System zapisywania liczb - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Ile wynosi suma cyfr liczby 201? Wypisz wszystkie liczby trzycyfrowe, których suma cyfr jest równa 3.

201 -> suma cyfr: $$2+0+1=3$$

inne liczby trzycyfrowe, których suma cyfr jest równa 3: 102, 120, 111, 300, 210.

Zadanie 2.

Ile zer ma liczba $$100•1000•10•10000$$?

Zapiszmy daną liczbę w prostszej postaci, czyli wykonajmy mnożenie, które w tym przypadku polega na przepisaniu jedynki i dopisaniu tylu zer ile ich jest w sumie (czyli dziesięciu).
$$100•1000•10•10000=10000000000=10^{10}$$ -> 10 zer

Odp.: Dana liczba ma 10 zer.

Zadanie 3.

Zapisz cyframi liczby:

 1. osiem tysięcy sto czterdzieści pięć
 2. dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta cztery
 3. milion osiem tysięcy dwa
 1. 8145
 2. 2592304
 3. 1008002

Zadanie 4.

Określ, który to wiek:

 1. 473 r.
 2. 1899 r.
 3. 201 r.
 1. V wiek
 2. XIX wiek
 3. III wiek

Zadanie 5.

Co to za liczba CMXXVII?

CMXXVII → -100+1000+10+10+5+1+1=927

Zadanie 6.

Zapisz cyframi rzymskimi liczbę 3727.

3727 -> MMMDCCXXVII

Zadanie 7.

Zapisz liczbę, której:

 1. Cyfrą setek jest 4, cyfrą dziesiątek jest 0, a cyfra jedności jest o 3 większa od cyfry setek,
 2. Cyfrą tysięcy jest 5, a każda z pozostałych cyfr tej liczby czterocyfrowej jest o 1 większa od poprzedniej.
 1. odp1
  Odp.: Szukana liczba to 407.

   
 2. odp2
  Odp.: Szukana liczba to 5678.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Piotrek zmierzył krokami swoją drogę do ...

Piotrek mieszka w odległości 164 m od szkoły. 

Adrian mieszka 4 razy dalej. 


Obliczamy, jak daleko od szkoły mieszka Adrian. 


Odpowiedź: Adrian mieszka w odległości 656 m od szkoły. 

Jaką liczbą należy zastąpić kwadracik,...

`a")" \ 6,3+square=7` 

`square= 0,7` 

ponieważ 7-6,3=0,7

sprawdzenie: 6,3+0,7= 7


`6,3+mcirc=9` 

`mcirc=2,7` 

ponieważ 9-6,3=2,7

sprawdzenie: 6,3+2,7=9


`b")" \ 2,41+square=3` 

`square=0,59` 

ponieważ 3-2,41=0,59

sprawdzenie: 2,41+0,59=3


`2,41+mcirc=10` 

`mcirc=7,59` 

ponieważ 10-2,41=7,59

sprawdzenie: 2,41+7,59=10


`c")" \ 6,7+square=7` 

`square= 0,3` 

ponieważ 7-6,7=0,3

sprawdzenie: 6,7+0,3=7


`6,7+mcirc=7,4` 

`mcirc=0,7` 

ponieważ 7,4-6,7=0,7

sprawdzenie: 6,7+0,7=7,4


`d")" \ 2,43+square=3` 

`square= 0,57` 

ponieważ 3-2,43=0,57

sprawdzenie: 2,43+0,57=3


`2,43+mcirc=3,31` 

`mcirc=0,88` 

ponieważ 3,31-2,43=0,88

sprawdzenie: 2,43+0,88=3,31

Z ilu kwadratów o boku ...

 

Szerokość 1 1 12 3 20 135 500
Długość 3 5 14 40 65 100 600
Liczba kwadratów 3 5 168 120 1300 13 500 300 000


Pierwszy prostokąt: 

Na długość przypadają 3 kratki. Na szerokość przypada 1 kratki. 

`3*1=3` 

Prostokąt zbudowany jest z 3 kwadracików.  


Drugi prostokąt: 

Na długość przypada 5 kratek. Na szerokość przypada 1 kratka. 

`5*1=5` 

Prostokąt zbudowany jest z 5 kwadracików.  


Trzeci prostokąt: 

Na długość przypada 14 kratek. Na szerokość przypada 12 kratek. 

`14*12=168` 

Prostokąt zbudowany jest ze 168 kwadracików. 


Czwarty prostokąt: 

Na długość przypada 40 kratek. Na szerokość przypadają 3 kratki. 

`40*3=120`

Prostokąt zbudowany jest ze 120 kwadracików.  


Piąty prostokąt: 

Na długość przypada 65 kratek. Na szerokość przypada 20 kratek. 

`65*20=1300` 

Prostokąt zbudowany jest z 1300 kwadracików.   


Szósty prostokąt: 

Na długość przypada 100 kratek. Na szerokość przypada 135 kratek. 

`100*135=13 \ 500` 

Prostokąt zbudowany jest z 13 500 kwadracików.  


Siódmy prostokąt: 

Na długość przypada 600 kratek. Na szerokość przypada 500 kratek. 

`600*500=300 \ 000` 

Prostokąt zbudowany jest z 300 000 kwadracików.  

W szkółce leśnej posadzono drzewka w 9 rzędach...

`60*9=540`

Odp. Posadzono `540` drzewek.

huj i cipa

Wszyscy chcą!

Za 2 zeszyty i 4 flamastry Kasia zapłaciła 20 zł...

Skoro Kuba kupił o 2 flamastry więcej i zapłacił o 6 zł więcej to cena 1 flamastra wynosi: 6:2=3 [zł] 

Zakupy Kasi:

`20- (4*3 )=8 \ "[zł]"`   - tyle wynosi cena za 2 zeszyty

`8:2=4 \ "[zł]"`

4 zł - cena jednego zeszytu

3 zł - cena jednego flamastra 

 

Wpisz odpowiednie ...

`a) 6 cm = 6/100 m`

`b) 4 mm = 4/10 cm`

`c) 51 = 51/1000km`

`d) 11 cm = 11/100m`

`e) 57 m=57/1000 km`

`f) 8 mm = 8/10 cm`

`g) 5 cm = 5/10 dm`

`h) 66 cm = 66/100 m`

`i) 7 dm = 7/10m`

Oblicz:

Przeczytaj informacje z karteczki obok. Odpowiedz na pytania.

a) W 1800 r. liczba ludności w Warszawie wynosiła 80 000. Dziś liczba ludności w Warszawie wynosi 1 600 000 ludzi. 

Obliczamy, ile razy wzrosła liczba ludności w Warszawie. 

`1 \ 60strike(0 \ 000): 8strike(0 \ 000)=160:8=20` 

Liczba ludności Warszawy wzrosła 20 razy

W 1800 r. liczba ludności w Łodzi wynosiła 500 osób. Obecnie liczba ludności Łodzi wynos 800 000 osób. 

Obliczamy, ile razy wzrosła liczba ludności w Łodzi.  

`800 \ 0strike00: 5strike00= 8000:5= 1600` 

Liczba ludności Łodzi wzrosła 1600 razy.

 

b) W Warszawie mieszka 1 600 000 ludzi. W Łodzi mieszka 800 000 osób. 

Obliczamy, ile razy więcej osób mieszka w Warszawie. 

`1 \ 6strike(00 \ 000) : 8strike(00 \ 000)= 16: 8= 2` 

W Warszawie mieszka 2 razy więcej osób niż w Łodzi. 

 

c) W Warszawie w 1800 r. mieszkało 80 000 ludzi. W Łodzi w 1800 r. mieszkało 500 osób. 

Obliczamy, ile razy więcej osób mieszkało w Warszawie w 1800 r. 

`80 \ 0strike00 :5strike00= 800:5=160` 

W Warszawie w 1800 r. mieszkało 160 razy więcej osób niż w Łodzi. 

Ojciec Maćka w jednym miesiącu ...

Oznaczamy przez `square`wynagrodzenie ojca Maćka za pracę dodatkową.  

Wiemy, że pensja ojca Maćka wynosi 2 razy więcej niż wynagrodzenie za pracę dodatkową, czyli wynosi ona `2*square`

Łącznie ojciec Maćka otrzymał 2628 zł. 


Mamy więc: 

`square+2*square=2628` 

1 kwadracik dodać 2 kwadraciki to 3 kwadraciki. Oznacza to, że 3 wynagrodzenia dodatkowe wynoszą 2628 zł (możemy to odczytać również z rysunku). 

Obliczamy, ile wynosiło dodatkowe wynagrodzenia.  

Dodatkowe wynagrodzenie wynosiło 876 zł. 


Wiemy, że pensja ojca Maćka wynosi 2 razy więcej niż dodatkowe wynagrodzenie, czyli 2 razy więcej niż 876 zł. 


Odpowiedź: Pensja ojca Maćka wynosi 1752 zł