Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

7-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Spis treści

Rozwiązane zadania
Od różnicy liczby -0,25 i -1/8

`[-0,25-(-1/8)]-[-1/5-(-0,8)]=`

`=[-0,25+1/8]-[-1/5+0,8]=`

`=[-1/4+1/8]-[-1/5+4/5]=`

`=[-2/8+1/8]-3/5=`

`=-1/8-3/5=-5/40-24/40=-29/40`

Obwód narysowanego obok trójkąta jest równy 45 cm.

Obwód to suma długości wszystkich boków. Obwód trójkąta jest równy 45 cm. 

Boki trójkąta mają długości 2x+3, x+4, 3x-1. 

Równanie opisujące obwód ma postać:
`2x+3+x+4+3x-1=45` 

Rozwiązujemy równanie. 
`6x+6=45 \ \ \ \ \ \ \ \ |-6` 
`6x=39 \ \ \ \ \ \ \ \ |:6`  
`x=6,5` 


Obliczamy długości boków. 
`2x+3=2*6,5+3=13+3=16`  

`x+4=6,5+4=10,5`

`3x-1=3*6,5-1=19,5-1=18,5`


Najdłuższy bok ma 18,5 cm długości. Najkrótszy ma 10,5 cm długości.
Różnica długości między najdłuższym a najkrótszym bokiem wynosi:
`18,5cm-10,5cm=8cm` 

Bartek kupił w sklepiku szkolnym dwa batony...

Obliczam ile Bartek powinien otrzymać reszty : {premium}`10-(2*1,83+2,36)=10-(3,66+2,36)=10-6,02=3,98\ "[zł]"`

 

`"Odp. Bartek powinien otrzymać 3,98 zł reszty."` 

Oblicz w zeszycie pierwiastki...

`sqrt(1)=1 \ \ \ \ \ \ "bo" \ 1^2=1` 

`sqrt(16)=4 \ \ \ \ \ \ "bo" \ 4^2=16` 

`sqrt(81)=9 \ \ \ \ \ \ "bo" \ 9^2=81` 

`sqrt(100)=10 \ \ \ \ \ \ "bo" \ 10^2=100` 

`sqrt(4/9)=2/3 \ \ \ \ \ \ "bo" \ (2/3)^2=4/9` 

`sqrt(49/144)=7/12 \ \ \ \ \ \ "bo" \ (7/12)^2=49/144` 

`sqrt(25/1600)=5/40=1/8 \ \ \ \ \ \ "bo" \ (5/40)^2=25/1600` 

`sqrt(1/196)=1/14 \ \ \ \ \ \ "bo" \ (1/14)^2=1/196` 

`sqrt(4900/6400)=70/80=7/8 \ \ \ \ \ \ "bo" \ (70/80)^2=4900/6400` 

`root(3)(1)=1 \ \ \ \ \ \ "bo" \ 1^3=1` 

`root(3)(8)=2 \ \ \ \ \ \ "bo" \ 2^3=8` 

`root(3)(-343)=-7 \ \ \ \ \ \ "bo" \ (-7)^3=-343` 

`root(3)(-1/64)=-1/4 \ \ \ \ \ \ "bo" \ (-1/4)^3=-1/64` 

`root(3)(125/1000)=5/10=1/2 \ \ \ \ \ \ "bo" \ (5/10)^3=125/1000` 

`root(3)(216/8)=6/2=3 \ \ \ \ \ \ "bo" \ (6/2)^3=216/8` 

 

Z miejscowości X wyjechały jednocześnie dwa autobusy w przeciwnych kierunkach.

`a(km)/h` - prędkość pierwszego autobusu{premium}

`(a+b%a)(km)/h` - prędkość drugiego autobusu

`S_1=2a[km]` - droga jaką pokonał pierwszy autobus 

`S_2=2(a+b%a)=2a+strike(2)^1*(ab)/(strike(100)^50)=2a+(ab)/50[km]` - droga jaką pokonał drugi autobus

`S=2a+2a+(ab)/50=4a+(ab)/50[km]` - odległość między autobusami

`a=70;b=20`

`S=4*70+(70*20)/50=280+28=308`

Wyznacz długość odcinka, którego końcami są...

Zaznaczamy punkty w układzie współrzędnych i odczytujemy długości odcinków: 

`"a)"\ |AB|=9` 

`"b)"\ |CD|=6` 

`"c)"\ |EF|=3` 


Rysunek:

 

Wyraź liczby w postaci potęgi liczby 10.

`a")" \ 10 000=10^4` 

`b")" \ 100 000=10^5` 

`c")" \ 100 000 000=10^8` 

`d")" \ 0,0001=10^-5` 

`e")" \ 0,0000001=10^-8` 

`f")" \ 0,0000000001=10^-11` 

Do każdej z następujących liczb :3½ ,-10, 3,2 ,-1,25 napisz:

a) liczba przeciwna do `3 1/2` to `-3 1/2`

liczba przeciwna do `-10` to `10`  

liczba przeciwna do `3,2` to `- 3,2`{premium}

liczba przeciwna do `- 1,25` to `1,25`

 

b) odwrotność liczby `3 1/2=7/2` to `2/7`

odwrotność liczby `-10` to `-1/10`

odwrotność liczby `3,2 = 16/5`  to `5/16`

odwrotność liczby `-1,25=-5/4` to `-4/5`

Określ na ile części podzielimy prostą, jeżeli zaznaczymy na niej...

a) Prostą podzielimy na:

  • 2 części{premium}

 

  • 3 części

 

  • 4 części

 

  • n + 1 części

b) Koło zostanie podzielone na:

  • 2 części

 

  • 4 części

 

  • 6 części

 

  • 2n części
Rysunki przedstawiają siatki sześcianu

`odp.\ D`

 

(w przypadku III ściana oznaczona literą K będzie naprzeciwko ściany oznaczonej literą S)