Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Podaj nazwę terytorium, którego dotyczyły postanowienia konferencji wspomnianej w tekście. Dyktator […] dążący za wszelką cenę do zachowania miana pierwszego i największego faszysty […]. Kiedy kazał wprowadzić pruski krok defiladowy, […] nadaremnie perswadowano mu, iż średnia wzrostu żołnierzy […] wynosi 165 cm i nie pozwala na tego rodzaju popisy. Gdy – odrzucając swe dawne poglądy na szkodliwość antysemityzmu – nakazał wprowadzić ustawodawstwo rasistowskie, sprzeciw był powszechny: od papieża Piusa XI i króla Włoch Wiktora Emanuela III poczynając. […] Kiedy […] wrócił z konferencji […] w 1938 r., gdzie odegrał rolę superarbitra, był w ściekły, iż rodacy sławią go jako apostoła pokoju. Pragnął za wszelką cenę przekształcić Włochów w naród militarystów.
Na podstawie: J.W. Borejsza, Stulecie zagłady, Gdańsk–Warszawa 2011, s. 84.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Cezary

Cezary

HistoriaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Cezary
Cezary
Nauczyciel
Absolwent historii na specjalności nauczycielskiej, szczególnie jestem zainteresowany czasami nowożytnymi i historią prawa miejskiego. Poza tym fan sportu szczególnie kalisteniki i piłki nożnej
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy