Pola figury - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Pokój Kasi ma kształt prostokąta o wymiarach 6 m i 3 m. Pokój Kacpra ma kształt kwadratu o boku 4 m. Który pokój ma większą powierzchnię?

$$P_1 = 6m•3m = 18m^2$$ → pole powierzchni pokoju Kasi

$$P_2 = 4m•4 m=16m^2$$ → pole powierzchni pokoju Kacpra

$$P_1 = 18m^2$$ > $$16m^2 = P_2$$

Odp.: Pokój Kasi ma większą powierzchnię.

Zadanie 2.

Pan Zbychu liczy sobie 20 zł za wyłożenie 1 $$m^2$$ terakoty. Ile zarobi Pan Zbychu za wyłożenie terakotą kuchni o wymiarach 4 m i 5 m?

$$P=4•5=20 m^2$$ -> pole powierzchni kuchni

$$20 m^2•20{zł}/{m^2} =400 $$

Odp.: Pan Zbychu zarobi 400 zł.

Zadanie 3.

Oblicz pole kwadratu o obwodzie 48 cm.

$$Obw=48 cm$$
$$Obw=4a$$
$$4a=48 cm$$  |:4
$$a=12cm$$

$$P=a^2=12^2=144 cm^2$$

Odp.: Pole tego kwadratu wynosi 144 $$cm^2$$.

Zadanie 4.

Z 12 jednakowych kwadratów o polu 1 $$cm^2$$ budujemy prostokąt. Podaj wymiary, jakie może przyjmować ten prostokąt.

$$P=12•1 cm^2=12 cm^2$$ -> pole prostokąta

Zapiszmy w jaki sposób możemy zapisać liczbę 12 jako iloczyn dwóch liczb naturalnych:

12=2•6=6•2; 12=3•4=4•3; 12=12•1=1•12

Odp.: Zbudowany prostokąt może mieć wymiary $$2x6$$ cm, $$3x4$$ cm lub $$12x1$$ cm.

Zadanie 5.

Oblicz pole prostokąta o wymiarach:

 1. 2 m i 3 m
 2. 4 cm i 8 cm
 3. 1 km i 10 km
 1. $$P=2 m•3 m=6 m^2 $$
 2. $$P=4 cm•8 cm=32 cm^2 $$
 3. $$P=1 km•10 km=10 km^2 $$

Zadanie 6.

Jeden z boków prostokąta ma długość 7 cm, a drugi bok jest o 2 cm dłuższy. Jakie pole ma ten prostokąt?

a -> $$7$$ cm

b -> $$7+2=9$$ cm

$$P=a•b=7•9=63 cm^2$$

Odp.: Ten prostokąt ma pole 63 $$cm^2$$.

Zadanie 7.

Oblicz pole powierzchni prostokąta o wymiarach 15 dm i 25 cm.

Zauważmy, że boki są wyrażone w różnych jednostkach. Przed wykonaniem obliczeń musimy je ujednolicić – zamieńmy dm na cm.

$$15 dm = 15•10cm= 150 cm$$

Prostokąt ma wymiary 150 cm i 25 cm. Policzmy jego pole:

$$P =a•b=150cm•25cm= 3750cm^2 = 3750•0,01dm^2 = 37,5 dm^2$$

Odp.: Pole tego prostokąta jest równe 37,5 $$dm^2$$.

Spis treści

Rozwiązane zadania
a) Ile to godzin?

a) Wiemy, że 1 doba to 24 godziny.  Pół doby to 2 razy mniej niż cała doba, czyli 24 h : 2 = 12 h. 

 • 2 doby to: rownanie matematyczne
 • półtorej doby, czyli 1 doba i pół doby:  rownanie matematyczne 

 • 3 doby i 5 godzin:  rownanie matematyczne 

 • 2 doby i 17 godzin:  rownanie matematyczne 

  {premium}

 • 5 dób i 8 godzin:  rownanie matematyczne 

 • 10 dób i 18 godzin:  rownanie matematyczne b) Wiemy, że 1 godzina to 60 minut oraz 1 kwadrans to 15 minut. 

 • 2 godziny:  rownanie matematyczne
 • 1 godzina i kwadrans:  rownanie matematyczne  

 • 4 godziny i 25 minut:  rownanie matematyczne
 • 8 godzin i 20 minut:  rownanie matematyczne
 • 5 godzin i 3 kwadranse:  rownanie matematyczne  

 • 10 godzin i 37 minut:  rownanie matematyczne 

 

c) Wiemy, że 1 minuta to 60 sekund. Pół minuty to 2 razy mniej niż minuta, czyli 60 s : 2 = 30 s. 

 • 2 minuty:  rownanie matematyczne
 • 5 minut i 10 sekund:  rownanie matematyczne  

 • półtorej minuty, czyli 1 minuta i pół minuty: rownanie matematyczne
 • 6 minut i 20 sekund:  rownanie matematyczne
 • 9 minut i 48 sekund:  rownanie matematyczne
 • 10 minut i 30 sekund:  rownanie matematyczne     
Tata ma 40 lat, a mama jest o 4 lata młodsza od taty...

Mama jest o rownanie matematyczne lata młodsza od taty, więc 

rownanie matematyczne  {premium}

Odp. Mama ma rownanie matematyczne lat.

Córka ma rownanie matematyczne razy mniej lat niż mama, więc  

rownanie matematyczne 

Odp. Córka ma rownanie matematyczne lat.

Syn ma rownanie matematyczne razy mniej lat niż tata, więc

rownanie matematyczne 

Odp. Syn ma rownanie matematyczne lat.      

Starsza jest córka od syna. Obliczamy o ile lat:

rownanie matematyczne  

 

Oceń prawdziwość każdego zdania.

a) F

b)

c)

d)

e)

 

Spójrz na rysunki i oblicz:

W jednym pudełku mieści się 8 piłeczek...

W jednym pudełku mieści się 8 piłeczek


a) aby zapakować 16 piłeczek musimy przygotować:

16:8=2

Odp. Do zapakowania 16 piłeczek musimy przygotować 2 pudełka.


b) aby zapakować 40 piłeczek musimy przygotować:

40:8=5

Odp. Do zapakowania 40 piłeczek musimy przygotować 5 pudełek.


c) aby zapakować 50 piłeczek musimy przygotować:

50:8=6 r 2

te piłeczki nie zmieszczą się w 6 opakowaniach zatem musimy przygotować 7 opakowań

Odp. Do zapakowania 50 piłeczek musimy przygotować 7 pudełek.

Przedpokój w rzeczywistości ma

Zamieńmy 3 m na cm i mm:

rownanie matematyczne

 

Obliczamy, ile razy mniejsze niż 3 m (czyli 300 cm) jest 30 cm

rownanie matematyczne

 

Obliczamy, ile razy mniejsze niż 3 m (czyli 300 cm) jest 15 cm

rownanie matematyczne

 

Obliczamy, ile razy mniejsze niż 3 m (czyli 3000 mm) są 3 mm:

rownanie matematyczne

 

Obliczamy, ile razy mniejsze niż 3 m (czyli 300 cm) są 3 cm

rownanie matematyczne

 

Należy połączyć w następujący sposób: 

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

 

Oblicz:

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne{premium}

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

Jakie liczby odpowiadają wyróżnionym punktom A, B, C, D

Odcinek między 0 a 1000 został podzielony na dwie równe części. Każda z części{premium} odpowiada więc odległości równej 500 (1000:2=500).

Na osi poruszamy co 500.

 

A = 500

B = 2500

C = 4000

D = 5500

Odczytaj daty wyryte na starych kamieniach

rownanie matematyczne{premium}

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

Narysuj odcinek: a) CD dwa razy...

Długość odcinka AB wynosi 3 cm 6 mm


a) odcinek CD jest dwa razy dłuższy od odcinka AB, zatem ma on długość: 7 cm 2 mm (3 cm 6 mm٠2=7 cm 2 mm)
{premium}

b) odcinek EF jest trzy razy krótszy od odcinka AB, zatem ma on długość: 1 cm 2 mm (3 cm 6 mm:3=1 cm 2 mm)