Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowaSzkoła ponadpodstawowaFizyka

Egzamin maturalny Fizyka. Poziom rozszerzony maj 2024. Zadanie 11.1. Zadanie 11.1. Izotop fluoru 189F ulega rozpadowi promieniotwórczemu w wyniku przemiany β+. Podczas rozpadu jądra tego izotopu fluoru powstają: cząstka β+, jądro pewnego pierwiastka, który oznaczymy jako X, oraz tzw. neutrino elektronowe ν. Neutrino ma zerowy ładunek elektryczny, a jego masę możemy pominąć. Masy jąder i cząstek uczestniczących w opisanym rozpadzie β+, wyrażone w jednostkach atomowych, mają następujące wartości: 𝑚F = 17,99600 u – masa jądra fluoru 189F 𝑚X = 17,99477 u – masa powstałego jądra 𝑚β = 0,00055 u – masa cząstki β+ 𝑚ν = 0,00000 u – masę neutrina pomijamy. Informacja do zadania 11.1. Próbka z izotopem 189F jest badana przez licznik promieniowania, który pokazuje całkowitą liczbę rozpadów β+ jąder tego izotopu fluoru po upływie danego czasu (od rozpoczęcia pomiaru). Liczbę jąder izotopu fluoru 189F, znajdujących się w próbce w chwili początkowej, oznaczymy jako 𝑁0. Łączną liczbę jąder, które uległy temu rozpadowi po upływie czasu 𝑡 od chwili początkowej 𝑡0 = 0 min, oznaczymy jako 𝑁𝑟. Na wykresie poniżej przedstawiono zależność ilorazu 𝑁𝑟/𝑁0 od czasu 𝑡. Zadanie 11.1.
Dokończ zdanie. Wpisz właściwą liczbę w wykropkowane miejsce.  Czas połowicznego rozpadu jądra fluoru 189F wynosi ................. minut.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Ewelina

Ewelina

FizykaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Ewelina
Ewelina
Nauczyciel
Z wykształcenia fizyk oraz matematyk pasjonujący się popularyzacją nauki. Czas wolny spędzam na obserwacjach nocnego nieba oraz podróżach.
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy