Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Liczby całkowite - 5-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Liczby dodatnie i ujemne

  Przypomnienie

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

os


Liczby naturalne to liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,... Zbiór wszystkich liczb naturalnych oznaczamy symbolem N.

Możemy zapisać: N = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...}
 

Liczby dodatnie są to liczby większe od zera, czyli na osi liczbowej leżą po prawej stronie zera. Liczby dodatnie zapisujemy ze znakiem + (plus), np. +2, +5 lub bez znaku, np. 2, 5. Czym liczba dodatnia leży bliżej zera, tym jest mniejsza, np. $$1$$ < $$5$$.
 

Liczby ujemne są to liczby mniejsze od zera, czyli na osi liczbowej leżą po lewej stronie zera. Liczby ujemne zapisujemy ze znakiem – (minus), np. -2, -7. Czym liczba ujemna jest bliżej zera, tym jest większa, np. $$−44$$ < $$−5$$
 

  Zapamiętaj

Każda liczba dodatnia jest większa od każdej liczby ujemnej, np. $$5$$ > $$-5$$, $$7$$ > $$-92$$. Zero jest większe od każdej liczby ujemnej, np. 0 > $$-8$$, $$0$$ > $$-1743$$. Zero nie jest ani liczbą dodatnią, ani ujemną.

Liczby przeciwne są to takie dwie liczby, których suma wynosi 0. Zapis $$a+b=0$$ oznacza, że a i b to liczby przeciwne.

Przykłady:

 • Liczbą przeciwną do 4 jest -4.
 • Liczbą przeciwną do -25 jest 25.
 • Liczbą przeciwną do 0 jest 0.


Liczby przeciwne leżą na osi liczbowej w tej samej odległości od zera po przeciwnych stronach.

liczby-przeciwne


Liczby całkowite to liczby naturalne oraz liczby do nich przeciwne. Zbiór wszystkich liczb całkowitych oznaczamy symbolem C.
Możemy zapisać: C = { ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}


Przykłady interpretacji liczb ujemnych i dodatnich:

 • + 5° -> 5 stopni powyżej zera
 • - 5° -> 5 stopni poniżej zera
 • + 100 zł -> gotówka (kapitał)
 • - 100 zł -> dług (kredyt)
 

Dodawanie liczb całkowitych

 1. Dodawanie dwóch liczb dodatnich – suma jest liczbą dodatnią.
  Przykład: $$24 + 37 = 61$$
   

 2. Dodawanie dwóch liczb ujemnych – suma jest liczbą ujemną (dodajemy liczby pomijając znaki minus, zapisujemy wynik, dopisując znak „-”.
  Przykład: $$(-24) + (-37) = (-61)$$
   

 3. Dodawanie dwóch liczb, z których jedna jest dodatnia, a druga ujemna – suma ma znak tego składnika, który na osi liczbowej znajduje się dalej od zera. Jeżeli do liczby dodatniej dodajemy liczbę ujemną, to tak naprawdę od liczby dodatniej odejmujemy liczbę przeciwną do danej liczby ujemnej.

  Przykłady:

  • $$3 + (−4) = 3 − 4 = −1$$
  • $$(−3) + 7 = 7 + (−3) = 7 − 3 = 4$$
  • $$(−8) + 10 = 10 + (−8) = 10 − 8 = 2$$
    
 4. Dodawanie dwóch liczb przeciwnych – suma jest równa 0.
  Przykład: $$(-5) + 5 = 0$$
   

Odejmowanie liczb całkowitych

Każde odejmowanie liczb całkowitych można zastąpić odpowiednim dodawaniem.

Przykłady:

 • $$3 − (−9) = 3 + 9 = 12$$
 • $$(−4) − 5 = (-4) + (-5) = −9$$
 • $$(−8) − (−11) = (−8) + 11 = 11 + (−8) = 11 − 8 = 3$$
   

Reguły odnoszące się do znaków + i -:

 • $$(+a) = +a = a$$
 • $$- (-a) = +a = a$$
 • $$- (+a) = -a$$
 • $$+ (-a) = -a$$
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Uporządkuj podane liczby w kolejności rosnącej:

 1. $$ 18, 6, 9, -13, 2, -7, 0, -3 $$
 2. $$ 12, -18, -16, 6, -105, 56 $$
 1. $$ -13, -7, -3, 0, 2, 6, 9, 18 $$
 2. $$ -105, -18, -16, 6, 12, 56 $$

Zadanie 2.

Rano temperatura wynosiła 8°C, a wieczorem spadła aż do -20°C. O ile stopni spadła temperatura?

$$8-(-20)=8+20=28°C $$

Odp.: Temperatura spadła o $$28°C$$.

Zadanie 3.

Znajdź liczbę o 7 większą od:

 1. $$ -1 $$
 2. $$ -15 $$
 3. $$ -5 $$
 1. $$−1+7= 7-1 = 6$$
 2. $$−15+7 = 7 – 15 = −8$$
 3. $$−5+7 = 7-5 = 2$$

Zadanie 4.

Do liczby -5 dodaj liczbę przeciwną do liczby o 4 większej od -5.

liczba o 4 większa od liczby -5 -> $$4+(-5)=-1$$

liczba przeciwna do liczby o 4 większej od liczby -5 -> $$-(-1)=1$$

dodaję do liczby -5 liczbę przeciwną do liczby o 4 większej od -5 -> $$-5+1=-4$$

Odp.: Wynikiem dodawania do -5 liczby przeciwnej do liczby o 4 większej od -5 jest liczba -4.

Zadanie 5.

Ile jest liczb całkowitych większych od -11 i mniejszych od 4?

liczby większe od -11 i mniejsze od 4: $$-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$$

Odp.: Jest 14 liczb całkowitych większych od -11 i mniejszych od 4.

Zadanie 6.

Jaką liczbę należy wpisać w kratkę ($$▭$$), aby równość była prawdziwa?

$$(-5)+12+(-3)+▭=0$$

$$ (-5)+12+(-3)+▭=0 $$

$$ 7-3+▭=0 $$

$$ 4+▭=0 $$ -> liczba w kratce to (-4)

Odp.: Należy wpisać liczbę -4, aby równość była prawdziwa.

Zadanie 7.

Pewnej zimowej nocy temperatura powietrza wynosiła $$-15°$$ C, a do południa wzrosła o $$9°$$ C. Jaka była temperatura powietrza w południe?

$$- 15° C + 9° C = - 6° C$$

Odp. Temperatura powietrza w południe wynosiła $$- 6°$$ C

Spis treści

Rozwiązane zadania
Na którym rysunku pokolorowano 48% koła, a na którym

I 23%

III 48%

Na podstawie poniższego cennika

 

Wystarczy, że pomnożymy masę owoców przez ich cenę - uzyskamy kwotę, którą należy zapłacić. 

 

`"owoce"`  `"masa"`  `"kwota"` 
`"jabłka"`  `2 1/2\ "kg"`   `2 1/2*2=5/strike2^1*strike2^1=5\ "zł"` 
`"gruszki"`  `1 2/3\ "kg"`  `1 2/3*3=5/strike3^1*strike3^1=5\ "zł"` 
`"śliwki"`  `3 3/4\ "kg"`  `3 3/4*4=15/strike4^1*strike4^1=15\ "zł"` 
`"cytryny"`  `1 3/5\ "kg"`  `1 3/5*5=8/strike5^1*strike5^1=8\ "zł"` 
Obok narysowano graniastosłup prosty trójkątny ...

Podstawy to ściany: ABC i DEF. 

Ściany boczne to ściany: ABED, BCFE, ACFD. 

Krawędzie równoległe do AD to: BE i CF (krawędzie boczne są do siebie równoległe). 

Ściany prostopadłe do ściany DEF to: ABED, BCFE i ACFD (ściany boczne są prostopadłe do podstaw)

Uzupełnij tabelki.

KWADRAT:

`1) \ \ 4*12 \ "cm"=48 \ "cm"`

`2) \ \ 4* 5 1/2 \ "cm"=strike4^2*11/strike2^1 \ "cm"=2*11 \ "cm"=22 \ "cm"` 

{premium}

`3) \ \ 36 \ "dm":4=9 \ "dm"`

`4) \ \ 1\ "m":4=100 \ "cm":4=25 \ "cm"`

`5) \ \ 32 \ "cm"*4=30 \ "cm"*4+2 \ "cm"*4=120 \ "cm"+8 \ "cm"=128 \ "cm"`

`6) \ \ 115 \ "m"*4=100 \ "m"*4+10 \ "m"+5 \ "m"*4=400 \ "m"+40 \ "m"+20 \ "m"=460 \ "m"`

 

Długość boku kwadratu  `12 \ "cm"` `5 1/2 \ "cm"` `9 \ "dm"` `25 \ "cm"` `32 \ "cm"` `115 \ "m"`
Obwód kwadratu `48 \ "cm"` `22 \ "cm"` `36 \ "dm"` `1\ "m"` `128 \ "cm"` `460 \ "m"`

 PROSTOKĄT:

`1) \ \ 2*6 \ "cm"+2*8 \ "cm"=12 \ "cm"+16 \ "cm"=28 \ "cm"`

`2) \ \ 2*3 1/2 \ "cm"+2*4 1/2 \ "cm"=strike2^1*7/strike2^1 \ "cm"+strike2^1*9/strike2^1 \ "cm"=7 \ "cm"+9 \ "cm"=16 \ "cm"`

`3) \ \ 2*50 \ "m"+2*25 \ "m"=100 \ "m"+50\ "m"=150 \ "m"`

`4) \ \ 2*23 \ "m"=46 \ "m"` - suma długości dwóch boków 

`\ \ \ \ \ 100 \ "m"-46 \ "m"=54 \ "m"`    - suma długości dwóch pozostałych boków 

`\ \ \ \ \ 54 \ "m":2=27 \ "m"`    - długość drugiego boku

`5) \ \ 2*50 \ "mm"=2*5 \ "cm"=10 \ "cm"`  - suma długości dwóch boków 

`\ \ \ \ \ 21 \ "cm"-10 \ "cm"=11 \ "cm"`    - suma długości dwóch pozostałych boków 

`\ \ \ \ \ 11 \ "cm":2=110 \ "mm":2=55 \ "mm"=5 \ "cm" \ 5 \ "mm"`   - długość drugiego boku 

 

a `6 \ "cm"` `3 1/2 \ "cm"` `50 \ "m"` `23 \ "m"` `5 \ "cm" \ 5 \ "mm"`
b `8 \ "cm"` `4 1/2 \ "cm"` `25 \ "m"` `27 \ "m"` `50 \ "mm"`
Obwód prostokąta o bokach długości a i b  `28 \ "cm"` `16 \ "cm"` `150 \ "m"` `100 \ "m"` `21 \ "cm"`

 

Znaki ... oznaczają trzy liczby naturalne, z których...

{premium}

Narysuj:

{premium}Oblicz obwód prostokąta o bokach...

a) 

`a=2 1/4 \ "cm"` 

`b=6\ "cm"` 

Prostokąt ten będzie się składał z dwóch boków a oraz dwóch boków b. Obliczmy obwód tego prostokąta:

`"Obwód"=2 1/4\ "cm"+2 1/4 \ "cm"+6\ "cm"+6\ "cm"=`

{premium}

`=4 2/4\ "cm"+12\ "cm"=16 2/4\ "cm"=16 1/2\ "cm"`  

Obwód tego prostokąta będzie wynosić 16 1/2 cm

 

b)

`a=13 \ "m"` 

`b=8\ "m"` 

Prostokąt ten będzie się składał z dwóch boków a oraz dwóch boków b.
Obliczmy obwód tego prostokąta:

`"Obwód"=13\ "m"+13\ "m"+8\ "m"+8\ "m"=26\ "m"+16\ "m"=42 \"m"` 

Obwód tego prostokąta będzie wynosić 42 m

Wskaż na rysunku trójkąty: ostrokątne, prostokątne,

Trójkąty ostrokątne:

A, F, G

Trójkąty prostokątne:

B, E

Trójkąty rozwartokątne:

C, D

Trójkąty równoboczne:

A

Trójkąty równoramienne:

A, D, F, G

Jeden z kątów trapezu równoramiennego ma miarę 127°.

Uzasadnij, że 1 m²=1 000 000 mm².
`1 \ m^2=1 \ m*1 \ m=1000 \ mm*1000 \ mm=1 \ 000\ 000 \ mm^2`