Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowaGeografia

Oceń prawdziwość informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa.

1. Największy udział w przewozach towarów i pasażerów w Polsce ma transport samochodowy. P F
2. Transport kolejowy ma duży udział w przewozach towarów masowych, zwłaszcza na większe odległości. P F
3. Gaz ziemny jest dostarczany z północnej Rosji do Polski i Europy Zachodniej rurociągiem Przyjaźń. P F

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Damian

Damian

Geografia