🎓 Wypisz po pięć cech, następujących form ustrojowych: demokracji, totalitaryzmu, autorytaryzmu. - Odrabiamy.pl

WOS
 -  liceum

Wypisz po pięć cech, następujących form ustrojowych: demokracji, totalitaryzmu, autorytaryzmu.

Marlena
26629
Polub to zadanie

1. Demokracja:

 • ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje społeczeństwo poprzez swych przedstawicieli;
 • współczesne formy demokracji posiadają charakter pośredni lub bezpośredni, 
 • prawo wyborcze posiadają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 
 • cechuje się następującymi zasadami: suwerenności narodu, poszanowania praw mniejszości, trójpodziałem władz, państwem prawa, pluralizmem. 

2. Autorytaryzm:

 • system rządów, w którym władza jest w rękach armii lub jednej partii i nie podlega kontroli społecznej,
 • ograniczona zasada pluralizmu politycznego, 
 • władza oparta na rozbudowanym systemie kontroli, 
 • władza scentralizowana, 
 • władza umiejscowiona jest ponad obywatelami.

3. Totalitaryzm:

 • system polityczny, oparty na obowiązującej wszystkich ideologii i na nieograniczonej władzy jednej partii, kontrolującej wszystkie dziedziny życia,
 • wprowadzenie dyktatury, 
 • nostalgiczne łamanie praw człowieka, 
 • rozbudowany system policyjny oraz inwigilacyjny, 
 • stosowanie terroru, 
 • kult wodza, 
 • rozbudowana propaganda. 
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019