🎓 Odszukaj w tekście Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r. wymienione w tabeli zasady państwa demokratycznego, a następnie wpisz odpowiedni artykuł oraz ustęp w miejsce kropek. ZASADY: Artykuł, ustęp tabelka: 1 suwerenności narodu 2 przedstawicielstwa 3 praworządności 4 prymatu konstytucji 5 trójpodziału władzy 6 pluralizmu politycznego 7 decentralizacji władzy państwowej - Odrabiamy.pl

WOS
 -  liceum

Odszukaj w tekście Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r. wymienione w tabeli zasady państwa demokratycznego, a następnie wpisz odpowiedni artykuł oraz

...

Marlena
38104
Polub to zadanie

1 suwerenności narodu - art. 4 ust. 1
2 przedstawicielstwa - 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019