Działania na ułamkach dziesiętnych - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Działania na ułamkach dziesiętnych - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $ 1,57+7,6=?$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $1,57+7,6=8,17 $

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $0,253•10= 2,53$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $3,007•100= 300,7$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $0,024•1000= 24$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $0,34÷10= 0,034$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $311,25÷100= 3,1125$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $53÷1000= 0,053$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $ 3,41-1,54=? $
  odejmowanie-ulamkow

  $ 3,41-1,54=1,87 $  

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz:

 1. $ 1,2+0,5 $
 2. $ 2,2+1,7 $
 3. $ 0,8+0,7 $
 1. $ 1,2+0,5=1,7 $
 2. $ 2,2+1,7=3,9 $
 3. $ 0,8+0,7=1,5 $

Zadanie 2.

Oblicz:

 1. $ 1,8−0,2 $
 2. $ 0,7−0,6 $
 3. $ 1,5−0,5 $

Oblicz:

 1. $ 1,8-0,2=1,6 $
 2. $ 0,7-0,6=0,1 $
 3. $ 1,5-0,5=1 $

Zadanie 3.

Słoik z kukurydzą waży 0,43 kg, a sama kukurydza waży 0,364 kg. Ile waży słoik?

Aby policzyć wagę słoika należy odjąć od wagi słoika z kukurydzą wagę samej kukurydzy:

$0,43 − 0,364 = 0,430 − 0,364 = 0,066$ kg

zadanie-3

Odp.: Słoik waży 0,066 kg.

Zadanie 4.

Siedemdziesiąt sześć setnych masy ziemniaka stanowi woda. Ile kilogramów wody jest w 100 kg ziemniaków?

$0,76•100 kg=76 kg$

Odp.: W 100 kg ziemniaków jest 76 kg wody.

Zadanie 5.

Pan Kazik przejechał samochodem 1000 km i zużył 79 litrów benzyny. Ile litrów benzyny spala jego samochód na 100 km?

1000 km -> 79 l

100 km -> ?

100 km to 10 razy mniej niż 1000 km.

$79 l÷10=7,9$ l

Odp.: Jego samochód spala 7,9 litra na 100 km.

Zadanie 6.

Oblicz wartość wyrażenia: $10,54-(4,25-3,025)$.

$10,54-(4,25-3,025)=10,54-1,225=9,315 $

Odp.: Wartość tego wyrażenia wynosi $9,315$.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Uzupełnij:

{premium}

Uzupełnij tabelę.

 

Figura

Nazwa wielokąta

Liczba punktów

A

sześciokąt

4

B

kwadrat

2

C

prostokąt

6

{premium}Figura

Nazwa wielokąta

Liczba punktów

D

pięciokąt

5

E

sześciokąt

4

F

równoległobok

4

Która z podanych...

{premium}

Zmierz pole każdego z narysowanych ...

Rozwiązanie przedstawiono na rysunku: {premium}

Oblicz pole powierzchni całkowitej...

Najpierw obliczamy pole powierzchni ścian prostopadłościanu:

 {premium}

 

 

Teraz możemy obliczyć pole powierzchni całego prostopadłościanu:

 

Odpowiedź: Pole powierzchni prostopadłościanu wynosi 216 cm2.

Wpisz pod kropkami...

{premium}

80 kartek papieru ułożono jedną na drugiej...

Wiemy, że stos złożony z 80 kartek ma wysokość 1 cm 

obliczmy z ilu takich 80- kartkowych stosów jest złożony stos 1600 takich kartek:

 
{premium}
stos złożony z 1600 kartek składa się z 20 stosów złożonych z 80 kartek

zatem obliczmy jaką wysokość ma stos złożony z 1600 kartek:

 


Odp.: Stos złożony z 1600 kartek ma wysokość 20 cm.

Połącz nazwy kąta z jego ilustracją.

Jurek, uczeń klasy szóstej...

Sprawdzamy za pomocą mnożenia, w którym zapisie jest błąd:

295 200 : 36 = 8200

podglad pliku

Wynik jest więc poprawny. {premium} 


806 000 : 1300 = 620

podglad pliku

Wynik jest więc poprawny.


1 497  000 : 29 000 = 510

podglad pliku

Wyniki nie jest poprawny (brakuje jednego zera).

Kasia ma w domu dwa chomiki: syryjskiego ...

Chomik syryjski waży 124 g. 

Chomik dżungarski jest od niego {premium}4 razy lżejszy. Obliczamy, ile waży chomik dżungarski. 

Odpowiedź: Chomik dżungarski waży 31 g.