Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaEDB

Ułóż we właściwej kolejności (wpisując cyfry od 1 do 7) poszczególne czynności, jakie powinien podjąć ratujący podczas udzielania pierwszej pomocy.
Podczas udzielania pierwszej pomocy ratujący powinien: Sprawdzić czynności życiowe.
Ustalić, jaką pomoc można uzyskać od świadków wypadku.
Działać energicznie, ale z rozmysłem - tak aby w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się co się wydarzyło, ilu jest poszkodowanych i w jakim są stanie.
Dokonać oceny zagrożenia dla siebie, poszkodowanego i świadków wypadku oraz zadbać o bezpieczeństwo.
Ustalić, czy będzie potrzebna specjalistyczna pomoc i ewentualnie ją wezwać.
Udzielić dalszej pomocy poszkodowanym (opatrzyć rany i zatamować krwawienia, unieruchomić urazy kostno-stawowe, kontrolować czynności życiowe).
Wykonać czynności ratujące życie (zastosować oddechy zastępcze i uciski klatki piersiowej, zatamować krwotoki, przeciwdziałać wstrząsowi).

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Arkadiusz

Arkadiusz

EDB