Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Przyporządkuj poglądy dotyczące przyczyn upadku Rzeczypospolitej szkołom krakowskiej i warszawskiej. Zapisz w tabeli właściwe litery oraz sformułuj wspólny wniosek zgodny z opiniami obu ośrodków.
A – Rzeczpospolita upadła w wyniku zaborczej polityki sąsiednich mocarstw.
B – Polaków zgubiło przekonanie o wyższości praw Rzeczypospolitej, nieprzystające do sytuacji międzynarodowej.
C – Problemy wewnętrzne w innych krajach europejskich nie zahamowały ich rozwoju i nie doprowadziły do rozkładu państw.
D – W Polsce podjęto niezbędne reformy mające na celu naprawę kraju, ale połączone sojuszem państwa ościenne nie pozwoliły na uniezależnienie się Rzeczypospolitej.
E – Polacy nie mieli odpowiednich sił, które pozwoliłyby się przeciwstawić imperialnej polityce sąsiadów.
F – Osłabienie państwa polskiego wynikało z rozpowszechnienia się zwyczaju zrywania sejmów, a także przejęcia kontroli nad sprawami państwowymi przez sejmiki prowincjonalne.
G – Rzeczpospolita pod niektórymi względami nie była państwem słabszym od swoich sąsiadów.
H – Polityka szlachty skupiającej się na obronie swoich przywilejów powodowała pogłębianie się nierówności społecznych i stagnację gospodarczą kraju.
I – Utrata niepodległości przez Rzeczpospolitą była spowodowana sporami wewnętrznymi.
J – Rzeczpospolita nie miała silnej władzy centralnej, która byłaby zdolna ocalić państwo. Poglądy dotyczące przyczyn upadku I Rzeczypospolitej krakowskiej szkoły historycznej warszawskiej szkoły historycznej

Wspólny wniosek: 

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Aleksandra

Aleksandra

HistoriaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Aleksandra
Aleksandra
Nauczyciel
Z wykształcenia nauczyciel historii i WOS-u. W wolnym czasie lubię podróżować i gotować.
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy