Test diagnostyczny – Język włoski, CKE wrzesień 2022

utworzone przez | paź 3, 2022 | Egzamin maturalny, Egzaminy

Test diagnostyczny – Język włoski, CKE wrzesień 2022

utworzone przez | paź 3, 2022 | Egzamin maturalny, Egzaminy

W dniach 28-30 września przyszłoroczni maturzyści mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, pisząc próbne egzaminy. Od 2023 roku obowiązuje nowa formuła matury, a poziom testu ma być wyższy. Arkusze diagnostyczne wraz z odpowiedziami publikujemy w naszym serwisie.

Co sprawdzał arkusz diagnostyczny? Poprosiliśmy nauczyciela języka włoskiego o komentarz:

Tegoroczny test diagnostyczny z języka włoskiego na poziomie podstawowym był zgodny z nowymi wytycznymi dotyczącymi egzaminu maturalnego w formule z 2023 roku, stąd też widoczne są różnice między tegorocznym arkuszem a tymi z lat poprzednich. Tegoroczny arkusz jest dłuższy i zawiera więcej zadań, łącznie jest ich 12 (zamiast dotychczasowych 10).
Pierwsze cztery zadania miały na celu sprawdzenie rozumienia ze słuchu. Skupiały się się przede wszystkim na umiejętności wyszukania w nagraniu konkretnych informacji, np. w celu wybrania prawidłowej odpowiedzi lub ustalenia, które twierdzenia są fałszywe, a które prawdziwe.
Kolejne 4 zadania sprawdzały umiejętność czytania ze zrozumieniem. Wśród nich wyróżniało się zadanie nr 5: maturzysta miał przeanalizować 4 różne teksty (fragment z książki, tekst reklamowy, krótki opis historyczny ze strony internetowej, fragment konwersacji przyjaciół), a następnie wykonać 2 różne polecenia. Pierwsze wymagało ustalenia, w którym tekście znajdziemy wskazane informacje. W drugim należało uzupełnić wiadomość do koleżanki zgodnie z informacjami zawartymi w tekstach. Wyrazy miały być zapisane po włosku.
Na szczególną uwagę zasługuje przedostatnia część arkusza, która sprawdza znajomość gramatyki. Były to aż 4 zadania (w poprzednich latach tylko dwa) sprawdzające umiejętność reagowania w sposób poprawny logicznie i gramatycznie na różne wypowiedzi, a także weryfikujące znajomość m.in. przyimków, zaimków rzeczownych dzierżawczych, trybu warunkowego. Jeśli chodzi o tę część arkusza, to była ona zdecydowanie najtrudniejsza. W zadaniu nr 10 należało nie tylko ustalić, jakie słowo pasuje do danej części tekstu, ale również dokonać niezbędnych zmian, np. utworzyć imiesłów bierny od bezokolicznika tak, aby powstał spójny i gramatycznie poprawny tekst.
Ostatnim zadaniem w arkusza tradycyjnie było stworzenie wypowiedzi pisemnej: należało zredagować wpis na bloga. Ta część arkusza ma za zadanie sprawdzić umiejętność pełnego przekazania informacji przez kandydata zgodnie z wytycznymi, a także zakres i poprawność używanych przez niego środków językowych. 

Magdalena

Nauczycielka języka włoskiego

Rozwiązania dostępne już w serwisie Odrabiamy.pl!

Nasi nauczyciele przygotowali prawidłowe rozwiązania arkusza diagnostycznego z języka włoskiego zorganizowanego przez CKE!

Poszczególne zadania wraz ze szczegółowym omówieniem znajdziecie na stronie Odrabiamy.pl.

Odrabiamy.pl

Odrabiamy.pl

Odrabiamy.pl to serwis dla uczniów, który tworzą nauczyciele. Opracowujemy treści edukacyjne tak, aby były atrakcyjne i łatwe do przyswojenia. Tworzymy rozwiązania zadań ze wskazówkami, nagrywamy wideolekcje oraz webinary, piszemy artykuły i opracowujemy quizy wiedzy.

Ostatnie artykuły

Jak tworzyć skuteczne notatki?

Jak tworzyć skuteczne notatki?

Sporządzanie notatek to jeden z najlepszych sposobów na usystematyzowanie i zapamiętanie informacji. Co zrobić, żeby Twoje notatki były uporządkowane i przydatne w nauce? Tego dowiesz się z naszego artykułu!W artykule:Po co nam notatki?Metoda CornellaMetoda flowMapa...

Notatka syntetyzująca na maturze – jak napisać?

Notatka syntetyzująca na maturze – jak napisać?

Notatka syntetyzująca jest krótką formą wypowiedzi, która pojawia się na maturze z języka polskiego w nowej formule obowiązującej od 2023 roku. Czym jest notatka syntetyzująca? Jak ją napisać krok po kroku? Jak wygląda przykładowa notatka? Odpowiedzi na te pytania...

Jak pokonać stres przed egzaminem?

Jak pokonać stres przed egzaminem?

Stres towarzyszy nam w wielu sytuacjach. To uczucie znane każdemu człowiekowi w większym lub mniejszym natężeniu. Pojawia się w momencie strachu, niepewności, kiedy czujemy, że coś nas przerasta bądź goni nas czas. Poczucie niepokoju wywołane jest również przez...

Le passé composé – czas przeszły dokonany (poziom podstawowy)

Le passé composé – czas przeszły dokonany (poziom podstawowy)

Jednym z pierwszych wyzwań, które pojawiają się na zajęciach z języka francuskiego, jest czas przeszły le passé composé. W naszym artykule zapoznasz się z budową i zastosowaniem tego czasu, jak również z regułami tworzenia i uzgadniania imiesłowów czasu przeszłego –...

Tapas – wizytówka Hiszpanii

Tapas – wizytówka Hiszpanii

Mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego mają w zwyczaju tapear (jeść tapas w barach) lub ir de tapas, czyli chodzić od baru do baru na hiszpańskie przekąski. W poprzednim artykule dowiedzieliśmy się już, że tapas składają się z różnego typu pokarmu i można je spotkać w...