Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaWOS

Uzupełnij tekst właściwymi określeniami, wybranymi spośród podanych.

skazany, zażalenie, osadzony, oskarżyciel, sędzia

................................... (1) jest organem prowadzącym postępowanie oraz wydającym prawomocne orzeczenie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. ............................... (2) nadzoruje postępowanie przygotowawcze kończące się postawieniem zarzutów. Środek odwoławczy od postanowień sądu badający ich legalność i zasadność nazywa się .………………………….(3). Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym, odbywająca karę pozbawienia wolności, to inaczej…………………………… (4). Podejrzanego, któremu w wyniku postępowania sądowego postawiono zarzuty, udowodniono winę i poparto ją wyrokiem wydanym przez sąd, nazywa się……………………………. (5).

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Marlena

Marlena

WOSAutor odpowiedzi

Awatar autora: Marlena
Marlena
Nauczyciel
Historyk z zamiłowania oraz z zawodu. W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła". Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka. W życiu prywatnym jestem mamą 4-ki dzieci oraz miłośniczką historii XX-wieku.
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy