7-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Spis treści

Rozwiązane zadania
Uczestnik konkursu "Mistrz liczb wymiernych" odpowiedział ...

Uczestnik konkursu odpowiedział poprawnie na 4 pytania, częściowo poprawnie na 2 pytania,

błędnej odpowiedz udzielił na 5 pytań. Dodatkowo zachowywał się nie fair.

Obliczamy wynik, jaki otrzymał uczestnik:{premium}

 

 

Odp: Uczestnik konkursu otrzymał 1,98 punktu.

Spróbuj tak narysować trójkąty: ostrokątny, ...

1. Rysujemy dwie proste równoległe  i  .{premium}

2. Na prostych tak dobieramy wierzchołki trójkątów, aby otrzymać trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny.

3. Odległość między prostymi jest stała (bo proste są równoległe), więc wysokości poprowadzone z wierzchołków

znajdujących się na jednej prostej (prostej ) na boki należące do drugiej prostej (prostej ) są równej długości.   

Przed rokiem modelka ważyła 60 kg...

 {premium}

a) Zakreśl wszystkie z poniższych wzorów, które można otrzymać w wyniku...

 

 {premium}

 

 

 
 

 

 

 

 

Połącz ułamek zwykły z jego rozwinięciem...

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Jeden bok prostokąta ma długość 50 km. Jaką długość ...

Pole prostokąta oblicza się ze wzoru:

 

gdzie a, b - długości boków prostokąta.

Znając wartość pola oraz długość jednego z boków prostokąta, możemy wyznaczyć długość

drugiego boku dzieląc wartość pola przez daną długość boku. 

Pamiętać należy, aby jednostki przy obu wartościach były takie same!

 

   

Zamieniamy jednostki z ha na km2:

 

Wyznaczamy długość drugiego boku prostokąta:

 

Długość drugiego boku jest równa 2,28 km.

 

   

Zamieniamy jednostki z ha na km2:

 

Wyznaczamy długość drugiego boku prostokąta: 

 

Długość drugiego boku jest równa 5,3 km.

 

   

Zamieniamy jednostki z ha na km2:

 

Wyznaczamy długość drugiego boku prostokąta: 

 

Długość drugiego boku jest równa 3,2 km.

 

   

Zamieniamy jednostki z ha na km2:

 

Wyznaczamy długość drugiego boku prostokąta: 

 

Długość drugiego boku jest równa 10,34 km.

Przyjmijmy, że k oznacza liczbę całkowitą...

a) 

początkowa liczba całkowita: {premium}

pierwsza liczba: 

druga liczba: 

trzecia liczba: 

 

b) 

początkowa liczba całkowita: 

pierwsza liczba: 

druga liczba: 

trzecia liczba: 

 

c) 

początkowa liczba całkowita: 

pierwsza liczba: 

druga liczba: 

trzecia liczba: 

 

d) 

początkowa liczba całkowita: 2k

pierwsza liczba: 

druga liczba: 

trzecia liczba: 

 

e) 

początkowa liczba całkowita: 

pierwsza liczba: 

druga liczba: 

trzecia liczba: 

Chłopcy stanowią 2/3 klasy, w której ...

Chłopcy stanowią  klasy. Dziewczęta stanowią  klasy ().{premium}

Całą klasę dzielimy na trzy równoliczne grupy. Dwie powstałe grupy to grupy chłopców, a trzecia grupa to grupa dziewcząt. 

W klasie jest 8 dziewcząt, czyli  wszystkich uczniów to 8 uczniów (każda grupa składa się z 8 osób). 

Obliczamy, ilu uczniów liczby ta klasa. 

   Odpowiedź: W klasie jest 24 uczniów. 

Oblicz najprostszym sposobem

Dorośli za bilet wstępu do ZOO płaca po 11 zł.

                                                      - ilość dzieci

                                          - ilość dorosłych{premium}

       - kwota jaką wydali dorośli na bilety 

                                               - kwota jaką wydały dzieci na bilety

                        - kwota jaką wydali łącznie na bilety

                                               - kwota jaką wydali łącznie na bilety

 

   

 

                                                  - ilość dzieci

                            - ilość dorosłych

                - kwota jaką wydali dorośli na bilety 

                              - kwota jaką wydały dzieci na bilety

                        - kwota jaką wydali łącznie na bilety

                                                  - kwota jaką wydali łącznie na bilety

 

Odp.: W tym dniu w ZOO było 700 dzieci.