Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Wpisz obok podanych informacji odpowiednie imiona. 1. Był wystawcą dokumenty, o którym mowa w źródle 1.
2. W myśl opisanego dokumentu został pierwszym seniorem.
3. W testamencie powierzono jej opiekę nad nieletnim synem.
4. W chwili śmierci ojca nie przejął władzy w przekazanej mu testamentem dzielnicy. Źródło 1. Fragment kroniki średniowiecznej
Gdy poczuł, że [los] żąda od niego śmiertelnej powinności, poleca spisać dokumenty
testamentowe. Przekazuje w nich w spadku czterem synom i to, co osiągnięte zasługami
przodków, i następstwo w królestwie, wyznaczając stałe granice czterech dzielnic w ten sposób, że w ręku najstarszego miało pozostać i księstwo dzielnicy krakowskiej, i władza zwierzchnia. A jeśliby spotkało go to, co ludzkie, zawsze starszeństwo i wzgląd pierworództwa miały rozstrzygnąć spór o następstwo. […] [P]acholęciu zapisuje się w spadku piąte koło u wozu czterokonnego […]. Niech więc ustaną żale na nielitościwy testament, słuszną bowiem jest rzeczą, aby dzielnice małoletnich powierzano opiekunom, nie małoletnim. Mistrz Wincenty tzw. Kadłubek, Kronika polska, Wrocław 2008, s. 155–157.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Cezary

Cezary

HistoriaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Cezary
Cezary
Nauczyciel
Absolwent historii na specjalności nauczycielskiej, szczególnie jestem zainteresowany czasami nowożytnymi i historią prawa miejskiego. Poza tym fan sportu szczególnie kalisteniki i piłki nożnej
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy