Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaWOS

Uzupełnij poniższe zdania dotyczące funkcji Prezydenta RP

W krajach o ustroju republikańskim funkcje głowy państwa z reguły pełni __________ . W Polsce osoba ubiegająca się o urząd Prezydenta RP musi mieć ukończone w dniu wyborów __________ lat i zostać zgłoszona przez __________ tysięcy obywateli posiadających prawo wybierania do sejmu . Prezydent RP wybierany jest przez obywateli na __________ letnią kadencję w wyborach powszechnych , równych , __________ i w głosowaniu tajnym . Przysługuje mu możliwość ponownego wyboru , tzw. __________. Do momentu złożenia przysięgi nowo wybranego prezydenta nazywamy __________ Prezydent może zostać wybrany w pierwszej turze wyborów , jeśli uzyska __________ głosów . Wybory Prezydenta RP zarządza Marszałek Sejmu , a ich ważność stwierdza __________ . Prezydent składa przysięgę przed __________. Jeśli nie może sprawować swojej funkcji, zastępuje go __________ , a jeśli ten też nie może wykonywać obowiązków Prezydenta RP , wtedy obowiązki te przejmuje __________ Prerogatywy , czyli szczególnie uprawnienia Prezydenta RP niewymagające podpisu premiera ani ministrów , dają głowie państwa szczególną pozycję do rozstrzygania sporów politycznych i społecznych . Z tego powodu używa się czasem sformułowania “prezydentura __________”.`

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Marlena

Marlena

WOSAutor odpowiedzi

Awatar autora: Marlena
Marlena
Nauczyciel
Historyk z zamiłowania oraz z zawodu. W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła". Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka. W życiu prywatnym jestem mamą 4-ki dzieci oraz miłośniczką historii XX-wieku.
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy