Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowaSzkoła ponadpodstawowaFizyka

Egzamin maturalny Fizyka. Poziom rozszerzony maj 2024. Zadanie 11.3. Zadanie 11. Izotop fluoru 189F ulega rozpadowi promieniotwórczemu w wyniku przemiany β+. Podczas rozpadu jądra tego izotopu fluoru powstają: cząstka β+, jądro pewnego pierwiastka, który oznaczymy jako X, oraz tzw. neutrino elektronowe ν. Neutrino ma zerowy ładunek elektryczny, a jego masę możemy pominąć. Masy jąder i cząstek uczestniczących w opisanym rozpadzie β+, wyrażone w jednostkach atomowych, mają następujące wartości: 𝑚F = 17,99600 u – masa jądra fluoru 189F 𝑚X = 17,99477 u – masa powstałego jądra 𝑚β = 0,00055 u – masa cząstki β+ 𝑚ν = 0,00000 u – masę neutrina pomijamy. Zadanie 11.3. Masy jąder i cząstek uczestniczących w opisanym rozpadzie β+ podano we wstępie do zadania 11. Przyjmij, że jądro fluoru 189F przed rozpadem β+ spoczywało, oraz wykorzystaj związek: 1 u ⋅ 𝑐2 ≈ 931,5 MeV (𝑐 to wartość prędkości światła w próżni) Oblicz łączną energię kinetyczną produktów rozpadu 𝛃+ jądra fluoru 18𝟗𝐅. Wynik podaj w 𝐌𝐞𝐕, zaokrąglony do dwóch cyfr znaczących. Zapisz obliczenia

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Ewelina

Ewelina

FizykaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Ewelina
Ewelina
Nauczyciel
Z wykształcenia fizyk oraz matematyk pasjonujący się popularyzacją nauki. Czas wolny spędzam na obserwacjach nocnego nieba oraz podróżach.
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy