Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowaGeografia

Do każdego zdania dopisz: P (prawda) lub F (fałsz).


a) Konsekwencją rozciągłości południkowej Polski jest różnica czasu między krańcem

wschodnim a zachodnim kraju. …

b) Najmłodsze zlodowacenie Polski nosi nazwę północnopolskie. …

c) Rzeką graniczną na wschodzie Polski jest Bug. …

d) Polska leży we wschodniej Europie. …

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Katarzyna

Katarzyna

Geografia