Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Ułamki dziesiętne - 5-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Ułamki dziesiętne i ich budowa

Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysiączne itd.

Przykłady:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$
 

Zauważmy, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.
 

cyfry po przecinku

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,6278= {6278}/{10000}={6000}/{10000}+{200}/{10000}+{70}/{10000}+{8}/{10000}=6/{10}+2/{100}+7/{1000}+8/{10000} $$
 

Zauważmy, że 6 to części dziesiąte, 2 części setne, 7 to części tysięczne, a 8 to części dziesięciotysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:

 1. Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej,

 2. Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej,

 3. Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Uwaga

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej,

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej,

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.

Przykład:
Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.

Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Porównywanie ułamków w przypadku gdy jeden z nich jest ułamkiem dziesiętnym, a drugi ułamkiem zwykłym

 • I sposób
  Zamieniamy ułamek zwykły na ułamek dziesiętny. Następnie porównujemy ułamki dziesiętne według zasady opisanej powyżej.

  Przykład: Porównajmy ułamki 0,75 i $$7/{10}$$.
  Zamieniamy ułamek zwykły $$7/10$$ na ułamek dziesiętny:

  $$7/{10}= 0,7$$ ← Nie mamy żadnych całości w ułamku zwykły, a więc zapisujemy 0, a następnie stawiamy przecinek. W mianowniku ułamka zwykłego jest liczba 10, a więc po przecinku mamy tylko jedną cyfrę (część dziesiętną) - przepisujemy w to miejsce 7.

  Teraz możemy porównać ułamki dziesiętne 0,75 i 0,7, porównując kolejne cyfry, z których zbudowane są nasze ułamki. Pamiętajmy, że na końcu ułamka można dopisać lub usunąć zero, co nie zmienia wartości ułamka.

  porownywanie-ulamka

  Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5 > 0, zatem ułamek 0,75 jest większy od 0,7.
  Zatem 0,75 > 0,7

 • II sposób
  Zamieniamy ułamek zwykły na ułamek dziesiętny. Następnie porównujemy ułamki dziesiętne według zasady opisanej powyżej.

  Przykład: Porównajmy ułamki 0,75 i $$7/{10}$$.
  Zamieniamy ułamek dziesiętny 0,75 na ułamek zwykły:

  $$0,75 = {75}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 75 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku.

  Otrzymany ułamek zwykły możemy skrócić, dzieląc licznik i mianownik przez 25:
  $${75}/{100}={75÷25}/{100÷25}= 3/4$$

  Teraz możemy porównać otrzymane ułamki zwykłe $$3/4$$ i $$7/10$$ Aby porównać powyższe ułamki musimy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
  Aby sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika wyznaczam najmniejszą wspólną wielokrotność liczb znajdujących się w mianownikach danych ułamków, czyli wyznaczam NWW(4, 10).

  W tym celu liczby 4 i 10 rozkładam na czynniki pierwsze:

  rozklad

  W powyższych rozkładach wybieramy wszystkie liczby, które występowały w rozkładach, przy czym dany czynnik pierwszy w iloczynie występuje tyle razy, ile razy występował w rozkładzie, w którym pojawił się najwięcej razy – w powyższych rozkładach zaznaczono je kolorem czerwonym (i tak bierzemy liczbę 2 dwa razy, liczbę 5 jeden raz). Najmniejsza wspólna wielokrotność jest iloczynem tych liczb.

  $$NWW(4,10)=2•2•5=20$$
  Zatem wspólnym mianownikiem ułamków $$3/4$$ i $$7/{10}$$ jest liczba 20.

  Sprowadzam ułamki do wspólnego mianownika:

  $$3/4= {20÷4•3}/{20}={15}/{20]$$
  $$7/{10}={20÷10•7}/20={14}/{20}$$

  Możemy już porównać ułamki, porównując ich liczniki. Widzimy, że: $${15}/{20}$$ > $${14}/{20}$$.
  Zatem $$3/4$$ > $$7/{10}$$.

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Mnożenie ułamka dziesiętnego przez liczbę naturalną lub drugi ułamek dziesiętny, wykonujemy tak samo jak mnożenie liczb naturalnych   Działania pisemne. Ułamki lub ułamek i liczbę podpisujemy jeden pod drugim, wyrównując do prawej strony, a w wyniku końcowym przecinek stawiamy tak, aby w iloczynie było tyle cyfr, ile jest ich w obu czynnikach razem.

  Zapamiętaj

Liczba naturalna nie ma cyfr po przecinku, dlatego przy mnożeniu jej przez ułamek dziesiętny, w wyniku oddzielamy tylko tyle cyfr, ile było cyfr po przecinku w ułamku dziesiętnym.

Przykład:

$$0,47•4 = ?$$

pisemne1

$$0,47•4 = 1,88$$
 

Przykład:

$$1,26•3,4 = ?$$

pisemne2

$$1,26•3,4 = 4,284$$
 

Dzielenie ułamków dziesiętnych

 • Dzielenie ułamka dziesiętnego przez liczbę naturalną - wykonujemy działania tak jak na liczbach naturalnych   Działania pisemne, a w wyniku dopisujemy przecinek w miejscu nad przecinkiem dzielnej.

 • Dzielenie ułamków dziesiętnych – rozpoczynamy od pomnożenia dzielnej i dzielnika przez 10 albo 100 albo 1000, … tak aby dzielnik stał się liczbą naturalną (usuwamy po prostu przecinek z dzielnika). W praktyce polega to na tym, że w dzielnej i dzielniku przesuwa się przecinek w prawo o tyle miejsc, ile cyfr po przecinku zawiera dzielnik. Następnie wykonujemy dzielenie jak na liczbach naturalnych   Działania pisemne. W wyniku przecinek stawiamy nad przecinkiem.
   

  Przykład:

  $$18,34 ÷ 14 = ?$$

  dzielenie1

  $$18,34 ÷ 14 = 1,31$$
   

  Przykład:

  $$1,134 ÷ 0,18 =?$$

  Rozpoczynam od przesunięcia przecinków o dwa miejsca w prawo. W rezultacie otrzymujemy następujące działanie do wykonania: $$113,4 ÷ 18$$.

  dzielenie2

  $$1,134 ÷ 0,18 = 6,3$$
   

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Która z podanych liczb jest większa?

 1. $$ 1 1/4$$ czy $$1,26 $$
 2. $$ 3 1/5$$ czy $$3,3 $$
 3. $$ 3,125$$ czy $$ 13/4 $$
 1. $$ 1 1/4$$ < $$1,26 $$
 2. $$ 3 1/5$$ < $$3,3 $$
 3. $$ 3,125$$ < $$ {13}/{4} $$

Zadanie 2.

Wyraź:

 1. 6 mm w centymetrach
 2. 20 m 3 dm w metrach
 3. 210 g w kilogramach
 1. $$ 6 mm=0,6 cm $$
 2. $$ 20 m 3 dm=20,3 m $$
 3. $$ 210 g=0,210 kg $$

Zadanie 3.

Znajdź liczbę x w równaniu $$x+3,458=12,031$$.

$$x+3,458=12,031$$ -> $$x=12,031-3,458=8,573$$

Odp.: Liczba x wynosi $$8,573$$.

Zadanie 4.

Marysia miała 34 zł. W sklepie papierniczym kupiła piórnik za 12,35 zł, a później poszła na lody. Zostało jej 18 zł i 10 gr. Ile kosztowały lody?

$$34-(18,10+12,35)=34-30,45=3,55 zł$$

Odp.: Lody kosztowały 3 zł i 55 gr.

Zadanie 5.

Zapisz nie używając przecinka:

 1. 5,5 tys. złotych – ile to złotych?
 2. 2,8 mln. osób – ile to osób?
 1. $$5,5 tys.=5,5 • 1000=5500 $$
 2. $$2,8 mln=2,8 • 1000000=2800000 $$

Zadanie 6.

Znajdź liczbę dwa i pół razy większą od:

 1. $$ 0,6 $$
 2. $$ 12,4 $$
 3. $$ 2,9 $$
 1. $$ 0,6 • 2,5=1,5 $$
 2. $$ 12,4 • 2,5=31 $$
 3. $$ 2,9 • 2,5=7,25 $$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Uzasadnij, że każdy sześcian jest prostopadłościanem, ale

Każdy prostopadłościan ma 6 ścian w kształcie prostokątów, 12 krawędzi i 8 wierzchołków. Sześcian ma 6 ścian w kształcie kwadratów, a kwadraty to również prostokąty, 12 krawędzi i 8 wierzchołków, dlatego każdy sześcian jest prostopadłościanem.

Każda ściana sześcianu jest kwadratem, a każda ściana prostopadłościanu- prostokątem. Nie każdy prostokąt to kwadrat, dlatego też nie każdy prostopadłościan jest sześcianem.

Oceń prawdziwość zdań na podstawie podanych ...

`23 \ "zł"+6*8 \ "zł"=23 \ "zł"+48 \ "zł"=71 \ "zł" \ \ \ \ \ \ \ \ "FAŁSZ"`  

{premium}

`47 \ "zł"+6*12 \ "zł"=stackrel("więcej niż 40 zł")47 \ "zł"+stackrel("więcej nż 70 zł")72 \ "zł" \ \ \ \ \ "czyli" \ \ \ \ \ "więcej niż 110 zł" \ \ \ \ \ \ "PRAWDA"` 

`12*12 \ "zł"+12*8 \ "zł"=stackrel("mniej niż 150 zł")144 \ "zł"+stackrel("mniej niż 100 zł")96 \ "zł" \ \ \ \ \ "czyli" \ \ \ \ \ "mniej niż 250 zł" \ \ \ \ \ \ "FAŁSZ"`

Uzupełnij równość.

Ile czasu trwa przejazd pociągiem między stacjami wyróżnionymi

Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia

`06:05+ \ 8 \ "minut"=>06:13`

`ul("8 minut")`

 

Warszawa Centralna- Malbork

`06:05+55 \ "min"=>07:00+2 \ "h"=9:00+59 \ "min"=>9:59`

`55 \ "min"+59 \ "min"+2 \ "h"=114 \ "min"+2 \ "h"=60 \ "min"+54 \ "min"+2 \ "h"=ul(3 \ "h" \ 54 \ "min")`

 

Warszawa Centralna- Gdańsk Główny

`06:05+55 \ "min"=>07:00+3 \ "h"=10:00+48 \ "min"=>10:48`

`55 \ "min"+48 \ "min"+3 \ "h"=103 \ "min"+3 \ "h"=60 \ "min"+43 \ "min"+3 \ "h"=ul(4 \ "h" \ 43 \ "min")`

 

Warszawa Centralna-  Gdynia Główna

`06:05+55 \ "min"=>07:00+4 \ "h"=11:00+17 \ "min"=>11:17`

`55 \ "min"+17 \ "min"+4 \ "h"=72 \ "min"+4 \ "h"=60 \ "min"+12 \ "min"+4 \ "h"=ul(5 \ "h" \ 12 \ "min")`

 

Warszawa Wschodnia- Malbork

`06:13+47 \ "min"=>07:00+2 \ "h"=>09:00+59 \ "min"=>09:59`

`47 \ "min"+59 \ "min"+2 \ "h"=106 \ "min"+2 \ "h"=60 \ "min"+46 \ "min"+2 \ "h"=ul(3 \ "h" \ 46 \ "min") `

 

Warszawa Wschodnia- Gdańsk Główny

`06:13+47 \ "min"=>07:00+3 \ "h"=>10:00+48 \ "min"=>10:48`

`47 \ "min"+48 \ "min"+3 \ "h"=95 \ "min"+3 \ "h"=60 \ "min"+35 \ "min"+3 \ "h"=4 \ "h"\ 35 \ "min"`

 

Warszawa Wschodnia- Gdynia Główna

`06:13+47 \ "min"=>07:00+4 \ "h"=>11:00+17\ "min"=>11:17`

`47 \ "min"+4 \ "h"+17 \ "min"=64 \ "min" +3 \ "h"=ul(5 \ "h" \ 4 \ "min")`

 

Malbork- Gdańsk Główny

`09:59 \ +1 \ "min"=>10:00+48 \ "min"=> \ 10:48`

`1 \ "min"+48 \ "min"=ul(49 \ "min")`

 

Malbork- Gdynia Główna

`09:59 \ +1 \ "min"=>10:00+1 \ "h"=> 11:00+17 \ "min"=> \ 11:17`

`1 \ "min"+1 \ "h"+17 \ "min"=ul(1 \ "h" \ 18 \ "min")`

 

Gdańsk Główny- Gdynia Główna

`10:48+12 \ "min" \ => \ 11:00+17 \ "min"=>11:17`

`12 \ "min"+17 \ "min"=ul(29 \ "min")`

 

W każdym zestawie czterech liczb jest tylko jedna liczba złożona

`I.\ 1801,\ 1811,\ ul1821,\ 1831`

Sprawdzamy, która z liczb dzieli się przez 3, czyli która liczba ma sumę cyfr podzielną przez 3:

`1+8+0+1=10`

`1+8+1+1=11`

`1+8+2+1=12`

`1+8+3+1=13`

 

 

`II.\ 3607,\ 3617,\ ul3627,\ 3637`

Sprawdzamy, która z liczb dzieli się przez 3, czyli która liczba ma sumę cyfr podzielną przez 3:

`3+6+0+7=16`

`3+6+1+7=17`

`3+6+2+7=18`

`3+6+3+7=19`

 

 

`III.\ 3803,\ ul3813,\ 3823,\ 3833`

Sprawdzamy, która z liczb dzieli się przez 3, czyli która liczba ma sumę cyfr podzielną przez 3: 

`3+8+0+3=14`

`3+8+1+3=15`

`3+8+2+3=16`

`3+8+3+3=17`

Samochód pana Jana spala 6,3 litra benzyny

a)

Na 100 km potrzebne jest paliwo, które kosztuje `37,485 zl~~37,49zl`

 

b)

`37,485 zl :100= 0,37485 zl~~0,37zl`

` ` c)

Odległość z Gdańska do Helu wynosi 108 km. Koszt paliwa potrzebnego na przejechanie 100 km już znamy( podpunkt a) , musimy tylko doliczyć do niego koszt potrzebny na przejechanie 8 km. Koszt paliwa potrzebnego na przejechanie 1 km już znamy (podpunkt b), wystarczy więc powiększyć go 8 razy.

Koszt przejechania 8 km:

Koszt przejechania 108 km:

`40,4838 zl~~ 40,48 zl`

Oblicz sposobem pisemnym. Wynik sprawdź
Dokończ rysunek śladu ...

Odcinki o tym samym kolorze są równoległe. Odległość między odcinkami wynosi 2 cm. Na czerwono są zaznaczone kropki do których należy domalować odcinki. 
{premium}

 

Na rysunku pokazano, jaka część

`"pierwszy deser:"\ \ \ 3/4\ l`

`"drugi deser:"\ \ \ 2/5\ l`

`"trzeci deser:"\ \ \ 2/3\ l`

 

Obliczamy, ile litrów mleka potrzeba na wszystkie trzy desery: 

`3/4+2/5+2/3=(3*15)/(4*15)+(2*12)/(5*12)+(2*20)/(3*20)=`

`=45/60+24/60+40/60=109/60=1 49/60\ l`

a) Zbyszek i Mirek obliczyli iloraz 43 600 : 300 różnymi ...

a) Poprawny wynik zapisał Zbyszek. 

{premium}


b) 
 `"Jeśli 391:4=97 reszta 3  to  39 100 : 400= 97 reszta 300"`

 

c)  `58 \ 500:80=731 \ \ "r" \ 20`

`65 \ 700:90=730`

`109 \ 600:5000=21 \ \ "r" \ 4600`