Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Podaj pełną nazwę instytucji, o której powstaniu mówi dokument. Ponieważ Ojciec Święty przez wydaną do wszystkich […] bullę, niebawem w […] Rzeczypospolitej publikowaną być mającą, skasował […] Zakon Jezuitów, którzy w kraju większą część edukacji […] utrzymywali, więc ażeby z tych okoliczności Rzeczpospolita, tak co do edukacji młodzi krajowej, jako też co do dóbr i majątków nie ponosiła uszczerbku, takowe czynimy rozporządzenie. Ustanawiamy Komisję w Warszawie odprawować się mającą do edukacji.
Źródło: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 69.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Cezary

Cezary

HistoriaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Cezary
Cezary
Nauczyciel
Absolwent historii na specjalności nauczycielskiej, szczególnie jestem zainteresowany czasami nowożytnymi i historią prawa miejskiego. Poza tym fan sportu szczególnie kalisteniki i piłki nożnej
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy