Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaWOS

Przeczytaj poniższe zdania i rozstrzygnij, czy pasują one do lewicy, prawicy czy centrum:
 Urzędy powinny aktywniej włączyć się do rozwiązywania problemu bezrobocia. - 
 Państwo powinno być silnym regulatorem na rynku finansowym. - 
 Trzeba zwiększyć nakłady na świadczenia emerytalne. - 
 Zbytnie obniżenie podatków dochodowych PIT i CIT może zachwiać równowagą budżetową. -  
 Należy się poważnie zastanowić nad obecnością symboli religijnych w przestrzeni administracji
publicznej: w gminach, powiatach czy urzędach wojewódzkich. -  
 Nie może być tak, że państwo nie ma żadnego wpływu na rynek usług rzemieślniczych czy
naprawczych, potrzebne są tu stosowne regulacje i interwencje odpowiednich urzędów.
 Właściwym jest, aby lekcje historii czy języka polskiego zajmowały istotne miejsce w wychowaniu
młodego pokolenia. - 
 Nie wydaje się, aby był to dobry moment na naruszanie kompromisu aborcyjnego. - 
 Słusznym rozwiązaniem jest wprowadzenie do prawa spółek handlowych i do Kodeksu Pracy
parytetu płci w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. - 
 Przerost biurokracji jest istotną przeszkodą na drodze do osiągnięcia wyższej stopy rozwoju
gospodarczego w kolejnych latach. -  

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Marlena

Marlena

WOSAutor odpowiedzi

Awatar autora: Marlena
Marlena
Nauczyciel
Historyk z zamiłowania oraz z zawodu. W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła". Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka. W życiu prywatnym jestem mamą 4-ki dzieci oraz miłośniczką historii XX-wieku.
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy