Jak napisać e-mail prywatny lub wiadomość? (język angielski)

utworzone przez | sty 12, 2023 | Egzamin ósmoklasisty, Egzaminy, Język angielski, Szkoła podstawowa

Wiadomość oraz e-mail prywatny to formy wypowiedzi pisemnej obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty. Należy do nich też wpis na blogu, którego dotyczy nasz inny artykuł. Wpis na blogu oraz e-mail mogą się pojawić również na maturze podstawowej z języka angielskiego. W niniejszym artykule omówimy różnice i podobieństwa między wiadomością oraz e-mailem, a także wskazówki pomocne podczas tworzenia takich wypowiedzi.

W artykule:

E-mail: definicja, tematyka wpisów i język

Budowa wiadomości e-mail

E-mail a wiadomość – podobieństwa i różnice

Przydatne zwroty

E-mail: definicja, tematyka wpisów i język

Zgodnie z Wielkim słownikiem języka polskiego PAN e-mail to tekst wysłany za pośrednictwem maila – poczty elektronicznej. Nazwa jest skrótem od wyrażenia electronic mail (poczta elektroniczna) i oznacza także sam sposób komunikacji za pomocą wiadomości wysyłanych przez pocztę elektroniczną.

Wiadomość e-mail może mieć w sobie elementy innych form pisemnych oraz dotyczyć różnej tematyki, na przykład zawierać:

 • opis miejsca;
 • opis osoby: wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, zainteresowania (np. nowo poznanej, członka rodziny, itd.);
 • opis planów na przyszłość;
 • opis domu, pokoju itd.;
 • opis przeszłych wydarzeń;
 • opis doświadczeń oraz przeżyć wewnętrznych;
 • relacje z podróży;
 • opis i recenzję wydarzeń kulturalnych;
 • recenzje filmów, książek, sztuk teatralnych, koncertów, produktów, gier itd.;
 • poradę, prośbę o nią;
 • prośbę o pomoc;
 • opis problemu;
 • opinię autora;
 • odpowiedź na ogłoszenie (np. dotyczące wynajmu mieszkania);
 • zaproszenie (np. na wydarzenie);
 • przeprosiny;
 • podziękowania.

Wiadomość i e-mail prywatny pisze się językiem nieoficjalnym (nieformalnym – informal), a więc swobodnym i dopuszczającym idiomy (np. once bitten, twice shy – kto raz się sparzył, na zimne dmucha), czasowniki frazowe (phrasal verbs), formy skrócone (np. I’ve, he’s) oraz skrótowce np. ASAP (as soon as possible – tak szybko, jak to możliwe), IMHO (in my humble opinion – moim skromnym zdaniem).

Podobnie jak w przypadku wpisu na blogu polecenie egzaminacyjne odnoszące się do wiadomości lub e-maila także zawiera zazwyczaj trzy lub cztery punkty, które należy uwzględnić i rozwinąć w tekście. Limit słów może wynosić 50–120 (egzamin ósmoklasisty), ale niektóre polecenia zakładają napisanie tekstu w przedziale 80–130 słów (matura podstawowa).

Budowa wiadomości e-mail

Podstawowym warunkiem, który pomoże zdobyć komplet punktów na egzaminie, jest zawarcie oraz rozwinięcie wszystkich punktów znajdujących się w treści zadania. Każdy z punktów powinien znaleźć się w osobnym akapicie, warto je także ułożyć w tej samej kolejności, w jakiej występują w poleceniu. Należy również zadbać o rozwinięcie każdej z kropek, nawiązując do tematu np. poprzez wyrażenie swojej opinii, opisanie doświadczenia, zawarcie anegdoty lub podanie przykładów – zgodnie z tematem e-maila.

Układ tekstu w takiej formie wypowiedzi powinien wyglądać podobnie jak na poniższej grafice, a więc zawierać kolejno:

 • zwrot początkowy do adresata – unikamy zwrotów typowych dla listu (np. Dear … – Drogi…), wskazują one na język bardziej oficjalny;
 • akapit pierwszy: wprowadzenie do tematu e-maila i realizację pierwszego punktu;
 • akapit drugi: rozbudowanie tematu i kolejnego punktu polecenia;
 • akapit trzeci: rozbudowanie następnego punktu;
  pożegnanie adresata oraz podpis.
Schemat budowy wiadomości e-mail

Ryc. 1. Schemat budowy wiadomości e-mail

E-mail a wiadomość – podobieństwa i różnice

Wiadomość oraz e-mail są bardzo podobne w budowie, treści oraz długości. Przyjmuje się dla nich taki sam limit słów: 50–120 słów na egzaminie ósmoklasisty.

Na maturze podstawowej wiadomość obecnie nie występuje, ale e-mail powinien zmieścić się w przedziale 80–130 słów.

Kolejnym elementem wspólnym jest zwrot początkowy do adresata oraz zwrot pożegnalny. Polecenia dotyczące napisania wiadomości zawierają zazwyczaj trzy punkty (kropki) wymagające rozwinięcia, a więc podobnie jak w przypadku wiadomości e-mail.

Natomiast jeśli chodzi o różnice, to po pierwsze, wiadomość nie wymaga podziału na akapity. Wstęp, główna część tekstu oraz zakończenie mogą być napisane jednym ciągiem. Po drugie, zwrot powitalny do adresata może i często zawiera tylko jego imię np. Henry,.

Na egzaminach lepiej nie podawać w podpisie swojego imienia, tylko oznaczenie XYZ. Czasami taka informacja zawarta jest w poleceniu, ale nie zawsze.

Ponadto mimo że tematy oraz formy wypowiedzi wymienione powyżej mogą pojawić się w obydwu tych tekstach, to jednak w wiadomości rzadziej spotkamy się z opisami i recenzjami.

Przydatne zwroty

Poniżej znajdziecie listę zwrotów, które przydadzą się w czasie pisania wiadomości lub e-maila. Ze względu na to, że tematyka takich tekstów może być bardzo różna, są to tylko przykłady zwrotów i wyrażeń, które można wykorzystać. Mają one stanowić pomoc oraz inspirację do pisania.

POWITANIE
 • Hi! / Hello! / Hey! (Cześć!)
 • Thanks for your message/e-mail … (Dziękuję za Twoją wiadomość/Twój e-mail…)
 • How are you? (Jak się masz?)
 • How was your weekend? (Jak Ci minął weekend?)
 • I hope you’re doing well. (Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze.)
 • You won’t believe it! (Nie uwierzysz!)
 • Guess what! / Guess what happened! (Zgadnij, co się stało!)
CZĘŚĆ GŁÓWNA – opisy
 • It is in the north of (the country). (Znajduje się na północy (kraju.))
 • The view is spectacular. (Widok jest spektakularny.)
 • It’s well-known for … (Jest dobrze znany/e z…)
 • The most interesting part/place is … (Najciekawszą częścią/Najciekawszym miejscem jest…)
 • It’s one of the most beautiful places in the world. (To jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie.)
 • It’s the kind of place where (you can really relax). (To takie miejsce, w którym (naprawdę można odpocząć).)
 • His/Her name’s … (Ma na imię…)
 • I first saw him/her when … (Po raz pierwszy zobaczyłem/am go/ją, kiedy…)
 • We met at … (Poznaliśmy się w…)
 • He/She looks like … (Wygląda jak…)
 • He/She is like … (Jest jak…)
 • He/She is similar to … (Jest podobny/a do…)
 • He/She is good/bad at … (Jest dobry/a / słaby/a w…)
 • All his/her clothes look … (Wszystkie jego/jej ubrania wyglądają…)
 • He/She wears … (On/Ona ubiera się w…)
 • He/She is interested in / keen on / fond of / into … (On/Ona interesuje się…)
 • He/She likes / enjoys / loves … (On/Ona lubi…)
 • He/She doesn’t like / hates … (On/Ona nie lubi / nienawidzi…)
 • Some people say he’s/she’s … (Niektórzy mówią, że jest…)
 • He/She’s really (polite / sociable / responsible). (Jest bardzo (uprzejmy/a / towarzyski/a / odpowiedzialny/a).)
 • He/She always / never / usually / often / sometimes … (On/Ona zawsze / nigdy / zazwyczaj / często / czasami…)
 • We like/enjoy … together. (Lubimy razem…)
 • Last Friday / Saturday / weekend … (W zeszły piątek/weekend / W zeszłą sobotę…)
 • First, / At first, / In the beginning, / at the beginning of … (Najpierw/Na początku…)
 • Then, / Next, / After that, … (Potem/Następnie…)
 • after/before (po/przed)
 • while / when / during (podczas gdy / kiedy / w trakcie)
 • Finally, / In the end, / At the end of … / Eventually, (Na końcu/Ostatecznie)
 • because/so (ponieważ/więc)
 • Suddenly,/All of a sudden, (Nagle)
 • Surprisingly/To my surprise, (Zaskakująco/Ku mojemu zdziwieniu)
 • It was a fantastic day. (To był wspaniały dzień.)
 • We had a great time. (Dobrze się bawiliśmy.)
 • What excited/interested me the most was … (Najbardziej ekscytujące/ciekawe było…)
 • The best part was … (Najlepszą częścią było…)
 • It was great fun! (Było super!)
CZĘŚĆ GŁÓWNA – prośba o pomoc
 • I need to ask you a favour. (Muszę Cię o coś prosić.)
 • Can/Could you help me …? (Czy mógłbyś/mogłabyś mi pomóc…?)
 • Maybe you could … (Być może mógłbyś/mogłabyś…)
 • Do you mind if I borrow …? (Masz coś przeciwko, jeśli pożyczę…?)
 • Please, help me (to) do it. (Proszę, pomóż mi to zrobić.)
 • Help! (Pomocy!)
 • I need your help. (Potrzebuję Twojej pomocy.)
 • Could you do me a favour? (Czy możesz wyświadczyć mi przysługę?)
 • Would you mind helping me with …? (Miał(a)byś coś przeciwko, żeby mi pomóc przy…?)
 • If you do it for me … (Jeśli to dla mnie zrobisz…)
 • I will/would be really grateful. (Będę/Był(a)bym naprawdę wdzięczny/a.)
 • I’ll be so happy if you help me. (Będę szczęśliwy/a, jeśli mi pomożesz.)
 • I’m counting on you, (Liczę na Ciebie.)
 • I owe you! (Jestem Ci winien/winna przysługę.)
 • Please let me know if you can help me out! (Proszę, daj mi znać, czy możesz mi pomóc.)
CZĘŚĆ GŁÓWNA – udzielanie rad/proszenie o radę
 • I really worry about you … (Bardzo się o Ciebie martwię…)
 • I’ve noticed you have problems with … (Zauważyłem/am, że masz problemy z…)
 • You also have some problems with … (Masz też problemy z…)
 • You seem to be … (Wydajesz się być…)
 • How about …? (A może…?)
 • Why don’t you …? (A może byś…?)
 • What do you say to that? (Co Ty na to?)
 • What do you think? (Co myślisz?)
 • If I were you, I would … (Na Twoim miejscu…)
 • If I were in your shoes, I would … (Na Twoim miejscu…)
 • Perhaps you should … (Może powinieneś/powinnaś…)
 • I suggest/recommend … (Sugeruję, żebyś…)
 • You could also … (Mógłbyś/Mogłabyś również…)
 • You’d better … (Lepiej, żebyś…)
 • I’d definitely … / I definitely wouldn’t … (Zdecydowanie bym/bym nie…)
 • Good luck, (Powodzenia)
 • I’d like to ask for some advice. (Chciał(a)bym prosić o radę.)
 • What would you do if you were me? (Co Ty byś zrobił/a na moim miejscu?)
 • I’m having trouble with … (Mam problem z…)
 • The thing is, … (Rzecz w tym, że…)
CZĘŚĆ GŁÓWNA – zaproszenie
 • I want to invite you to … (Chcę Cię zaprosić na…)
 • It’ll be on … (Odbędzie się…)
 • I’m writing to invite you to … (Piszę, żeby zaprosić Cię na…)
 • I would like to invite you to … (Chciał(a)bym zaprosić Cię na…)
 • Would/Could you come to … (Czy mógłbyś/mogłabyś przyjść na…)
 • How about …? (Co powiesz na…?)
 • How about going …? (Może poszlibyśmy…?)
 • Shall we …? (A może…?)
 • Why don’t we …? (A może…?)
 • Let me know if you could be there. (Daj znać, czy będziesz mógł/mogła tam być.)
 • What do you think about it? Please write back. (Co o tym myślisz? Odpisz, proszę.)
 • Please reply. (Proszę o odpowiedź.)
 • Please let me know if you can be there. (Proszę, daj mi znać, czy możesz tam być.)
 • Hope to see you there. (Mam nadzieję, że się zobaczymy na miejscu.)
CZĘŚĆ GŁÓWNA – wyrażanie opinii
 • I think … (Uważam…)
 • I reckon that … (Uważam, że…)
 • In my experience … (Z tego, co doświadczyłem/am…)
 • In my opinion …/In my view … (Moim zdaniem…)
 • From my point of view … (Z mojego punktu widzenia…)
 • I’d (not) recommend it … ((Nie) polecił(a)bym tego…)
 • If I were you, I’d … (Na twoim miejscu…)
 • There’s nothing like … (Nie ma nic lepszego niż…)
 • The thing I like most about … (Najbardziej podobało mi się…)
 • I’m (not) a big fan of … ((Nie) jestem wielkim fanem/wielka fanką…)
 • I have to say I was (not) impressed with … (Muszę przyznać, że (nie) byłem/am pod wrażeniem…)
 • Personally speaking … (Mówiąc z własnego doświadczenia…)
CZĘŚĆ GŁÓWNA – podziękowania
 • I just wanted to say thank you. (Chciałem/am tylko podziękować.)
 • Many thanks for … (Wielkie dzięki za…)
 • I really appreciate it. (Naprawdę to doceniam.)
 • I appreciate your help. (Doceniam Twoja pomoc.)
 • I am really grateful for … (Jestem bardzo wdzięczny/a za…)
 • Thanks for everything. (Dziękuję za wszystko.)
 • Thank you again for a lovely time! (Jeszcze raz dziękuję za miło spędzony czas.)
 • Thank you very much. (Bardzo dziękuję.)
CZĘŚĆ GŁÓWNA – przeprosiny
 • I’m really sorry about … (Bardzo przepraszam za…)
 • I apologise for the trouble. (Przepraszam za kłopot.)
 • Please accept my apologies. (Proszę, przyjmij moje przeprosiny.)
 • Please forgive me. (Proszę, wybacz mi.)
 • I shouldn’t have done that. (Nie powinienem był/powinnam była tego robić.)
 • It was my fault. (To była moja wina.)
 • What can I do to make up for it? (Co mogę zrobić, żeby Ci to wynagrodzić?)
 • I’d like to make it up to you. (Chciał(a)bym Ci to wynagrodzić.)
POŻEGNANIE
 • Thanks a million for … (Wielkie dzięki za…)
 • I can’t wait to hear from you (again). (Nie mogę się doczekać, aż (znowu) się odezwiesz.)
 • Write (me) back soon! (Napisz (do mnie) wkrótce!)
 • Best, / Love, / Cheers, (Pozdrawiam)
 • Take care, (Trzymaj się)
 • Answer as soon as possible. (Odpowiedz jak najszybciej.)
 • Hugs, (ściskam)
 • See you soon, (Do zobaczenia wkrótce.)
 • Chat soon. (Pogadamy wkrótce.)
 • Bye for now! (Na razie.)
 • Hope to hear from you soon. (Mam nadzieję, że wkrótce się odezwiesz.)
 • Lots of love, (Pozdrawiam serdecznie)

Zobacz też:

Wpis na blogu – jak napisać? (język angielski) (czytaj)

Wypowiedź pisemna – najważniejsze zasady (język angielski) (czytaj)

Materiały źródłowe

Informacje

1. Juszko A. i in., Oxford Repetytorium Ósmoklasisty. Wieloletni podręcznik do języka angielskiego, Oxford University Press, 2018.
2. Mann M., Taylore-Knowles S., Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik do języka angielskiego, Macmillan, 2018.
3. Tkacz A. i in., Język angielski. Repetytorium dla szkoły podstawowej. Wydanie jednotomowe, Pearson, 2021.
4. Umińska M. i in., Longman Repetytorium maturalne. Podręcznik wieloletni | język angielski | poziom podstawowy, Pearson, 2017.
5. https://wsjp.pl/haslo/podglad/34118/mail/4750297/wiadomosc (data dostępu: 9.01.2023 r.)

Agnieszka

Agnieszka

Z wykształcenia anglistka, a z zamiłowania tłumaczka literatury anglojęzycznej. Uwielbiam podróże, górskie wędrówki oraz koncerty muzyki alternatywnej.

Ostatnie artykuły

Niemieckie wynalazki, które zmieniły świat

Niemieckie wynalazki, które zmieniły świat

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak niektóre wynalazki zrewolucjonizowały świat i ułatwiły nam życie. Oczywiście do czasu, aż nagle zabraknie przedmiotu codziennego użytku lub niespodziewanie ulegnie on awarii. Wiele zawdzięczamy Niemcom i ich pomysłom....

Nie trać czasu! – czyli o technikach zarządzania czasem

Nie trać czasu! – czyli o technikach zarządzania czasem

Kiedy zbliża się koniec semestru, liczba sprawdzianów i zadań domowych do oddania może być przytłaczająca! Z pomocą przychodzą techniki zarządzania czasem. Ułatwią Ci efektywniejsze wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę. W artykule:Po co korzystać z technik...

Wpis na blogu – jak napisać? (język angielski)

Wpis na blogu – jak napisać? (język angielski)

Wpis na blogu to jedna z form wypowiedzi pisemnej, z którą można się spotkać na egzaminie ósmoklasisty oraz na maturze podstawowej z języka angielskiego. Taki rodzaj tekstu charakteryzuje się tym, że może zawierać w sobie elementy innych form, np. recenzji,...

Wypowiedź pisemna – najważniejsze zasady (język angielski)

Wypowiedź pisemna – najważniejsze zasady (język angielski)

Tworząc wypowiedź pisemną w języku angielskim, uczeń powinien kierować się podstawowymi zasadami, które pomogą mu stworzyć dobrze napisany oraz poprawny tekst. Najważniejsze w pracach pisemnych jest to, by odnieść się do wszystkich punktów polecenia i je rozwinąć,...

Jak napisać dobry artykuł na maturze? (język angielski)

Jak napisać dobry artykuł na maturze? (język angielski)

Według słownika artykuł to tekst publicystyczny, naukowy, literacki zamieszczony w czasopiśmie lub w książce. Celem jego napisania jest publikacja. Obecnie artykuły ukazują się coraz częściej także w internecie. Od 2015 roku wspomniana dłuższa forma wypowiedzi...