Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej wskaż zdanie prawdziwe. (Poniżej)


Źródło: Fragment opracowania historycznego
Już w początkach działalności sejmowej główną rolę zaczęli odgrywać działacze stronnictwa zwanego [..], którzy głosili konieczność przeprowadzenia reform państwowych. Część z nich skupiała się wokół Adama Czartoryskiego[...], część, reprezentowana m.in. przez marszałka Stanisława Małachowskiego, nie miała skrystalizowanych poglądów na kierunek reform, grupa Ignacego Potockiego szła dalej, nawiązując niekiedy współpracę z królem, najmniej liczna początkowo, ale
najbardziej radykalna grupa skupiona wokół Kołłątaja stała na stanowisku wyrażonym w jego pismach politycznych. Jako całość stronnictwo [..] domagało się radykalnej zmiany istniejącej sytuacji politycznej, unowocześnienia państwa i uniezależnienia go od Rosji. Zdając sobie sprawę ze słabości wewnętrznej kraju, przywódcy stronnictwa [...] chcieli wykorzystać sytuacje międzynarodową, licząc na możliwość usamodzielnienia się w oparciu o Prusy.


Proszę o wybranie poprawnej odpowiedzi:

a) Opisane w tekście stronnictwo z czasów Sejmu Wielkiego to Familia.

b) Przedstawiciele stronnictwa opisanego w źródle byli przeciwnikami Rady Nieustającej.

c) Wspomniany w tekście pomysł sojuszu Rzeczypospolitej z sąsiednim państwem nie został zrealizowany.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Aleksandra

Aleksandra

HistoriaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Aleksandra
Aleksandra
Nauczyciel
Z wykształcenia nauczyciel historii i WOS-u. W wolnym czasie lubię podróżować i gotować.
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy