Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaWOS

Ćwiczenie 1. Przyporządkuj wymienione zachowania i działania właściwym kategoriom przyczyn łamania praw człowieka. Wpisz literę oznaczającą rodzaj danej przyczyny w kratkę obok każdego stwierdzenia.

A. ekonomiczne, B. prawne, C. polityczne, D. kulturowe

niechęć społeczeństwa wobec jednostek odrzucających istniejące obyczajekary za naruszanie lub sprzeciwianie się tradycji funkcjonującej w dominującej kulturzewprowadzanieustawodawstwakrajowegoniezgodnegoznormamiprawa

międzynarodowegospołeczne przyzwolenie wobec dyskryminacji pewnych grup ludnościbrak świadomości w kwestii sposobów humanitarnego rozwiązywania problemów

społecznychtworzenie przepisów dopuszczających dyskryminowanie ludzi np. ze względu na

pochodzenienarodowe lub społeczne, wyznanie, płeć, orientację seksualnąwybiórczegwarantowanieprzezpaństwaprawczłowiekatylkowzakresie

nienaruszającym interesów elit rządzącychbrak zdecydowanego zainteresowania i reakcji na przypadki łamania praw człowieka ze

strony światowej opinii publicznejsłabo rozwinięty system demokratycznego sprawowania władzy w krajufunkcjonowanie nakazów religijnych jako decydujących czynników w polityce i prawieużywanie propagandy w celu usprawiedliwienia działań naruszających prawa człowiekakorzyści dla instytucji lub państw naruszających standardy praw człowieka (np. słabiej

płatna praca małoletnich)nieoficjalne ignorowanie zjawiska łamania praw człowieka przez rządy, które posiadają

własne ważne interesy gospodarcze w danym krajuuniemożliwienie stosowania międzynarodowych sankcji wobec państw łamiących prawa

człowieka wskutek blokowania decyzji na szczeblu międzyrządowymniedostateczne fundusze przeznaczone na poprawę sytuacji życiowej ludności, która jest

zagrożona naruszaniem ich prawwykorzystywanie złej sytuacji materialnej ludności w zacofanych gospodarczo

regionach poprzez uzyskiwanie zgody na ograniczanie jej praw w zamian za poprawę statusu materialnego

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Marlena

Marlena

WOSAutor odpowiedzi

Awatar autora: Marlena
Marlena
Nauczyciel
Historyk z zamiłowania oraz z zawodu. W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła". Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka. W życiu prywatnym jestem mamą 4-ki dzieci oraz miłośniczką historii XX-wieku.
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy