Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Przeczytaj fragment pracy niemieckiego socjologa Maxa Webera i odpowiedz, na jaką zależność wskazuje autor. […] asceza protestancka przeciwstawiała się z całą mocą dowolnemu korzystaniu z posiadania, krępując konsumpcję, szczególnie przedmiotów zbytku. […] Uważano dążenie do bogactwa jako celu za coś godnego w największym stopniu nagany, natomiast zdobycie bogactwa będącego owocem pracy zawodowej – za błogosławieństwo boże. Natomiast, co najważniejsze, religijna ocena nieustannej, ciągłej i systematycznej doczesnej pracy zawodowej jako najlepszego środka ascezy, a zarazem najpewniejszego i najbardziej oczywistego dowodu ponownych narodzin człowieka i szczerości jego wiary, musiała być najpotężniejszą […] dźwignią ekspansji takiego pojmowania życia, które nazywaliśmy „duchem” kapitalizmu. […] Gdziekolwiek sięgała władza purytańskiego pojmowania życia,
sprzyjała ona w każdym wypadku […] tendencji do mieszczańskiego, ekonomicznego racjonalnego sposobu życia. […] Stała u kolebki nowoczesnego „człowieka ekonomicznego”. 
Źródło: M. Weber, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984, s.101-103

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Cezary

Cezary

HistoriaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Cezary
Cezary
Nauczyciel
Absolwent historii na specjalności nauczycielskiej, szczególnie jestem zainteresowany czasami nowożytnymi i historią prawa miejskiego. Poza tym fan sportu szczególnie kalisteniki i piłki nożnej
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy