Statystyka - 7-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Statystyka - 7-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Odczytywanie danych statystycznych

Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem i opracowywaniem różnego typu danych.

Dane statystyczne są zbierane po przeprowadzeniu wielu badań dotyczących tego samego zjawiska wśród dużej liczby osób.

Dane mogą być przedstawione za pomocą diagramów, tabelek lub też w sposób opisowy.
 

 1. Sposób opisowy

  W 2017 roku na wakacje za granicę wyjechało 50% wszystkich mieszkańców Polski. 30% mieszkańców udało się do Włoch, 10% do Hiszpanii, 4% wybrało Bułgarię a 3% Egipt. Pozostałe 3% mieszkańców wyjechało do krajów innych niż wymienione.

 2. Tabela

  Miejsce wakacji  Procent mieszkańców
  Polska (w kraju) 50%
  Włochy 30%
  Hiszpania 10%
  Bułgaria 4%
  Egipt 3%
  inne 3%


 3. Diagram 

Średnia i mediana

Średnia arytmetyczna to średni wynik spośród wielu innych wyników.


Sposób obliczania średniej: 

`"średnia"=("suma wyników")/("liczba wyników")` 

Średnia arytmetyczna danego zestawu liczb to iloraz sumy tych liczb przez ich ilość. 

Przykład:

W klasie 7a jest 10 osób. Na koniec roku szkolnego uczniowie tej klasy uzyskali z matematyki następujące oceny: 6, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 3, 2. 

Ile wynosiła średnia ocen z matematyki na koniec roku w tej klasie?  

`"średnia"=(6+6+5+5+5+4+3+3+3+2)/10=42/10=4,2` 

Odpowiedź: Średnia ocen z matematyki na koniec roku w tej klasie wynosiła 4,2.


 

Mediana to wynik środkowy uporządkowanego malejąco lub rosnąco zbioru wyników.

 • Jeśli mamy nieparzystą liczbę wyników, to mediana jest wyrazem środkowym. 

 • Jeśli mamy parzystą liczbę wyników, to mediana jest średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyrazów. 

 
Przykład:

W klasie 7a jest 10 osób. Na koniec roku szkolnego uczniowie tej klasy uzyskali z matematyki następujące oceny: 6, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 3, 2. 

Jaka jest mediana ocen na koniec roku z matematyki w tej klasie?

Oceny ustawiamy w kolejności malejącej: 6, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 2. Jest ich 10, czyli parzysta ilość. 

Mediana będzie więc średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyników. 

`"mediana"=(5+4)/2=9/2=4,5`  

Odpowiedź: Mediana ocen na koniec roku w tej klasie wynosi 4,5.

Zdarzenia losowe

Z doświadczeniami losowymi mamy do czynienia na co dzień. Rzut monetą, rzut sześcienną kostką do gry, wygrana na loterii czy numer nadjeżdżającego autobusu to tylko kilka z nich.

Zdarzenie losowe to pewna sytuacja możliwa do uzyskania podczas danego doświadczenia losowego, np. wyrzucenie parzystej liczby oczek na kostce do gry. 

W zdarzeniach losowych prawdopodobieństwo (oznaczmy go literą P) nastąpienia sytuacji, która nas interesuje oblicza się bardzo prosto (o ile każda z sytuacji jest jednakowo prawdopodobna). Jest to iloraz ilości sytuacji nas interesujących (np. autobusy nam odpowiadające) (ich ilość oznaczmy literą n) i ilości wszystkich możliwych sytuacji (np. wszystkie autobusy) (ich ilość oznaczmy literą N).

`P=n/N` 


Przykładowe zadania:

Zadanie 1.

Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowanie króla z talii 52 kart?

Wiemy, że w talii są 52 karty. W całej talii są 4 króle. 

Wszystkich możliwych wyników jest więc 52. Liczba interesujących nas wyników to 4. 

Prawdopodobieństwo (p) tego zdarzenia wynosi:

`p=4/52=1/13` 

Odpowiedź: Prawdopodobieństwo, że wylosujemy króla wynosi `1/13`

Zadanie 2.

Stoimy na przystanku. Na tym przystanku zatrzymuje się łącznie 8 autobusów. My możemy jechać tylko autobusem numer 234 oraz 123. Nadjeżdża autobus. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że będzie to jeden z autobusów, którymi możemy pojechać?


Wszystkich możliwych wyników jest 8. Liczba interesujących nas wyników to 2. 

Prawdopodobieństwo (p) tego zdarzenia wynosi:

`p=2/8=1/4`  

Odpowiedź: Prawdopodobieństwo nadjechania autobusu, który nam odpowiada wynosi `1/4`.

Zadanie 3.

Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma oczek wyniesie 6.

Rzucając kostką dwukrotnie otrzymujemy 36 róznych kombinacji. Przedstawione są one na tabelce:

tabela

Liczby, które spełniają nasz warunek (suma wynosi 6) zostały pogrubione. Jest ich w sumie 5. 

Wszystkich możliwych wyników jest 36. Liczba interesujących nas wyników to 5. 

Prawdopodobieństwo (p) tego zdarzenia wynosi:

`p=5/36`  

Odpowiedź: Prawdopodobieństwo wynosi `5/36`


Zadanie 4.

Ze zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., 19, 20 wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba jest podzielna przez 3.

Ze zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., 19, 20 (jest ich w sumie 20) wypisujemy wszystkie liczby podzielne przez 3, czyli: 3, 6, 9, 12, 15, 18. Jest ich w sumie 6. 

Wszystkich możliwych wyników jest 20. Liczba interesujących nas wyników to 6. 

Prawdopodobieństwo (p) tego zdarzenia wynosi: 
 
`p=6/20=3/10` 

Odpowiedź: Prawdopodobieństwo w tym przypadku wynosi `3/10`

Zadanie 5.

Rzucamy 2 razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo, że dwa razy wypadnie reszka.

Na początek musimy wypisać wszystkie możliwe kombinacje rzutów tak więc: 

 • Orzeł i Orzeł
 • Orzeł i Reszka
 • Reszka i Reszka
 • Reszka i Orzeł

Pogrubiona została kombinacja, która spełnia nasz warunek. 

Wszystkich możliwych wyników jest 4. Liczba interesujących nas wyników to 1. 

Prawdopodobieństwo (p) tego zdarzenia wynosi:

`p=1/4`  
Odpowiedź: Prawdopodobieństwo w tym przypadku wynosi `1/4` . 

 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz średnią liczb: 1,2,4,5,3,4,2,3,4,5,2,1.

$ Śr= {1+2+4+5+3+4+2+3+4+5+2+1}/12={36}/{12}=3 $

Odp.: Średnia tych liczb wynosi 3.

Zadanie 2.

Oblicz medianę liczb: 1,2,2,3,4,4,5,6,7,12,45,55.

Jest parzysta ilość cyfr, więc należy obliczyć średnią dwóch środkowych liczb.

${4+5}/2=9/2=4,5$

Odp.: Mediana tych liczb wynosi 4,5.

Zadanie 3.

Rzucasz jedną sześcienną kostką do gry. Oblicz, jakie jest prawdopodobieństwo, że wynik będzie:

 1. parzysty
 2. nieparzysty
 3. liczbą podzielną przez 3

W sumie może być 6 wyników.

 1. parzystych możliwości jest 3 -> prawdopodobieństwo: $3/6=1/2$
 2. nieparzystych możliwości jest 3 -> prawdopodobieństwo: $3/6=1/2$
 3. liczb podzielnych przez 3 jest 2 -> prawdopodobieństwo: $2/6=1/3$

Zadanie 4.

W klasie Stasia i Małgosi jest 36 osób. Staś ma numer w dzienniku 17, a Małgosia 12. Stasio zaproponował nauczycielowi, że przed każdym wezwaniem do tablicy będzie rzucał dwiema sześciennymi kostkami do gry. Iloczyn wyrzuconych oczek będzie wyznaczał osobę z tym numerem w dzienniku do odpowiedzi. Małgosia natomiast zaprotestowała twierdząc, że to niesprawiedliwe. Wyjaśnij, dlaczego Małgosia uważa, że to niesprawiedliwe i dlaczego ma wyjść na tym najgorzej?

Nie jest to sprawiedliwy sposób, ponieważ każda liczba w dzienniku ma inną liczbę dzielników, przez co jest mniej lub bardziej prawdopodobne wylosowania tej osoby. Niektórych numerów nie będzie można wcale wyznaczyć. Na przykład, numer Stasia 17, można uzyskać tylko poprzez pomnożenia 1 i 17, a takie liczby nie występują na kostkach do gry. Natomiast numer Małgosi można uzyskać poprzez pomnożenie największej ilości kombinacji cyfr.

$12$ -> $2×6$; $3×4$; $4×3$; $6×2$

$17$ -> $1×17$

Zadanie 5.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że z pomiędzy damy trefl, damy pik i króla trefl wylosujemy damę?

wszystkie możliwe karty -> 3

ilość dam -> 2

prawdopodobieństwo -> $2/3$

Odp.: Prawdopodobieństwo wylosowania damy jest równe $2/3$.

Zadanie 6.

Ułóż taki zestaw 5 liczb, w którym średnia będzie równa medianie.

Zaczynam od ustalenia sobie średniej i mediany. Wybieram sobie 3.

Tak na razie wygląda ciąg moich liczb: --3--.

Następnie wybieram takie liczby by 1 i 5 oraz 2 i 4 dawały średnią 3. Należy pamiętać, że 1 i 2 nie może być większe od 3, a 4 i 5 nie może być mniejsze od 3.

Tak wyglądają przykładowe liczby: 1,3,3,3,5 lub 1,2,3,4,5.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Na diagramie kołowym przedstawiono udział ...

a) Dane na diagramie kołowym sumują się do 100%. 

Obliczamy, jaki procent ludności świata stanowili chrześcijanie. 

  

Chrześcijanie stanowili 33,4% ludności świata.  {premium}b) W 2010 r. ludność świata wynosiła około 6780 mln. 

Obliczamy, ilu było wyznawców poszczególnych religii. 

 • Chrześcijanie: 
    
 • Muzułmanie: 
   

 • Hinduiści: 
   

 • Buddyści: 
   

 • Pozostałe religie: 
   

Chrześcijan było około 2265 mln, muzułmanów było około 1654 mln, hinduistów było około 936 mln, buddystów było około 481 mln, a wyznawców pozostałych religii - około 1444 mln.     c) Obliczamy, o ile więcej było hinduistów od buddystów.

 

Hinduistów było o około 455 mln więcej niż buddystów.  

 

 

 

Wskaż wszystkie wyrażenia...

A.

 

 

B.

  - nie możemy wyłączyć liczby 3 przed nawias, ponieważ liczba 3 nie dzieli liczby 2.

 

{premium}

C.

 

 

D.

    - nie możemy wyłączyć liczby 3 przed nawias, ponieważ liczba 3 nie dzieli liczby 2 ani liczby 5.  

 

E.

 

 

Odp.: A, C, E. 

Dokończ zdanie: Najbardziej lubię, gdy nauczyciel jest ...

Na pytanie odpowiadało 200 uczniów.

ODPOWIEDŹ LICZBA UCZNIÓW UDZIELAJĄCA DANEJ ODPOWIEDZI
sprawiedliwy  {premium} 
sympatyczny  
niewymagający  
wymagający  
nieobecny  
inne odpowiedzi  

 

Obliczamy, ilu uczniów nie odpowiedziało na to pytanie: 

 

Odp: 27 uczniów nie udzieliło odpowiedzi na pytanie. 

Oblicz długość podstawy

Pole trójkąta obliczamy biorąc połowę iloczynu długości podstawy oraz wysokości na nią opuszczonej, dlatego możemy zapisać:

{premium}

 

 

Teraz możemy obliczyć długość podstawy trójkąta, wstawiając 2 w miejsce x:

Odp.: Podstawa tego trójkąta ma długość 10. 

Podaj zaokrąglenia do części ...


 {premium}

Wskaż wszystkie wyrażenia, których...

Iloczyn dwóch liczb jest liczbą dodatnią, jeśli oba składniki mają ten sam znak.

 

Wartość dodatnią przyjmują wyrażenia:

{premium}

A, D, E.

 

Wykonaj mnożenie.

{premium}

 

W trójkącie rozwartokątnym...

Jeśli kąt zewnętrzny ma  , to kąt rozwarty ma  (ponieważ łącznie muszą mieć ) {premium}

Jeśli kąt rozwarty ma  , to pozostałe dwa kąty muszą mieć łącznie   (ponieważ suma miar kątów w trójkącie wynosi  )

Aby trójkąt był równoramienny, to pozostałe dwa kąty muszą mieć po  

 

 

 

Oblicz miary kątów rombu, jeśli wiadomo, że kąt ...

Miara kąta rozwartego w rombie jest 4 razy większa niż miara kąta ostrego.

Oznaczamy miarę kąta ostrego rombu jako x. Wówczas miara kąta rozwartego to 4x.

Suma miar kątów czworokąta wynosi  

{premium}

Wyznaczamy miarę kąta rozwartego:

 

Odp: Kąt rozwarty rombu ma  a kąt ostry rombu ma 

Pani Alicja wpłaciła 12 000 zł na lokatę ...

Obliczamy odsetki od kwoty 12 000 zł wpłaconej na lokatę o oprocentowaniu rocznym 2%:

 {premium}

Obliczamy odsetki od kwoty 12 000 zł wpłaconej na lokatę o oprocentowaniu rocznym 3,5%:

 

Obliczamy różnicę kwot odsetek:

 


Odp.
: Pani Alicja uzyskałaby kwotę odsetek większą o 180 zł.