Działania na ułamkach dziesiętnych - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz:

 1. $$ 1,2+0,5 $$
 2. $$ 2,2+1,7 $$
 3. $$ 0,8+0,7 $$
 1. $$ 1,2+0,5=1,7 $$
 2. $$ 2,2+1,7=3,9 $$
 3. $$ 0,8+0,7=1,5 $$

Zadanie 2.

Oblicz:

 1. $$ 1,8−0,2 $$
 2. $$ 0,7−0,6 $$
 3. $$ 1,5−0,5 $$

Oblicz:

 1. $$ 1,8-0,2=1,6 $$
 2. $$ 0,7-0,6=0,1 $$
 3. $$ 1,5-0,5=1 $$

Zadanie 3.

Słoik z kukurydzą waży 0,43 kg, a sama kukurydza waży 0,364 kg. Ile waży słoik?

Aby policzyć wagę słoika należy odjąć od wagi słoika z kukurydzą wagę samej kukurydzy:

$$0,43 − 0,364 = 0,430 − 0,364 = 0,066$$ kg

zadanie-3

Odp.: Słoik waży 0,066 kg.

Zadanie 4.

Siedemdziesiąt sześć setnych masy ziemniaka stanowi woda. Ile kilogramów wody jest w 100 kg ziemniaków?

$$0,76•100 kg=76 kg$$

Odp.: W 100 kg ziemniaków jest 76 kg wody.

Zadanie 5.

Pan Kazik przejechał samochodem 1000 km i zużył 79 litrów benzyny. Ile litrów benzyny spala jego samochód na 100 km?

1000 km -> 79 l

100 km -> ?

100 km to 10 razy mniej niż 1000 km.

$$79 l÷10=7,9$$ l

Odp.: Jego samochód spala 7,9 litra na 100 km.

Zadanie 6.

Oblicz wartość wyrażenia: $$10,54-(4,25-3,025)$$.

$$10,54-(4,25-3,025)=10,54-1,225=9,315 $$

Odp.: Wartość tego wyrażenia wynosi $$9,315$$.

Spis treści

Rozwiązane zadania
W sadzie rosną różne...

Dane:

23 - tyle jabłoni rośnie w sadzie,

29 - tyle grusz,

17 - tyle śliw,

31 - tyle czereśni.

Szukane:

Ile drzew rośnie w tym sadzie?

Rozwiązanie:

Dodajemy do siebie wszystkie drzewa: {premium}

podglad pliku

Odpowiedź: W tym sadzie rośnie 100 drzew. 

Jaką liczbę można wstawić...

a) Jeżeli ułamki mają takie same mianowniki to mniejszy będzie ten, który ma mniejszy licznik. W miejsce gwiazdki możemy więc wstawić no. 3, 2, 1 lub 0.{premium}

b) Jeżeli ułamki mają takie same liczniki to większy będzie ten, który ma mniejszy mianownik. W miejsce gwiazdki możemy wstawić: 3, 2 lub 1. 

c) W miejsce gwiazdki możemy wstawić np. 5, 6, 7, 8 itd. 

Narysowano plan parkingu.

Pod kątem 50 stopni.

Suma długości wszystkich...

Dane:

36 cm - suma długości wszystkich krawędzi sześcianu.

Szukane:

Ile wynosi długość jednej krawędzi sześcianu?

Rozwiązanie:

Sześcian składa się z 12 krawędzi tej samej długości. Możemy więc obliczyć, ile wynosi długość jednej krawędzi:{premium}

 

Odpowiedź: B. 3 cm

Oblicz pisemnie.

a) Milion siedemdziesiąt - 1 000 070 

Tysiąc dwa - 1002 

Obliczamy, ile wynosi iloczyn tych liczb. 

Iloczyn tych liczb wynosi 1 002 070 140. {premium}

 

b) Sto tysięcy pięć - 100 005

Osiemdziesiąt trzy - 83

Iloczyn tych liczb wynosi 8 300 415.

Na rysunkach I, II i III przedstawiono...

Dopasowujemy rozpoczęte i zakończone rysunki prostopadłościanów:

I. - D, {premium}

II. - A,

III. - B. 

Na osi liczbowej oznaczono dwie liczby literami...

Zauważmy, że każda kolejna kreseczka na tej osi liczbowej oznacza liczbę o 10 większą zatem:

K=50

M=90

90-50=40


Liczba M jest równa 50. F

Liczba K jest o 40 większa od liczby M. P

Przerysuj rysunek i uzupełnij go tak, aby ...

{premium}

Ola wymyśliła pewną liczbę...

 

 

 

 

  

sprawdzenie:Odp. Ola pomyślała liczbę 2743.

Ile niebieskich trójkątów zmieści się...

a) 28 niebieskich trójkątów, {premium}

b) 18 niebieskich trójkątów.