Kategoria: Szkoła ponadpodstawowa

  • Biologia
  • Fizyka
  • Geografia
  • Język angielski
  • Język polski
  • Matematyka

Ciąg arytmetyczny

Definicja Ciąg liczbowy (an) nazywamy ciągiem arytmetycznym, jeżeli każdy wyraz tego ciągu oprócz pierwszego powstaje przez dodatnie do wyrazu poprzedniego tej samej ustalonej liczby r. Liczbę r nazywamy różnicą ciągu...

  • Przedsiębiorczość
  • Historia
  • WOS
  • Język hiszpański