Ułamki zwykłe - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Ułamki zwykłe - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $3/5$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $3/5=9/{15}={27}/{45}=...$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $8/{16}$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $8/{16}=4/8=2/4=1/2$ 
 

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $3/8$ < $5/8$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $4/5$ > $4/9$

Ułamki właściwe i niewłaściwe

 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.

  Przykłady: `3/8, \ \ \ 23/36, \ \ \ 1/4, \ \ \ 0/5` 

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub jemu równy. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1 lub równą 1.

  Przykłady:  `15/7, \ \ \ 3/1, \ \ \ 129/5, \ \ \ 17/17` 

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” w liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: `9/4=2\1/4` 

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $2•4= 8$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą). 

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy

ulamek

Liczba mieszana składa się z części całkowitej (jest nią liczba naturalna) oraz części ułamkowej (jest nią ułamek zwykły właściwy).


Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: 

 1. Mianownik części ułamkowej mnożymy razy część całkowitą liczby mieszanej.

 2. Do otrzymanego iloczynu dodajemy licznik części ułamkowej.

Mianownik szukanego ułamka niewłaściwego jest równy mianownikowi części ułamkowej liczby mieszanej.

Przykłady: 

`3 1/4=(3*4+1)/4=13/4` 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Na talerzu było 8 równych kawałków pizzy. Ania zjadła 2 kawałki, a Kasia 3 kawałki. Zapisz za pomocą ułamków zwykłych, jaką część pizzy zjadła Ania, jaką Kasia, a jaka została na talerzu.

Ania -> $2/8$

Kasia -> $3/8$

zostało -> $3/8$

Zadanie 2.

1 doba – jaka to część tygodnia?

1 doba to 1 dzień

7 dni to 1 tydzień -> 1 doba to $1/7$ tygodnia.

Zadanie 3.

Zamień podane ułamki na ułamki nieskracalne:

 1. $ {25}/{45} $
 2. $ {75}/{100} $
 3. $ {55}/{99} $
 1. $ {25}/{45}=5/9 $
 2. $ {75}/{100}=3/4 $
 3. $ {55}/{99}=5/9 $

Zadanie 4.

Powiedz, który z ułamków jest większy: $4/5$ czy $5/4$?

$5/4={10}/4$

$4/5$ < $1$ < ${10}/4$ -> $4/5$ < $5/4$

Odp.: Ułamek $5/4$ jest większy.

Zadanie 5.

Zamień liczby mieszane na ułamki niewłaściwe:

 1. $1 4/7$
 2. $2 2/3$

Rozwiązanie:

 1. $1 4/7= {1•7+4}/7= {11}/7$
 2. $2 2/3= {2•3+2}/3= 8/3$

Zadanie 6.

Zapisz trzy ułamki większe od $3/{20}$.

przykład: $3/{20}$ < $4/{20}$, $1/4$, ${19}/{20}$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Podaj dwa ostatnie lata przestępne w ...

Dwa ostatnie lata przestępne w XX wieku to:{premium} 1996 rok i 2000 rok

Ogrodnik posadził 90 sadzonek po 6 sztuk ...

90:6=60:6+30:6=10+5=15


{premium}

Odp.B

Oblicz tak, jak w...

 

{premium}

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisz ilość ...

{premium}

Wynik dzielenia zapisz...

a)  {premium}

b)  

c)  

d)  

Wytnij z kolorowego papieru kilka niewielkich prostokątów. ...

{premium}

Kwadracik, trójkącik i kółeczko

Ostatnia kolumna: trójkącik+trójkącik=trójkącik, więc trójkącik musi {premium}oznaczać 0. 

Kołeczko musi być równe 1 (bo pojawia się jako cyfra setek), więc kwadrat musi być równy 9 (aby kwadrat+kołeczko dało 0 jako liczba jedności)

 

W pewnej klasie 1/5 wszystkich uczniów chodzi na kółko matematyczne.

 Liczba uczniów tej klasy musi być liczbą podzielną przez{premium} 5 i 6 (żeby można było obliczyć, ile wynosi  i  )

Najmniejsza taka liczba to 30. 


Odp. W tej klasie jest 30 osób. 

Narysuj odręcznie okrąg na ...

...

Jaką drogę przebywasz idąc lub jadąc do szkoły?

Codziennie przebywam pieszo do szkoły drogę: 1 km 200 m. {premium}

 

Dziennie pokonuję więc łącznie 1 km 200 m+1 km 200 m=2 km 400 m (droga do i ze szkoły)

 

Obliczam, ile pokonuję przez 180 dni: 

 

Mieszkam w Warszawie, w odległości ok. 432 km od mojego miasta znajduje się na przykład Gdańsk.