🎓 Na podstawie tekstu podaj nazwę typu opisanej socjalizacji. Pojęcie wpływu międzygeneracyjnego jest definiowane często w kontekście zachowań konsumpcyjnych (ale też w innych dziedzinach, np. wartości, poglądu na świat itp.). Jednak dwukierunkowość oddziaływań możemy obserwować najłatwiej właśnie w dziedzinie konsumpcji, ponieważ w tym obszarze najbardziej obecne są tech- nologiczne zmiany, których rzecznikami, nauczycielami może być młodsze pokolenie. Zródło: A. Królikowska, Dzieci nauczycielami swoich rodziców: (...) we współczesnej rodzinie, . ZADANIE 3. Na podstawie tekstu rozstrzygnij, czy prawdziwa jest teza, zgodnie z którą ubóstwo i marginalizacja są przyczy ną nieprzestrzegania norm społecznych. Swoje zdanie uzasadnij. Teoria rozbitych okien, znana również jako teoria rozbitej szyby, zakłada, że zniszczenia w otoczeniu me doprowadzić do myślenia, że prawo nie istnieje. Dlatego w sytuacji, gdy nie obowiązują żadne normy, w prawdopodobieństwo wystąpienia wandalizmu. Profesor Philip Zimbardo [...] przeprowadził [...] eksperyment. W tym [...] eksperymencie wykorzystał dwa porzucone samochody pozostawione na zewnątrz, jeden w sa siedztwie zlokalizowanym w biednej i problematycznej okolicy, a drugi - w bogatym i spokojnym miejscu... Zaledwie w ciągu kilku godzin samochód, który znajdował się w biednej okolicy, został znacznie uszkodzo- ny, podczas gdy ten w bogatej dzielnicy pozostał nienaruszony. [...] Po tygodniu samochód w biednej dzielnicy został całkowicie zniszczony, a samochód w bogatym sąsiedztwie wciąż nie miał nawet zarysowania. Naukowcy zdecydowali się zmienić coś w tej sytuacji i wybili jedno z okien samochodu, który był w idealnym stanie. [...] Kradzież, przemoc i wandalizm sprowadził pojazd do tego samego stanu, w którym znajdował się samochód w ubogiej dzielnicy. Zródło: Teoria rozbitych okien - o co w niej chodzi?, - Odrabiamy.pl

WOS
 -  liceum

Na podstawie tekstu podaj nazwę typu opisanej socjalizacji.
Pojęcie wpływu międzygeneracyjnego jest definiowane często w kontekście zachowań...

Marlena
39258
Polub to zadanie

Typ opisanej w tekście socjalizacji nosi nazwę: 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
WOS
Na podstawie tekstu podaj nazwę typu opisanej socjalizacji.
Pojęcie wpływu międzygeneracyjnego jest definiowane często w kontekście zachowań konsumpcyjnych (ale
też w innych dziedzinach, np. wartości, poglądu na świat itp.). Jednak dwukierunkowość oddziaływań możemy
obserwować najłatwiej właśnie w dziedzinie konsumpcji, ponieważ w tym obszarze najbardziej obecne są tech-
nologiczne zmiany, których rzecznikami, nauczycielami może być młodsze pokolenie.
Zródło: A. Królikowska, Dzieci nauczycielami swoich rodziców: (...) we współczesnej rodzinie, .
ZADANIE 3.
Na podstawie tekstu rozstrzygnij, czy prawdziwa jest teza, zgodnie z którą ubóstwo i marginalizacja są przyczy
ną nieprzestrzegania norm społecznych. Swoje zdanie uzasadnij.
Teoria rozbitych okien, znana również jako teoria rozbitej szyby, zakłada, że zniszczenia w otoczeniu me
doprowadzić do myślenia, że prawo nie istnieje. Dlatego w sytuacji, gdy nie obowiązują żadne normy, w
prawdopodobieństwo wystąpienia wandalizmu.
Profesor Philip Zimbardo [...] przeprowadził [...] eksperyment.
W tym [...] eksperymencie wykorzystał dwa porzucone samochody pozostawione na zewnątrz, jeden w sa
siedztwie zlokalizowanym w biednej i problematycznej okolicy, a drugi - w bogatym i spokojnym miejscu...
Zaledwie w ciągu kilku godzin samochód, który znajdował się w biednej okolicy, został znacznie uszkodzo-
ny, podczas gdy ten w bogatej dzielnicy pozostał nienaruszony. [...]
Po tygodniu samochód w biednej dzielnicy został całkowicie zniszczony, a samochód w bogatym sąsiedztwie
wciąż nie miał nawet zarysowania.
Naukowcy zdecydowali się zmienić coś w tej sytuacji i wybili jedno z okien samochodu, który był w idealnym
stanie. [...] Kradzież, przemoc i wandalizm sprowadził pojazd do tego samego stanu, w którym znajdował się
samochód w ubogiej dzielnicy.
Zródło: Teoria rozbitych okien - o co w niej chodzi?,
21 listopada 2019