Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Podaj imię i przydomek władcy, który wydał przedstawiony przywilej dla szlachty litewskiej. Źródło 2. Fragment dokumentu
Wilno, 2 maja 1447[K]siążętom, prałatom, panom, szlachcie i miastom W. Ks. Litewskiego, Rusi, Żmudzi etc.
daliśmy i przyzwolili nieodwołalnie […] te same prawa, wolności i swobody, jakie mają
prałaci, książęta etc. Królestwa Polskiego.[…] 2. Nikt nie będzie karany bez sądu. […] 5. W dobrach darowanych przez w. książąt
zupełnie wolna ręka jak w Polsce. 6. Po śmierci ojca dziedziczą dzieci. […] 8. Córki i krewne
wychodzą za mąż bez pozwolenia księcia. 9. Poddani szlacheccy wolni są od danin i robót na
rzecz księcia […]. Naszych [sędziów] nie będziemy posyłać do sądzenia poddanych, chyba na
żądanie panów.
Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, t. 27, Lwów 1939, s. 1.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Cezary

Cezary

HistoriaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Cezary
Cezary
Nauczyciel
Absolwent historii na specjalności nauczycielskiej, szczególnie jestem zainteresowany czasami nowożytnymi i historią prawa miejskiego. Poza tym fan sportu szczególnie kalisteniki i piłki nożnej
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy