Procenty - 6-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Pojęcie procentu

Procent (symbol %) oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o mianowniku 100.

Jeden procent (1%) to setna część całości $$1%=1/{100}=0,01$$.

  Uwaga

100% = 1

  Zapamiętaj

W praktyce procent nigdy nie występuje samodzielnie, jest on zawsze ułamkiem pewnej konkretnej wielkości.

Zamiana procentu na ułamek

Procent można przedstawić w postaci ułamka mającego w liczniku daną liczbę (dany procent), a w mianowniku liczbę 100. Zamiana procentu na ułamek polega po prostu na podzieleniu liczby procentu przez 100. Procenty możemy przedstawiać zarówno w postaci ułamków zwykłych, jak i dziesiętnych.

Przykłady:

 • $$1%=1/{100}= 0,01$$,
 • $$13%={13}/{100}= 0,13$$,
 • $$86,3%={86,3}/{100}= 0,863$$.

Zamiana liczby na procent

Aby zamienić liczbę na procenty, należy ją pomnożyć przez 100%.

Przykłady:

 • $$1 = 1•100% = 100%$$,
 • $$3 = 3•100% = 300%$$,
 • $$0,3 = 0,3•100% = 30%$$,
 • $$1/4=1/4•100% = 25%$$,
 • $$11/5= 1 1/5•100% = 6/5•100% = 6•20% = 120%$$.

Diagramy procentowe

Diagram procentowy to graficzna ilustracja (czyli rysunek lub wykres) podziału procentowego.

Przykład:

diagram procentowy
 

Powyższy diagram przedstawia, ile procent produktów zostało sprzedanych w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym kwartale.

Obliczanie procentu danej liczby

Aby obliczyć procent danej liczby, zamieniamy procent na ułamek i otrzymany ułamek mnożymy przez daną liczbę.

a % liczby b to $$a% × b =a/100× b$$

Przykład:

 • Obliczyć 37% z liczby 200.

  $$37%•200={37}/{100}•200={37•200}/{100}= 74$$

  Odp: 37% z liczby 200 to 74.

 • Obliczyć 15% z liczby 40.

  $$15%•40={15}/{100}•40={15•40}/{100}= 6$$

  Odp: 15% z liczby 40 to 6.

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Miód pszczeli zawiera $$70%$$ cukru, $$20%$$ wody, $$6,5%$$ wosku i $$3,5%$$ innych składników. Przedstaw zawartość składników za pomocą ułamków.

cukier -> $$ 70%= 70/100=7/10=0,7 $$

woda -> $$ 20%= 20/100=2/10=1/5=0,2 $$

wosk -> $$ 6,5%= 6,5/100=65/1000=0,065 $$

inne składniki -> $$ 3,5%= 3,5/100=35/1000=0,035 $$

Zadanie 2.

Wyraź w procentach:

 1. $$ 3/4 $$
 2. $$ 4/5 $$
 3. $$ 19/20 $$
 1. $$ 3/4=3/4×100%=75% $$
 2. $$ 4/5=4/5×100%=80% $$
 3. $$ 19/20=19/20×100%=95% $$

Zadanie 3.

Oblicz 45% z liczby 620.

$$45%×620= 45/100×620=279$$

Odp.: $$45%$$ z liczby 620 to 279.

Zadanie 4.

Za dwie płyty zapłacono 72 zł. Ile kosztuje każda z tych płyt, jeżeli jedna jest o 25% droższa od drugiej?

x -> cena jednej płyty

$$1,25x$$ -> cena drugiej płyty

$$1,25x+x=72$$

$$2,25x=72$$

$$x=32$$ -> $$1,25x=40$$

Odp.: Jedna płyta kosztuje $$32 zł$$, a druga $$40 zł$$.

Zadanie 5.

Oblicz, ile kilogramów czystej soli znajduje się w 200 litrach 5% roztworu tej soli. Przyjmij,że masa 1 litra tego roztworu jest równa 1 kg.

$$5%×200l= 5/100×200=10 l$$ -> w tym roztworze jest 10 kg soli

Odp.: W tym roztworze znajduje się 10 kg czystej soli.

Zadanie 6.

Oblicz, ile to sztuk: „62,5% z dwóch tuzinów”.

1 tuzin -> 12

2 tuziny -> 24

$$62,5%×24= 62,5/100×24=15$$

Odp.: $$62,5%$$ z dwóch tuzinów to 15.

Zadanie 7.

Pani Ewa zapłaciła 180 zł podatku, czyli 20% otrzymanego wynagrodzenia. Jak wysokie było jej wynagrodzenie?

x – wysokość wynagrodzenia Pani Ewy

20% wynagrodzenia = 180 zł
$$20%•x = 180$$
$${20}/{100}•x= 180$$
$$1/5•x= 180$$$$|•5$$
$$x = 180⋅5$$
$$x = 900$$

Odp. Pani Ewa zarobiła 900 zł

Spis treści

Rozwiązane zadania
Justyna Kowalczyk, zdobywając złoty medal na igrzyskach

28 minut i 18 s musimy zamienić na godziny- najlepiej całość zamienić na sekundy a potem podzielić przez 3600- bo tyle sekund ma godzina.

`28 min=28*60s=1680s` 

`1680+18=1698s` 

Dzielimy przez 3600 by zamienić na godziny:

`1698:3600=849/1800 h~~0,472 h`

Prędkość obliczamy, dzieląc drogę przez czas

`10 km: 0,472 h~~ 21,2 (km)/h`

kkjkjnjnklkl

uyuigyiugiug

W zgrzewce jest 6 jednakowych butelek...

`"a)" \ 6*3/4=(strike6^3*3)/strike4^2=9/2=4 1/2`  

Odp. We wszystkich butelkach zgrzewki jest `4 1/2` litra wody.

 

`"b)" \ 12*3/10=(strike12^6*3)/strike10^5=18/5=3 3/5` 

Odp. W skrzynce jest `3 3/5 \ "kg"` pieczarek.    

Oblicz, ile waży piasek znajdujący się w piaskownicy, ...

1 dm 3 piasku waży 1,81 kg
2 m 3=2000 dm 3
20001,81=3620 [kg]

Odp. Piasek znajdujący się w piaskownicy waży 3620 kg.

Skonstruuj równoległobok o bokach ...

Do trzykrotności liczby a...

Trzykrotność liczby `a` to po prostu `3^a` . DO trzykrotności liczby `a` dodajemy 7. Możemy więc zapisać:

`3a+7\ \ "lub"\ \ 7+3a` 

 

Odpowiedź: A oraz C

Oblicz: a)|6-8|

 

`a)|6-8|=|-2|=2 `

`b) |6-(-8)|=|6+8|=|14|=14`

`c) |(-3)*4|=|-12|=12`

`d) |16:(-4)|=|-4|=4`

`e) |5*(-4):(-2)|=|-20:(-2)|=|10|=10`

`f) |4*(-2)-2*(-4)|=|-8-(-8)|=|0|=0`

a) Ile słoików sosu po 4 zł za słoik możemy kupić, jeśli mamy 45 zł?

a) 45:4=(44+1):4=11 r. 1 (na dwunasty słoik nie wystarczy)

Za 45 zł możemy kupić 11 słoików sosu po 4 zł. 

 

b) 45:4=11 r.1 (jeśli kupimy 11 zgrzewek to zabraknie wody dla jednej osoby, więc trzeba kupić 12 zgrzewek)

Aby każdy z uczestników dostał jedną butelkę wody, trzeba kupić 12 zgrzewek wody. 

 

c) godzina lekcyjna trwa 45 minut=45`*` 60sekund=(40+5)`*` 60=2400+300=2700 sekund

2700:4=(2400+100+100+100):4=600+25+25+25=675 sekund=(660+15) sekund=11 minut 15 sekund

Ćwierć godziny lekcyjnej to 11 minut 15 sekund. 

 

d) `45:4=45/4=11 1/4=11 25/100=11,25` zł

Jedna paczka flamastrów kosztuje 11,25 zł.

 

e) `45/4=11 1/4` 

 

 

f) 45 nie jest podzielne przez 4 (daje resztę 1)

 

g) 45:4=11 r.1

Każde dziecko dostanie 11 śliwek, zostanie 1 śliwka. 

Oblicz w pamięci :

a)`1,2+(2,5-1,7)=2` 

b)`0,7*0,9-0,3:10=0,6` 

c)`(1,25+4,5)*100=575` 

d)`3,5:0,7+2,1:0,03=75` 

e)`120-8,1:0,09=30` 

f)`(3,4-1,5)*(0,71+0,29)=1,9`

 

 

 

 

Podaj liczby, które są oddalone od ) na osi liczbowej

`a) -2,2`

`b) -11,11`

`c) -7/8,7/8`

`d) -0,35,0,35`

`e) -6 2/11,6 2/11`

`f) 0`