Egzamin ósmoklasisty – Język hiszpański, Arkusz egzaminacyjny CKE 2022

utworzone przez | maj 30, 2022 | Egzamin ósmoklasisty, Egzaminy

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty odbył się w uproszczonej formule. CKE przeprowadziło go na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ograniczone w porównaniu z poprzednimi latami.

Co sprawdzał tegoroczny arkusz? Poprosiliśmy nauczyciela języka hiszpańskiego o komentarz:

Egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego składał się z kilku części. W pierwszej części testu, po dwukrotnym wysłuchaniu wszystkich nagrań, uczniowie mieli za zadanie określić, które z podanych obrazków bądź zdań jest zgodne z treścią nagrania. Wypowiedzi rozmówców dotyczyły czynności życia codziennego, miejsc oraz poruszania się komunikacją miejską.
Kolejna część testu miała na celu sprawdzenie zdolności reagowania w języku hiszpańskim na poszczególne sytuacje, a także umiejętności zadawania pytań na podstawie podanych już odpowiedzi. Pojawiły się tutaj
m.in. wypowiedzi związane ze zdrowiem i zachowaniem w restauracji.
Następnie uczniowie mieli za zadanie wybrać odpowiedni wariant odpowiedzi na podstawie tekstów pisanych oraz wpisać adekwatne zdania w luki tak, aby powstał spójny, logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Celem zadań było wykazanie się umiejętnością znajdowania w tekście określonych informacji. Sprawdzana przy tym była znajomość czasów, konstrukcji gramatycznych, słownictwa oraz prostych wyrażeń w języku hiszpańskim.
Na koniec, w części pisemnej, zdający mieli napisać e-maila do koleżanki z Hiszpanii, w którym należało przekazać informacje na temat uczęszczania na kurs nauki gry na gitarze. Oceniana była umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność oraz poprawność językowa.

Arleta

Nauczycielka języka hiszpańskiego

Rozwiązania dostępne już w serwisie Odrabiamy.pl!

Nasi nauczyciele przygotowali prawidłowe rozwiązania egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego zorganizowanego przez CKE!

Poszczególne zadania wraz ze szczegółowym omówieniem znajdziecie na stronie Odrabiamy.pl w zakładce “Pytania i Odpowiedzi”.

Odrabiamy.pl

Odrabiamy.pl

Ostatnie artykuły

Skala mapy – wprowadzenie

Skala mapy – wprowadzenie

Umiejętność liczenia przydaje się w szkole nie tylko na matematyce, ale także na innych przedmiotach - geografia nie jest tutaj wyjątkiem. Z racji tego, że treści te często przysparzają wielu trudności, kolejny cykl artykułów poświęcę omówieniu najważniejszych...

God save Queen Elizabeth

God save Queen Elizabeth

Tymi słowami 2 czerwca 1953 r. zebrany w Opactwie Westminsterskim tłum odpowiedział na koronowanie nowej królowej. 8 września 2022 r. świat obiegła informacja, że w wieku 96 lat po 70 latach rządów zmarła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II.  W artykule przybliżymy...