7-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Spis treści

Rozwiązane zadania
Odpowiedzi na poniższe pytania...

a)  

b)  

c)  

 

Do suszenia przygotowano świeże śliwki i morele- w sumie...

 - masa świeżych śliwek{premium}

 - masa świeżych moreli

 - masa śliwek po wysuszeniu

 - masa moreli po wysuszeniu

wiemy, że masa śliwek i moreli po wysuszeniu wynosiła 2,7 kg, zatem:

 

 

 

 


 [kg]

 [kg]

Pierwsze zdanie jest prawdziwe (P)

 [kg]

Drugie zdanie jest prawdziwe (P)

Suma liczby 8 i iloczynu 5 i a jest równa:

Prawidłowa odpowiedź : {premium}iloczyn 5 i a = 5a

8+5a

Odp. B

Wpisz współrzędne punktów zaznaczonych pomarańczowymi kropkami...

Trzech panów złożyło się na bukiet dla pani Joanny...

 - cena bukietu {premium}

 - kwota, którą dał na bukiet pierwszy z panów


Kwota, którą dał na bukiet drugi z panów:

 


obliczmy kwotę, którą dał na bukiet trzeci z panów:

 


Odp. Wpłata trzeciego pana stanowiła (100-2,5p)% ceny bukietu.

Które z poniższych zdań opisują własności ...

Rysunek pomocniczy:

Zdania opisujące własności kątów przyległych:{premium}

I. Mają wspólny wierzchołek (na rysunku punkt B).

II. Ich dwa ramiona wyznaczają prostą (ramię BA i BD kąta ABC i kąta DBC).

III. Mają jedno wspólne ramię (półprosta BC).

V. Suma miar tych kątów jest zawsze równa .

VII. Każdy z nich może być kątem prostym (TAK, bo suma dwóch kątów prostych jest równa ).  

Wskaż niepoprawnie zapisaną ...

  - nierówność jest prawdziwa

Uzasadnienie:{premium}

   

 


     - nierówność podana w podręczniku jest niepoprawna  

Uzasadnienie: 

 

Liczba  stanowi  liczby  , czyli jest od niej mniejsza       - nierówność jest prawdziwa

Uzasadnienie: 

      

Uzasadnienie: 

 

 

Poprawna odpowiedź: B.   

Oblicz.

 

 

 

 

 

 

Które z równań są sprzeczne 1 |x|=0

1)

Nie jest sprzeczne, bo x=0 spełnia to równanie.{premium}

2)  

Nie jest sprzeczne, bo x=7 i x=-7 spełnia to równanie.

3)  

Jest sprzeczne, bo wartość bezwzględna jest zawsze wartością nieujemną.

4)

Nie jest sprzeczne, bo np x=3 spełnia to równanie

5)  

Jest sprzeczne, bo

   

 

6)  

Nie jest sprzeczne, bo x=0 spełnia to równanie.

Dane są liczby: ...

 {premium}