Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Prostokąty i koła - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis

Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości

Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz obwody prostokątów o wymiarach:

 1. 5 mm i 1 cm
 2. 3 cm i 2 m

Uwaga! Długości boków prostokąta podane są w różnych jednostkach, więc należy je ujednolicić, czyli zamienić tak aby oba boki wyrażone były za pomocą tej samej jednostki.

 1. $$Obw=2•5 mm+2•1 cm=10 mm+2 cm=10 mm+20 mm=30 mm$$
 2. $$Obw=2•3 cm+2•2 m=6 cm+4 m=6 cm+400 cm=406 cm$$

Zadanie 2.

Czy kołem o promieniu 3 cm można przykryć kwadrat o boku 7 cm?

Promień okręgu jest równy 3 cm, czyli jego średnica (równa dwóm promieniom) ma długość 6 cm. Zatem średnica koła jest mniejsza od boku kwadratu, więc nie możemy przykryć kwadratu o boku 7 cm kołem o promieniu 3 cm.

Zadanie 3.

Jaką długość ma bok kwadratu o obwodzie 48 cm?

$$Obw = 48 cm$$

$$ Obw = 4a$$ ← obwód kwadratu to suma czterech boków jednakowej długości, czyli wystarczy długość boku kwadratu pomnożyć przez 4

$$ 4a = 48 cm $$ |:4

$$a = 12 cm$$

Odp. Długość boku kwadratu wynosi 12 cm

Zadanie 4.

Jeden z boków prostokąta ma długość 6 cm, a drugi bok jest o 3 cm dłuższy. Jaki jest obwód tego prostokąta?

a=6 cm -> $$b=6+3=9 cm$$

$$Obw=2a+2b$$

$$Obw=2•6+2•9=12+18=30 cm$$

Odp.: Obwód tego prostokąta wynosi 30 cm.

Zadanie 5.

Oblicz, ilu metrom w rzeczywistości odpowiada 1 cm na mapie o skali 1:23000.

Skala 1:23000 mówi, ze 1 cm na mapie to 23000 cm w rzeczywistości.

Zamieniamy 23000 cm na metry:

23000 cm = 23000•0,01= 230 m

Odp.: 1 centymetr na mapie w skali 1:23000 odpowiada 230 metrom w rzeczywistości.

Zadanie 6.

Obrazek ma wymiary 3x6 cm. Jakie wymiary będzie miał ten obrazek w skali 1:3?

Skala 1:3 oznacza, że obrazek będzie zmniejszony 3 razy.

3 x 6 cm → 1 x 2 cm (długości boków obrazka dzielimy przez 3)

Odp.: Obrazek o wymiarach 3 x 6 cm w skali 1:3 będzie miał wymiary 1x2 cm.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Dane są kąty:

a) C. III 

b) D. I 

Oblicz pisemnie.

a) Milion siedemdziesiąt - 1 000 070 

Tysiąc dwa - 1002 

Obliczamy, ile wynosi iloczyn tych liczb. 

Iloczyn tych liczb wynosi 1 002 070 140. {premium}

 

b) Sto tysięcy pięć - 100 005

Osiemdziesiąt trzy - 83

Iloczyn tych liczb wynosi 8 300 415.

Przerysuj kwadrat i zastąp ...

Kwadrat jest magiczny, gdy w każdym wierszu, kolumnie i na przekątnych suma liczb jest taka sama. {premium}

Wypisz nazwy działań w kolejności, w jakiej należy je wykonać...

`a")" \ 8*(3+18:6)` 

działania należy wykonać w następującej kolejności:

dzielenie liczby 18 przez 6

dodawanie liczb 3 i wyniku dzielenia liczb 18 i 6

mnożenie liczby 8 przez sumę liczb 3 i wyniku dzielenia liczb 18 i 6
{premium}

`b")" \ 57-5*(4+6)` 

działania należy wykonać w następującej kolejności:

dodawanie liczb 4 i 6

mnożenie liczby 5 przez sumę liczb 4 i 6

odejmowanie liczb 57 i wyniku mnożenia liczby 5 przez sumę liczb 4 i 6


`c")" \ (8-50:10)*12+30` 

działania należy wykonać w następującej kolejności:

dzielenie liczby 50 przez 10

odejmowanie liczb 8 i ilorazu liczb 50 i 10

mnożenie różnicy liczb 8 i ilorazu liczb 50 i 10 oraz liczby 12

dodawanie iloczynu różnicy liczb 8 i ilorazu liczb 50 i 10 oraz liczby 12 i liczby 30


`d")" \ (56:7+3)*4-12` 

działania należy wykonać w następującej kolejności:

dzielenie liczby 56 przez 7

dodawanie ilorazu liczb 56 i 7 oraz liczby 3

mnożenie sumy ilorazu liczb 56 i 7 oraz liczby 3 przez liczbę 4

odejmowanie iloczynu sumy ilorazu liczb 56 i 7 oraz liczby 3 przez liczbę 4 i liczby 12Pewien zegara działał 80 godzin od chwili ...

`80=24+24+24+8,` zatem {premium} 

`80\ "godz."` to `3\ "dni i"\ 8\ "godz."` 

Cofamy się o `3\ "dni i"\ 8\ "godz."` od `18` października, czyli będzie to 

`15` października, godzina `07.09.`     

 

Odp. Zegar uruchomiono `15` października o `07.09.`   

Na poniższym rysunku...

W holu szkolnym ma się odbyć przedstawienie.

Obliczam ile ustawiono krzesełek : {premium}`8*14=8*10+8*4=80+32=112`

Odp. Ustawiono  `112` 

Pewnego roku 1 grudnia wypadł w piątek

Jeśli 1 grudnia to piątek, to następujące dni także są piątkami: {premium}

8 grudnia, 15 grudnia, 22 grudnia. 

22 grudnia - piątek

23 grudnia - sobota

24 grudnia - niedziela

25 grudnia - poniedziałek

Ile osi symetrii mają wzory przedstawione na rysunkach poniżej?

{premium}

Sala lekcyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 8 m i 6 m

Zamieniamy metry na cm

8 m = 800 cm

6 m = 600 cm

Na planie wymiary są równe 4 cm i 3 cm

800 cm : 4 cm = 200

600 cm  : 3 cm = 200

Skala 1:200

Odp. Ten plan wykonano w skali 1 : 200.