Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Proste, odcinki i kąty - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 

Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

O której pełnej godzinie mała i duża wskazówka tworzą kąt prosty, a o której kąt półpełny?

kąt prosty -> o godzinie 9:00 (21:00) lub 3:00 (15:00)

kąt półpełny -> o godzinie 6:00 (18:00)

Zadanie 2.

Krzywa wieża w Pizie jest odchylona od pionu o 5°. Pod jakim kątem nachylona jest do powierzchni?

wieza

Wieża powinna tworzyć z poziomem kąt 90°. Z treści zadania wiemy, że wieża jest odchylona od pionu o 5°. Zatem kąt nachylenia wieży do poziomu wynosi $$90°−5°=85°$$

Odp.: Krzywa wieża w Pizie nachylona jest do powierzchni pod kątem 85°.

Zadanie 3.

Zamień:

 1. 5 cm na milimetry
 2. 3 m na centymetry
 3. 6 km na metry
 1. 5 cm = 5•10mm = 50 mm (1cm=10mm)
 2. 3 m = 3•100cm = 300 cm (3m=100cm)
 3. 6 km = 6•1000m = 6000 m (1km = 1000m)

Zadanie 4.

Jaką długość będzie miała łamana zamknięta o bokach długości 3 m, 150 cm i 2 m?

długość łamanej -> $$3 m+150 cm+2m=3 m+1,5 m+2 m=6,5 m$$

Odp.: Ta łamana ma długość 6,5 metra.

Zadanie 5.

Prosta a jest prostopadła do prostej b. Dorysowano prostą c prostopadłą do prostej b. Jakie jest wzajemne położenie prostych a i c?

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

ryspomocniczy

Odp.: Prosta a i c to proste równoległe.

Zadanie 6.

Jaka figura powstanie po narysowaniu łamanej zamkniętej, która ma cztery kąty proste.

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

prostokat

Po narysowaniu łamanej zamkniętej, która ma cztery kąty proste, powstanie prostokąt.

Odp.: Powstanie prostokąt.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Jaką cyfrę można wstawić...

a)

`1/(square3)\ >\ 1/20` 

Aby ta nierówność była prawdziwa, mianownik utworzony przez `square` i 3 powinien być mniejszy niż 20. Oznacza to, że w miejsce `square` musimy wstawić cyfrę 1

`1/(ul(1)3)\ >\ 1/20` 

ponieważ:

`13\ < \ 20` 

 

b)

`7/23\ < \ 7/(square2)` 

Aby ta nierówność była prawdziwa, mianownik utworzony przez `square` i 2 powinien być mniejszy niż 23. Oznacza to, że w miejsce `square` musimy wstawić cyfrę 1 lub 2

`7/23\ < \ 7/(ul(1)2)` 

ponieważ:

`12\ < \ 23` 

 

c)

`4/(3square)\ >\ 4/37` 

Aby ta nierówność była prawdziwa, mianownik utworzony przez 3 i `square` powinien być mniejszy niż 37. Oznacza to, że w miejsce `square` musimy wstawić cyfrę mniejszą od 7, czyli 1, 2, 3, 4, 5 lub 6

Przykład:

`4/(3ul3)\ >\ 4/37` 

ponieważ:

`33\ < \ 37` 

 

d)

`3/25\ < \ 3/(2square)` 

Aby ta nierówność była prawdziwa, mianownik utworzony przez 2 i `square` powinien być mniejszy niż 25. Oznacza to, że w miejsce `square` musimy wstawić cyfrę mniejszą niż 5, czyli 1, 2, 3 lub 4

Przykład:

`3/25\ < \ 3/(2ul(2))` 

ponieważ:

`25\ >\ 22`  

a) Kuba zebrał 16 ...

a) 

Kuba zebrał 16 grzybów, dziadek zebrał dwa razy więcej czyli: 

`2*16=32`

Odp. Dziade zebrał 32 grzyby. 

Korzystając z rysunku...

`a)`

`3 1/3=2 4/3`

`3 1/3-2/3=2 4/3-2/3=2 2/3`

`b)`

`2 5/8=1 13/8`

`2 5/8-7/8=1 13/8-7/8=1 6/8`

Oblicz, ile co najmniej czasu minęło

a) `7:19 \ stackrel("1 min")(->) \ 7:20` 

`7:20 \ stackrel("7 min")(->) \ 7:27`   

Łącznie: 1 min + 7 min = 8 min 

Minęło 8 minut

{premium}

b) `4:23 \ stackrel("7 min")(->) \ 4:30`  

`4:30 \ stackrel("30 min")(->) \ 5:00` 

`5:00 \ stackrel("2 h")(->) \ 7:00` 

`7:00 \ stackrel("11 min")(->) \ 7:11` 

Łącznie: 7 min + 30 min + 2 h + 11 min = 2 h 48 min

Minęły 2 godziny 48 minut.    

 

c)  `10:37 \ stackrel("3 min")(->) \ 10:40` 

`10:40 \ stackrel("20 min")(->) \ 11:00` 

`11:00 \ stackrel("1 h")(->) \ 12:00` 

`12:00 \ stackrel("15 min")(->) \ 12:15` 

Łącznie: 3 min + 20 min + 1 h + 15 min = 1 h 38 min

Minęła 1 godzina 38 minut.     

 

d) `12:13 \ stackrel("2 min")(->) \ 12:15` 

`12:15 \ stackrel("45 min")(->) \ 13:00` 

`13:00 \ stackrel("5 h")(->) \ 18:00`    

`18:00 \ stackrel("38 min")(->) \ 18:3` 

Łącznie: 2 min + 45 min + 5 h +3 min = 5 h 85 min = 6 h 25 min 

Minęło 6 godzin 25 minut.

Wpisz do tabelki ułamki dziesiętne`"całości"`  `"części"`  `"zapis słowny"`  `"liczba mieszana"` 
`dz`  `j`  `dz`  `s` 
`0`  `3`  `0`  `2`  `"trzy i dwie setne"`  `3,02=3 2/100` 
`0`  `6`  `5`  `0`  `"sześć i pięć dziesiątych"`  `6,5=6 5/10` 
`0`  `4`  `0`  `5`  `"cztery i pięć setnych"`  `4,05=4 5/100`  
`1`  `8`  `3`  `5`  `"osiemnaście i trzydzieści pięć setnych"`  `18,35=18 35/100` 
`5`  `6`  `1`  `1`  `"pięćdziesiąt sześć i jedenaście setnych"`  `56,11=56 11/100` 
`0`  `2`  `1`  `3`  `"dwie i trzynaście setnych"`  `2,13=2 13/100` 
`0`  `6`  `7`  `0`  `"sześć i siedem dziesiątych"`  `6,7=6 7/10` 
`0`  `7`  `5`  `0`  `"siedem i pięć dziesiątych"`  `7,5=7 5/10` 
Oblicz. Przepisz wyniki, wstawiając między nie znak > lub <.

a)

75-67 = 8

33-23 = 10

8 < 10 

Zatem:{premium} 

75-67 < 33-23


b)

578-35 = 543

1442-200 = 1242

543 < 1242

Zatem:

578-35 < 1442-200

Odejmij pisemnie. Pamiętaj o dopisaniu brakujących...

Czy po umieszczeniu zdjęcia w ramce ...

a) Widoczna część fotografii nie będzie wielokątem. {premium}

b) Widoczna część fotografii będzie wielokątem. Będzie miała kształt ośmiokąta

c) Widoczna część fotografii będzie wielokątem. Będzie miała kształt dwudziestokąta

d) Widoczna część fotografii nie będzie wielokątem

Firma Bombka w 2010 roku wyprodukowała 3536 ozdobnych bombek...

Aby obliczyć, ile bombek wyprodukowano w 2011 roku należy liczbę 3536 pomnożyć razy 2.
Odp. W 2011 roku wyprodukowano 7072 bombki.

Przerysuj krzyżówki do zeszytu i uzupełnij ...

W każdym okienku podano numer oznaczający kolejność wykonywania obliczeń. 
 

{premium}