Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Sformułuj tezę dotyczącą zmiany w układzie sił politycznych w Europie po II wojnie światowej, którą autor stawia w zacytowanym fragmencie pracy. […] Europa jako zamknięty system państw przestała istnieć. […] Historia Europy skończyła się w ciągu jednego tygodnia […], kiedy to pierwszy z kontrataków Armii Czerwonej na północ od Moskwy ujawnił zwartą siłę Związku Radzieckiego, a atak na Pearl Harbor wprowadził Stany Zjednoczone jako jedną ze stron walczących do drugiej wojny światowej. Te dwa państwa […] dysponujące zasobami na skalę przytłaczającą wszystkie siły europejskie, utworzyły nowe systemy polityczne i gospodarcze, których były ośrodkiem, a linia podziału przepołowiła Europę wzdłuż granic wschodnich monarchii cesarstwa karolińskiego. […] [w:] M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Wrocław 1990, s. 179.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Cezary

Cezary

HistoriaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Cezary
Cezary
Nauczyciel
Absolwent historii na specjalności nauczycielskiej, szczególnie jestem zainteresowany czasami nowożytnymi i historią prawa miejskiego. Poza tym fan sportu szczególnie kalisteniki i piłki nożnej
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy