Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Działania na ułamkach dziesiętnych - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz:

 1. $$ 1,2+0,5 $$
 2. $$ 2,2+1,7 $$
 3. $$ 0,8+0,7 $$
 1. $$ 1,2+0,5=1,7 $$
 2. $$ 2,2+1,7=3,9 $$
 3. $$ 0,8+0,7=1,5 $$

Zadanie 2.

Oblicz:

 1. $$ 1,8−0,2 $$
 2. $$ 0,7−0,6 $$
 3. $$ 1,5−0,5 $$

Oblicz:

 1. $$ 1,8-0,2=1,6 $$
 2. $$ 0,7-0,6=0,1 $$
 3. $$ 1,5-0,5=1 $$

Zadanie 3.

Słoik z kukurydzą waży 0,43 kg, a sama kukurydza waży 0,364 kg. Ile waży słoik?

Aby policzyć wagę słoika należy odjąć od wagi słoika z kukurydzą wagę samej kukurydzy:

$$0,43 − 0,364 = 0,430 − 0,364 = 0,066$$ kg

zadanie-3

Odp.: Słoik waży 0,066 kg.

Zadanie 4.

Siedemdziesiąt sześć setnych masy ziemniaka stanowi woda. Ile kilogramów wody jest w 100 kg ziemniaków?

$$0,76•100 kg=76 kg$$

Odp.: W 100 kg ziemniaków jest 76 kg wody.

Zadanie 5.

Pan Kazik przejechał samochodem 1000 km i zużył 79 litrów benzyny. Ile litrów benzyny spala jego samochód na 100 km?

1000 km -> 79 l

100 km -> ?

100 km to 10 razy mniej niż 1000 km.

$$79 l÷10=7,9$$ l

Odp.: Jego samochód spala 7,9 litra na 100 km.

Zadanie 6.

Oblicz wartość wyrażenia: $$10,54-(4,25-3,025)$$.

$$10,54-(4,25-3,025)=10,54-1,225=9,315 $$

Odp.: Wartość tego wyrażenia wynosi $$9,315$$.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Rok kalendarzowy jest podzielony na cztery kwartały

`a)`

kwartał jakie to miesiące ile dni
pierwszy styczeń, luty, marzec

`31+28+31=90` 

albo

`31+29+31=91`   {premium}

drugi kwiecień, maj, czerwiec `30+31+30=91` 
trzeci lipiec, sierpień, wrzesień `31+31+30=92` 
czwarty październik, listopad, grudzień `31+30+31=92` 

 

 

`b)` 

Dzisiaj jest 31 październik. 

Do końca roku zostały całe miesiące: listopad i grudzień, czyli 30+31=61 dni. 

Nieznany czynnik w równości ...

`1000*ul(42,3)=42 \ 300` 


Poprawna odpowiedź: B. 42,3 

Oblicz ( wykonuj...

`a) (7-2)*4=5*4=20`{premium}

`b) 4*(5+6)=4*11=44`

`d) 8*(9-5)=8*4=32`

`e) 28:(8-4)=28:4=7`

`f) (21+28):7=49:7=7`

`h) 56:(12-5)=56:7=8`

Za pomocą znaków rzymskich I, V, X ...

`"a) CXVI"` {premium} 

`"b) CCCXXXVIII"` 

 

Do kiosku dostarczono zimne...

Ilość zimnych ogni w małych paczkach, które zostały sprzedane (sprzedano 27 paczek, w każdej po 5 zimnych ogni) - `27 * 5 = 135` 

Ilość zimnych ogni w dużych paczkach, które zostały sprzedane (sprzedano 16 paczek, w każdej po 10 zimnych ogni) - `16 * 10 = 160` 

Zimne ognie, które nie zostały sprzedane (nie sprzedano jednej małej paczki) - `5` 

Łączna ilość zimnych ogni, które dostarczono do kiosku:

`135+160+5=295+5=300` 

Odpowiedź: Do kiosku dostarczono 300 sztuk zimnych ogni. 

Zmierz długości boków prostokątów i uzupełnij...

Oblicz pisemnie...

a)

{premium}

b)

c)

d)

e)

f)

Oblicz obwód i pole tego prostokąta na planie

Wymiary prostokąta na planie: `6 \ "cm x" \ 2 \ "cm"` {premium}

 

`O=2*(6\ "cm"+2\ "cm")=2*8\ "cm"=16\ "cm"`

`P=6\ "cm"*2\ "cm"=12\ "cm"^2`

Narysuj na kartce w kratkę:

a) Ta figura ma pole `4 \ "cm"^2` {premium}

b) Ta figura ma pole `8 \ "cm"^2` 

c) Ta figura ma pole `5\ "cm"^2` 

W kartonie zmieściło się...

W jednym kartonie znajduje się 9 opakowań płatków śniadaniowych. W jednym opakowaniu jest 350 g płatków. Obliczmy masę płatków znajdujących się w tym kartonie

 

Odpowiedź: Płatki znajdujące się w tym kartonie mają łączną masę 3150 g.