🎓 Prawa człowieka i wolności w konwencji europejskiej. - Odrabiamy.pl

WOS
 -  liceum

Prawa człowieka i wolności w konwencji europejskiej.

Marlena
38200
Polub to zadanie

W poniższej tabeli ukazano przykładowe prawa zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:

Nazwa prawa  Fragment Konwencji
prawo do życia
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Historia

Lokacja to...

około 16 godzin temu