wartość tych wyrażeń to: B. 30

Najmniejsza wartość tych wyrażeń to: C. -15

 

Poprawne odpowiedzi to: B. i C.

Znajdź liczbę spełniającą podane równanie.

rownanie matematyczne 
`\ \ \ x-7+7=8+7`
`\ \ \ x=15` 

Rozwiązaniem równania jest liczba 15.
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ 3x=21 \ \ \ \ \ |:3` 
`\ \ \ 3x:3=21:3` 
`\ \ \ x=7` 

Rozwiązaniem równania jest liczba 7.
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ x/4=3 \ \ \ \ \ |*4` 

`\ \ \ x/strike4^1*strike4^1=3*4`  
`\ \ \ x=12` 

Rozwiązaniem równania jest liczba 12.
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`d) \ x+6=11 \ \ \ \ \ |-6` 
`\ \ \ x+6-6=11-6` 
`\ \ \ x=5` 

Rozwiązaniem równania jest liczba 5.    

Dominik kupił dla całej rodziny...

Prawidłowa odpowiedź to : {premium}`10-(3*0,67+2*0,85+1,89)=10-(2,01+1,70+1,89)=10-5,60=4,40`

 

rownanie matematyczne 

Dane są trzy liczby...

Obliczmy wartości podanych pierwiastków:

rownanie matematyczne {premium}

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

Wszystkie trzy liczby są większe od rownanie matematyczne 

Prawidłowa odpowiedź to rownanie matematyczne       

Zapisz podaną liczbę...

a) rownanie matematyczne {premium}

b) rownanie matematyczne 

c) rownanie matematyczne 

d) rownanie matematyczne 

e) rownanie matematyczne 

 

Uwaga !!! W rozwiązaniu przykładu e) w odpowiedziach w książce podano błędny wynik.