Pola figury - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Pokój Kasi ma kształt prostokąta o wymiarach 6 m i 3 m. Pokój Kacpra ma kształt kwadratu o boku 4 m. Który pokój ma większą powierzchnię?

$$P_1 = 6m•3m = 18m^2$$ → pole powierzchni pokoju Kasi

$$P_2 = 4m•4 m=16m^2$$ → pole powierzchni pokoju Kacpra

$$P_1 = 18m^2$$ > $$16m^2 = P_2$$

Odp.: Pokój Kasi ma większą powierzchnię.

Zadanie 2.

Pan Zbychu liczy sobie 20 zł za wyłożenie 1 $$m^2$$ terakoty. Ile zarobi Pan Zbychu za wyłożenie terakotą kuchni o wymiarach 4 m i 5 m?

$$P=4•5=20 m^2$$ -> pole powierzchni kuchni

$$20 m^2•20{zł}/{m^2} =400 $$

Odp.: Pan Zbychu zarobi 400 zł.

Zadanie 3.

Oblicz pole kwadratu o obwodzie 48 cm.

$$Obw=48 cm$$
$$Obw=4a$$
$$4a=48 cm$$  |:4
$$a=12cm$$

$$P=a^2=12^2=144 cm^2$$

Odp.: Pole tego kwadratu wynosi 144 $$cm^2$$.

Zadanie 4.

Z 12 jednakowych kwadratów o polu 1 $$cm^2$$ budujemy prostokąt. Podaj wymiary, jakie może przyjmować ten prostokąt.

$$P=12•1 cm^2=12 cm^2$$ -> pole prostokąta

Zapiszmy w jaki sposób możemy zapisać liczbę 12 jako iloczyn dwóch liczb naturalnych:

12=2•6=6•2; 12=3•4=4•3; 12=12•1=1•12

Odp.: Zbudowany prostokąt może mieć wymiary $$2x6$$ cm, $$3x4$$ cm lub $$12x1$$ cm.

Zadanie 5.

Oblicz pole prostokąta o wymiarach:

 1. 2 m i 3 m
 2. 4 cm i 8 cm
 3. 1 km i 10 km
 1. $$P=2 m•3 m=6 m^2 $$
 2. $$P=4 cm•8 cm=32 cm^2 $$
 3. $$P=1 km•10 km=10 km^2 $$

Zadanie 6.

Jeden z boków prostokąta ma długość 7 cm, a drugi bok jest o 2 cm dłuższy. Jakie pole ma ten prostokąt?

a -> $$7$$ cm

b -> $$7+2=9$$ cm

$$P=a•b=7•9=63 cm^2$$

Odp.: Ten prostokąt ma pole 63 $$cm^2$$.

Zadanie 7.

Oblicz pole powierzchni prostokąta o wymiarach 15 dm i 25 cm.

Zauważmy, że boki są wyrażone w różnych jednostkach. Przed wykonaniem obliczeń musimy je ujednolicić – zamieńmy dm na cm.

$$15 dm = 15•10cm= 150 cm$$

Prostokąt ma wymiary 150 cm i 25 cm. Policzmy jego pole:

$$P =a•b=150cm•25cm= 3750cm^2 = 3750•0,01dm^2 = 37,5 dm^2$$

Odp.: Pole tego prostokąta jest równe 37,5 $$dm^2$$.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Napisz cyframi wszystkie ...

Liczby dwucyfrowe większe od 90 to: 

`91,\ 92,\ 93,\ 94,\ 95,\ 96,\ 97,\ 98,\ 99` 

Kinga zamalowała

`a)`

Nawet jeśli w miejsce kleksa wpisalibyśmy największą możliwą cyfrę (czyli 9), to liczba 6,92 będzie mniejsza niż 6,94. 

`6,square2`

`ul(ul(6,94))`

 

 

`b)`

Nawet jeśli w miejsce kleksa wpisalibyśmy największą możliwą cyfrę (czyli 9), to liczba 9,92 będzie mniejsza niż 12,72. 

`square,92`

`ul(ul(12,72))`

 

 

`c)`

Cyfra jedności pierwszej liczby to 3, a cyfra jedności drugiej liczby to 5, więc druga liczba na pewno jest większa. 

`3,4square`

`ul(ul(5,square square))`

 

 

`d)`

Cyfra jedności pierwszej liczby to 0, a cyfra jedności drugiej liczby to 1, więc druga liczba na pewno jest większa. 

`0,square9`

`ul(ul(1,0square))`

 

 

`e)`

Obie liczby mają taką samą cyfrę jedności, więc sprawdzamy cyfrę części dziesiątych - w pierwszej liczbie jest to 2, a w drugiej jest to 1. Pierwsza liczba jest więc większa. 

`ul(ul(8,2square))`

`8,1square`

 

Zgadnij wynik i sprawdź go za pomocą mnożenia

`a)\ 1200:2=600,\ \ \ bo\ \ \ 2*600=1200`

`b)\ 2000:4=500,\ \ \ bo\ \ \ 4*500=2000`

`c)\ 5000:5=1000,\ \ \ bo\ \ \ 5*1000=5000`

`d)\ 9300:3=3100,\ \ \ bo\ \ \ 3*3100=3*3000+3*100=9000+300=9300`

Do hurtowni przywieziono 2560 litrów soku pomidorowego

Obliczamy, ile soku znajdowało się w 672 kartonach jednolitrowych: 

`672*1\ l=672\ l`

 

Obliczamy, ile soku znajdowało się w kartonach dwulitrowych: 

`2560\ l-672\ l=1888\ l`

 

Obliczamy, ile jest kartonów dwulitrowych: 

`1888\ l:2\ l=1888:2=944`

 

`obliczenia\ p i se m n e`

Uzupełnij zapis...

`1m=100cm\ "więc"\ 1cm=1/100cm=0,01m` 

 

`16cm=16/100m=0,16m` 

`48cm=48/100m=0,48m` 

`7cm=7/100m=0,07m` 

`2cm=2/100m=0,02m` 

`3m\ 72cm=3 72/100m=3,72m` 

`6m\ 42cm=6 42/100m=6,42m` 

`10m\ 17cm=10 17/100m=10,17m` 

`2m\ 80cm= 2 80/100m=2,80m` ``

 

`1 km = 1000m,\ "więc"\ 1m=1/1000km=0,001km`  ``

 

`175m=175/1000km=0,175km` 

`37m=37/1000km=0,037km` 

`7m=7/1000km=0,007km` 

`80m=80/1000km=0,080km` 

`1km\ 57m=1 57/1000km=1,057km` 

`3km\ 25m=3 25/1000km=3,025km` 

`2km\ 350m=2 350/1000km=2,350km` 

`10km\ 7m=10 7/1000km=10,007km`

Popatrz na poniższą...

a) 

Basia 1 km 600 m 

Kasia 2 km 300 m 

2 km 300 m - 1 km 600 m = 700m 

Odp. Kasia ma dalej o 700m 

b) 

Z domu do szkoły 2 km 300 m 

Ze szkoły do sklepu 1 km 300 m 

Ze sklepu do domu 3 km 100m 

Suma 2 km 300 m + 1 km 300 m +3 km 100m=6 km 700 m 

Odp. Łączna odległość wynosi 6 km 700 m 

c) 

Z domu do szkoły 1 km 600 m 

Ze szkoły do sklepu 2 km 500 m 

Żeby obliczyć łaczną droge musimy obydwie odległości pomnożyć przez 2 ponieważ Basia  wraca ta samą drogą.

3 km 200 m +5 km = 8 km 200 m 

Odp. Łączna odległość wynosi 8 km 200 m 

Do sklepu przywieziono cukierki owocowe w dwóch kartonach ...

Obliczamy, ile kilogramów cukierków przywieziono do sklepu. 

`22 1/2 + 22 1/2=(22+22)+(1/2+1/2)=44+1=45` 


Obliczamy, ile cukierków przepakowano do 164 torebek po 1/4 kg każda. 

`164 * 1/4= 164/4= 41`

Do torebek spakowano 41 kg cukierków. 


Obliczamy, ile kilogramów cukierków zostało.  

`45-41=4` 

Zostały 4 kg cukierków. 


Poprawna odpowiedź: C. 4 kg

Oblicz i porównaj otrzymane ...

`"a)"\ ul(4/5-3/5) \ \square\ ul(1-3/5)`

`\ \ \ \ \ \ \ 1/5\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2/5`

`\ \ \ \ \ \ \ 1/5\ \ \ < \ \ \ 2/5`

W okienko wpisujemy znak: <

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`\ ul(5/6-2/6) \ \square\ ul(1-3/6)`

`\ \ \ \ \ 3/6 \ \ \ \ \ \ \ \ 3/6`

`\ \ \ \ \ 3/6\ \ =\ \ \ 3/6`

W okienko wpisujemy znak: =

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

 

`"b)"\ ul(2-1/3) \ \square\ ul(3 - 1 2/3)`

`\ \ \ \ \ \ 1 2/3\ \ \ \ \ \ \ \ 1 1/3`

`\ \ \ \ \ \ 1 2/3\ \ \ >\ \ \1 1/3`

 

W okienko wpisujemy znak: >

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`\ ul(4-6/10) \ \square\ ul(5 8/10-1 6/10)`

`\ \ \ \ 3 4/10\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 4 2/10`

`\ \ \ \ 3 4/10\ \ \ < \ \ \ 4 2/10`

W okienko wpisujemy znak: <

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"c)"\ ul(3 3/4-1 1/4)\ \square \ ul(4 1/4-2 3/4)`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2 2/4\ \ \ \ \ \ \ 1 2/4`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2 2/4\ \ >\ \ 1 2/4`

W okienko wpisujemy znak: >

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`\ ul(6/10-3/10) \ \square\ ul(1-6/10)`

`\ \ \ \ 3/10\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 4/10`

`\ \ \ \ 3/10\ \ \ < \ \ \ 4/10`

W okienko wpisujemy znak: <

Wypisz wierzchołki...

Wierzchołki: W,I,E,L,O,K,Ą,T

Boki: WI,IE,EL,LO,OK,KĄ,ĄT,TW

Pole prostokąta wynosi 72 cm². Jeden z boków tego prostokąta ma długość 8 cm

długość pierwszego boku prostokąta wynosi: `8 \ "cm"` 

pole prostokąta wynosi: `72 \ "cm"^2` 

Obliczamy długość drugiego boku: 

`72\ cm^2:8\ cm=9\ cm`Odp. Długość drugiego boku tego prostokąta wynosi 9 cm.