Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Działania na ułamkach dziesiętnych - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz:

 1. $$ 1,2+0,5 $$
 2. $$ 2,2+1,7 $$
 3. $$ 0,8+0,7 $$
 1. $$ 1,2+0,5=1,7 $$
 2. $$ 2,2+1,7=3,9 $$
 3. $$ 0,8+0,7=1,5 $$

Zadanie 2.

Oblicz:

 1. $$ 1,8−0,2 $$
 2. $$ 0,7−0,6 $$
 3. $$ 1,5−0,5 $$

Oblicz:

 1. $$ 1,8-0,2=1,6 $$
 2. $$ 0,7-0,6=0,1 $$
 3. $$ 1,5-0,5=1 $$

Zadanie 3.

Słoik z kukurydzą waży 0,43 kg, a sama kukurydza waży 0,364 kg. Ile waży słoik?

Aby policzyć wagę słoika należy odjąć od wagi słoika z kukurydzą wagę samej kukurydzy:

$$0,43 − 0,364 = 0,430 − 0,364 = 0,066$$ kg

zadanie-3

Odp.: Słoik waży 0,066 kg.

Zadanie 4.

Siedemdziesiąt sześć setnych masy ziemniaka stanowi woda. Ile kilogramów wody jest w 100 kg ziemniaków?

$$0,76•100 kg=76 kg$$

Odp.: W 100 kg ziemniaków jest 76 kg wody.

Zadanie 5.

Pan Kazik przejechał samochodem 1000 km i zużył 79 litrów benzyny. Ile litrów benzyny spala jego samochód na 100 km?

1000 km -> 79 l

100 km -> ?

100 km to 10 razy mniej niż 1000 km.

$$79 l÷10=7,9$$ l

Odp.: Jego samochód spala 7,9 litra na 100 km.

Zadanie 6.

Oblicz wartość wyrażenia: $$10,54-(4,25-3,025)$$.

$$10,54-(4,25-3,025)=10,54-1,225=9,315 $$

Odp.: Wartość tego wyrażenia wynosi $$9,315$$.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Babcia przygotowała uszka do barszczu...

Babcia przygotowała uszka do barszczu. Na początku wrzuciła do garnka `3/7` wszystkich zrobionych uszek. Później dorzuciła do niego jeszcze `1/7` wszystkich uszek. Aby obliczyć jaka część wszystkich uszek znajduje się teraz w garnku musimy dodać do siebie wszystkie częśći uszek, które babcia wrzuciła do garnka.

`3/7+1/7=4/7` 

 

Odpowiedź: Babcia łącznie wrzuciła `4/7` wszystkich uszek do garnka.

Pomidory wraz ze skrzynką ważą 16 1/2 kg. ...

Aby obliczyć, ile ważą pomidory od wagi pomidorów ze skrzynką należy odjąć wagę skrzynki. 

`16 1/2-2 1/2=(16-2)+(1/2-1/2)=14+0=14`  


Odpowiedź: Pomidory ważą 14 kg

Basia i Krysia ważą razem 63 kg 60 dag. Sama Basia waży 28 kg

 

`63,6-28,2=35,4`Odp. Sama Krysia waży 35,4 kg.

Oblicz.

`a")" \ 10-3^2=10-9=bb1` 

{premium}
`b")" \ 5^2+4^2=25+16=bb41` `c")" \ (2^3-8):4=(8-8):4=0:4=bb0`  

`d")" \ (6^2+4^3):10=(36+64):10=100:10=bb10` 

`e")" \ 1^3+2^3-3^2+4^2=1+8-9+16=9-9+16=0+16=bb16` 

`f")"  \ (20+10^2):(2^2+4^2)=(20+100):(4+16)=120:20=bb6` 

Plan wykonano w skali 1:50.

a) 1 m = 100 cm

100:50= 2 cm 

b) 5 m=500 cm

500:50= 10 cm

c) 15 m=1500 cm

1500:50= 30 cm

d) 45 m=4500 cm

4500:50= 90 cm

Jeżeli zdanie jest prawdziwe ...

a) Iloczyn liczb pierszych 3 i 7 jest liczbą pierwszę . FAŁSZ

`3*7=21`

21 jest liczbą złożoną.

 

b) Najmniejsza liczba pierwsza pomnożona przez dowolną liczbę pierwszą jest liczbą parzystą. PRAWDA

Najmniejszą liczbą pierwszą jest 2. Każda liczba pomnożona przez 2 jest liczbą parzystą, np.:

`2*5=10,\ \ \ 2*7=14,\ \ \ 2*10=20,\ \ \ \2*14=28, \ \ "itd."`

 

c) Iloczyn trzech liczb pierwszych jest liczbą złożoną. PRAWDA

Jeżeli liczba jest iloczynem trzech liczb, to musi się dzielić przez te liczby, czyli ma conajmmniej  trzy dzielniki, czyli jest liczbą złożoną. Np.:

`2*3*7=42`

2, 3 oraz 7 są liczbami pierwszymi. 

Dzielniki 42 to: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. 

Liczba 42 jest liczbą złożoną. 

 

d) Dane są liczby pierwsze: 2,3,5,7. Iloczyn dowolnych dwóch wymienionych liczb, w rzędzie jedności ma cyfrę 0 lub 5. FAŁSZ

Iloczyn 5 i dowolnej z wyżej wymienionych liczba będzie mieć cyfrę jedności równą0 lub 5. Ale jeżeli wezmę dwie inne liczby np. 3 i 7 to ich iloczyn to 21 i nie ma on cyfry jedności równej 0 lub 5. Podobnie jak pomnożymy 2 i 3, otrzymujemy 6. Iloczyn 2 i 7 orzymujemy 14.

a) Ustal, jaką...

`a)`

`"pierwszy rysunek": 5/9`

`"drugi rysunek":7/13`

`b)`

`"pierwszy rysunek trzeba pomalować 5 elementów"`

`"drugi rysunek trzeba pomalować 10 elementów"`

Przez jaką liczbę należy rozszerzyć ułamek 5/9

`5/9=(5*7)/(9*7)=35/63`Odp. Przez 7.

Podpisz narysowane figury.

Mama przygotowała 42 słoiki z konfiturami...

Wiemy, że mama ustawiła na półce 42 słoiki w rzędach po 6 słoików

obliczmy, w ilu rzędach stały te słoiki:

42:6=7


Odp.: Te słoiki stały w 7 rzędach.