Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Podaj nazwę polityki państwa niemieckiego, w ramach której przygotowywano ustawy wspomniane w tekście. List biskupów do duchowieństwa i wiernych w zaborze pruskim w 1873 r. [fragment] Umiłowani w Panu, wiecie, w jakim położeniu […] znalazł się […] w naszej ojczyźnie
Kościół Chrystusowy. Wkrótce ma być przyjęty cały szereg ustaw, stojących w zasadniczych
punktach w sprzeczności z nadaną przez Boga strukturą wewnętrzną i wolnością Kościoła.[…] Ale nie uszło i waszej uwagi […], że wprowadzenie ich oznaczałoby oddzielenie
biskupów od […] zwierzchnika Kościoła katolickiego, oddzielenie duchowieństwa i wiernych
od swych biskupów […]. Wy jednak, kochani współpracownicy i diecezjanie, […] będziecie
mogli uznać za prawowitego duszpasterza tylko tego […], któremu prawowity biskup urząd
ten powierzy […]. Każdy inny byłby intruzem. […] „Mówią wieki” 2003, nr 12, s. 29.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Cezary

Cezary

HistoriaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Cezary
Cezary
Nauczyciel
Absolwent historii na specjalności nauczycielskiej, szczególnie jestem zainteresowany czasami nowożytnymi i historią prawa miejskiego. Poza tym fan sportu szczególnie kalisteniki i piłki nożnej
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy