Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Czy autorzy źródeł prezentują podobne opinie o stanowisku Tadeusza Kościuszki w sprawie chłopskiej? Odpowiedź uzasadnij. Fragment artykułu Ludwika Waryńskiego (z 1880 r.)[w:] Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, pod red. Z. Stefanowskiej i J. Tazbira, Warszawa 1980,
s. 183. […] aby wywołać ruch ludowy, Kościuszko obliczał skąpo, ile dni pańszczyźnianych
darować może; zamiast tego, aby stać się wodzem ludowym, bohater racławicki, przejęty
widocznie ideą solidarności stanów, został oszczędnym kasjerem majątków szlacheckich. […] Chciał jedności między uciskanym i uciskającym i zostawił lud na pastwę nędzy i ciemnoty. Źródło B
Fragment pracy Adama Próchnika Demokracja kościuszkowska (z 1920 r.)[w:] Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, pod red. Z. Stefanowskiej i J. Tazbira, Warszawa 1980,
s. 182–183. Całe życie Naczelnika, wszystkie jego uczynki i słowa dowodziły, że był on nieugiętym
rzecznikiem sprawiedliwego przekształcenia stosunków w Polsce. […] Od najwcześniejszej
młodości do ostatniego tchu swego życia głosił hasła szczerze, głęboko i gruntownie
przemyślanej wolności warstw ludowych. Republikanin i demokrata, jeden z najbardziej
uświadomionych w Europie, wyrastał głębokością swych poglądów, konsekwencją swej
działalności, umiłowaniem swych ideałów nad swych współczesnych. Fanatyk oswobodzenia
włościan, stawiał postulaty, które dziesiątki lat po jego śmierci wydawały się niezwykle
śmiałe.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Cezary

Cezary

HistoriaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Cezary
Cezary
Nauczyciel
Absolwent historii na specjalności nauczycielskiej, szczególnie jestem zainteresowany czasami nowożytnymi i historią prawa miejskiego. Poza tym fan sportu szczególnie kalisteniki i piłki nożnej
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy