Ułamki zwykłe - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$

Ułamki właściwe i niewłaściwe

 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy

ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Na talerzu było 8 równych kawałków pizzy. Ania zjadła 2 kawałki, a Kasia 3 kawałki. Zapisz za pomocą ułamków zwykłych, jaką część pizzy zjadła Ania, jaką Kasia, a jaka została na talerzu.

Ania -> $$2/8$$

Kasia -> $$3/8$$

zostało -> $$3/8$$

Zadanie 2.

1 doba – jaka to część tygodnia?

1 doba to 1 dzień

7 dni to 1 tydzień -> 1 doba to $$1/7$$ tygodnia.

Zadanie 3.

Zamień podane ułamki na ułamki nieskracalne:

 1. $$ {25}/{45} $$
 2. $$ {75}/{100} $$
 3. $$ {55}/{99} $$
 1. $$ {25}/{45}=5/9 $$
 2. $$ {75}/{100}=3/4 $$
 3. $$ {55}/{99}=5/9 $$

Zadanie 4.

Powiedz, który z ułamków jest większy: $$4/5$$ czy $$5/4$$?

$$5/4={10}/4$$

$$4/5$$ < $$1$$ < $${10}/4$$ -> $$4/5$$ < $$5/4$$

Odp.: Ułamek $$5/4$$ jest większy.

Zadanie 5.

Zamień liczby mieszane na ułamki niewłaściwe:

 1. $$1 4/7$$
 2. $$2 2/3$$

Rozwiązanie:

 1. $$1 4/7= {1•7+4}/7= {11}/7$$
 2. $$2 2/3= {2•3+2}/3= 8/3$$

Zadanie 6.

Zapisz trzy ułamki większe od $$3/{20}$$.

przykład: $$3/{20}$$ < $$4/{20}$$, $$1/4$$, $${19}/{20}$$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Jaka to liczba?

`a) 6*10^2+1*10+1=6*100+10+1=600+10+1=611`

`b) 5*10^2+0*10+8=5*100+0+8=500+8=508`

`c) 4*10^3+5*10^2+5*10+6=4*1000+5*100+50+6=4000+500+50+6=4556`

`d) 10^3+6*10^2+0*10+7=1000+6*100+0+7=1000+600+7=1607`

Z pięciu cyfr używając każdej z nich dokładnie raz

 

ODP:

a) Największa możliwa suma to 922. 

b) Najmniejsza możliwa suma to 265. 

Jaka to liczba?

a) Liczba o 11 miejsca od 185 to 174. b)  Liczba 11 razy większa od 185 to 2035. 

 

c) Liczba o 11 większa od 185 to 196. 

Wstaw znak < lub >.

a) 3,2 < 3,4

b) 0,13 < 0,14

c) 2,025 >2,024

d) 2,312 < 2,410

e) 32,52 > 32,48

f) 0,707 > 0,070

Oblicz. a) 2,3+0,17

`a)\ 2,3+0,17=2,47` 

`b)\ 0,56+3,7=` `4,26` 

`c)\ 2,45-0,28=` `2,45-0,2-0,08=` `2,25-0,08=2,17` 

`d)\ 4,53-2,8=` `4,53-2-0,8=` `2,53-0,8=` `1,73` 

`e)\ 7-3,12=3,88` 

`f)\ 47,5:10=4,75` 

`g)\ 1,8:1000=0,0018` 

`h)\ 23:100=0,23` 

`i)\ 0,31*1000=310`    

W Krainie Zagadek ...

Hrabstwo Rachunków: CL - 150

Hrabstwo Gier: DLX560

Hrabstwo Odpowiedzi: LXII62

Hrabstwo Krzyżówek: DCCVII707

Hrabstwo Łamigłówek: CCLV255

Hrabstwo Pytań: MDXX1520

Dokończ rysunek ...

Wbijamy nóżkę cyrkla w punkt będący środkiem okręgu / środkiem koła. 

Zakreślamy okrąg (dokańczamy fragment narysowanego już okręgu). 

Rysunek przedstawiający koło zamalowujemy wewnątrz okręgu. 

W każdym wierszu tabeli zaznacz pasujące przedmioty

Kula - zaznacz 3 pierwsze przedmioty (od lewej strony)

Walec - zaznacz 2 pierwsze przedmioty

Stożek - zaznacz 2 ostatnie przedmioty

Graniastosłup - zaznacz 3 pierwsze przedmioty

Ostrosłup - zaznacz 2 pierwsze przedmioty 

Ułóż zdanie, które można rozwiązać za pomocą...

Przykładowe zadanie:

Alina kupiła `56`  śliwek, ale Marek zjadł `24.` Ile śliwek zostało? 

`56-24=56-20-4=36-4=32` 

Na jedną porcję ciasta trzeba przygotować między innymi: ...

Na dwie porcje potrzeba 2 razy więcej składników. 

Obliczamy, ile śmietany potrzebujemy. 

`1/2 *2 =1` 

Potrzeba 1 szklankę śmietany. 


Obliczamy, ile cukru będziemy potrzebować. 

`3/4*2=6/4=3/2=1 1/2` 

Potrzeba 1 1/2 szklanki cukru. 


Obliczamy, ile mąki będziemy potrzebować. 

`2 1/2*2=5/2*2=10/2=5` 

Potrzebnych będzie 5 szklanek mąki.  


Odpowiedź: Na dwie porcje ciasta będzie potrzebna 1 szklanka śmietany, 1 1/2 szklanki cukru i 5 szklanek mąki.