🎓 Karta pracy SAMORZĄDY TERYTORIALNE: LOKALNE I REGIONALNE<br><br>1. Przyporządkuj podane w ramce nazwy organów władzy do odpowiednich rubryk tabeli.<br>rada gminy • rada powiatu • wójt / burmistrz / prezydent miasta • marszałek i zarząd województwa •<br>starosta i zarząd powiatu • sejmik województwa • wojewoda • starosta powiatu<br>Wybierane przez uprawnionych<br>do tego mieszkańców<br>Powoływane przez organy<br>samorządowe, np. rady<br>Mianowane przez Prezesa<br>Rady Ministrów<br><br>2. Przyporządkuj pojęcia podane w ramce do sytuacji opisanych w tabeli.<br>etyka pracownicza • profesjonalizm • obiektywizm<br>Pan Andrzej, pracownik urzędu pracy, odmówił przyjęcia łapówki w zamian za przekazywanie bardziej<br>atrakcyjnych ofert pracy i zawiadomił prokuraturę o tym, że otrzymał taką propozycję.<br>Pani Justyna nie uległa naciskom kierownika działu księgowości i podjęła najlepszą dla swojego działu<br>decyzję.<br>Pani Kasia po powrocie ze szkolenia na temat efektywności pracy w urzędach przeprowadziła restrukturyzację<br>działu, którym kieruje. Wykorzystała do tego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia.<br>Którą z cech dobrego urzędnika uważasz za najważniejszą? Uzasadnij swój wybór.<br>3. Określ, w którym z urzędów można załatwić każdą z podanych niżej spraw. Wpisz G (urząd gminy), P (starostwo powiatowe)<br>lub W (urząd wojewódzki).<br>Uzyskanie zgody na inwestycję zagrażającą środowisku lub zabytkom<br>Pozwolenie na budowę i rozbiórkę budynku<br>Zarejestrowanie samochodu lub motocykla<br>Zapłacenie podatku za psa<br>Zameldowanie się lub wymeldowanie<br>Otrzymanie aktu urodzenia<br>Otrzymanie paszportu<br>Uzyskanie pozwolenia na pracę cudzoziemca<br>Nadanie numeru PESEL<br>Wydanie prawa jazdy<br>Zawarcie związku małżeńskiego<br>Zmiana imienia i nazwiska<br>Zezwolenie na zbiórkę pieniędzy<br>Uzyskanie koncesji na niektóre rodzaje działalności gospodarczej<br>Otrzymanie zasiłku w przypadku utraty pracy.<br><br> - Odrabiamy.pl

WOS
 -  szkoła podstawowa

WOS
 -  szkoła podstawowa

Karta pracy SAMORZĄDY TERYTORIALNE: LOKALNE I REGIONALNE

1. Przyporządkuj podane w ramce nazwy organów władzy do odpowiednich rubryk tabeli.
rada...

Marlena
8660
odpowiedziała na to pytanie

1. Przyporządkuj podane w ramce nazwy organów władzy do odpowiednich rubryk tabeli.

Wybierane przez uprawnionych o tego mieszkańców Powoływane przez organy samorządowe, np. rady

 

Mianowane przez Prezesa Rady Ministrów

 

  • rada gminy,

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Język polski
Kto zsyła potop?
około godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
WOS
Karta pracy SAMORZĄDY TERYTORIALNE: LOKALNE I REGIONALNE

1. Przyporządkuj podane w ramce nazwy organów władzy do odpowiednich rubryk tabeli.
rada gminy • rada powiatu • wójt / burmistrz / prezydent miasta • marszałek i zarząd województwa •
starosta i zarząd powiatu • sejmik województwa • wojewoda • starosta powiatu
Wybierane przez uprawnionych
do tego mieszkańców
Powoływane przez organy
samorządowe, np. rady
Mianowane przez Prezesa
Rady Ministrów

2. Przyporządkuj pojęcia podane w ramce do sytuacji opisanych w tabeli.
etyka pracownicza • profesjonalizm • obiektywizm
Pan Andrzej, pracownik urzędu pracy, odmówił przyjęcia łapówki w zamian za przekazywanie bardziej
atrakcyjnych ofert pracy i zawiadomił prokuraturę o tym, że otrzymał taką propozycję.
Pani Justyna nie uległa naciskom kierownika działu księgowości i podjęła najlepszą dla swojego działu
decyzję.
Pani Kasia po powrocie ze szkolenia na temat efektywności pracy w urzędach przeprowadziła restrukturyzację
działu, którym kieruje. Wykorzystała do tego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia.
Którą z cech dobrego urzędnika uważasz za najważniejszą? Uzasadnij swój wybór.
3. Określ, w którym z urzędów można załatwić każdą z podanych niżej spraw. Wpisz G (urząd gminy), P (starostwo powiatowe)
lub W (urząd wojewódzki).
Uzyskanie zgody na inwestycję zagrażającą środowisku lub zabytkom
Pozwolenie na budowę i rozbiórkę budynku
Zarejestrowanie samochodu lub motocykla
Zapłacenie podatku za psa
Zameldowanie się lub wymeldowanie
Otrzymanie aktu urodzenia
Otrzymanie paszportu
Uzyskanie pozwolenia na pracę cudzoziemca
Nadanie numeru PESEL
Wydanie prawa jazdy
Zawarcie związku małżeńskiego
Zmiana imienia i nazwiska
Zezwolenie na zbiórkę pieniędzy
Uzyskanie koncesji na niektóre rodzaje działalności gospodarczej
Otrzymanie zasiłku w przypadku utraty pracy.

23 października 2019