Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowaWOS

Przyporządkuj odpowiednim instytucjom samorządowym sprawy, które możemy w nich załatwić.
I. Urząd Gminy  
II. Starostwo Powiatowe    
III. Urząd wojewódzki

a) zarejestrowanie samochodu, motocykla 
b) otrzymanie paszportu
c) otrzymanie dowodu osobistego, numeru PESEL, aktu urodzenia, ślubu, zgonu
d) zarejestrowanie działalności gospodarczej
e) zmiana nazwiska lub imienia
f) uzyskanie pozwolenia na prace cudzoziemca
g) załatwienie sprawy związanej z obywatelstwem 
h) otrzymanie zasiłku w razie utraty pracy
i) zawarcie związku małżeńskiego

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Marlena

Marlena

WOS