Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaWOS

Przyporządkuj wymienionym rodzajom kultury właściwe opisy.
A. kultura masowa
B. kultura narodowa
C. kultura ludowa
D. kultura wysoka
1. Rekonstruowana forma kultury wsi obejmująca obrzędy, muzykę, tańce, pieśni, stroje itp.
2. Dzieła sztuki, wartości, obyczaje, tradycje i przekonania charakterystyczne dla niższych
warstw społecznych, a szczególnie społeczności wiejskich.
3. Dorobek obejmujący dzieła artystyczne, wiedzę, tradycję, wierzenia, normy i wartości,
których znajomość uważa się za obowiązkową dla członków danej zbiorowości narodowej.
4. Zjawiska sztuki i rozrywki, wykorzystujące w swym przekazie środki techniczne,
które umożliwiają ich odbiór zróżnicowanym grupom społecznym.
5. Sfera szeroko pojętej sztuki, tworzonej przez należące do inteligencji elity twórcze,
potencjalnie adresowana do wszystkich, ale wymagająca rozległych kompetencji
kulturowych odbiorcy.
A – ……………… B – ……………… C – ……………… D – ………………

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Marlena

Marlena

WOSAutor odpowiedzi

Awatar autora: Marlena
Marlena
Nauczyciel
Historyk z zamiłowania oraz z zawodu. W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła". Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka. W życiu prywatnym jestem mamą 4-ki dzieci oraz miłośniczką historii XX-wieku.
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy