🎓 Jakie dobra kultury są przedstawione? <br>Następnie krótko wyjaśnij, na czym polega ochrona dóbr kultury?<br>a) Zamek Królewski w Warszawie<br>b) Obraz pt:" Dama z Łasiczką". - Odrabiamy.pl

WOS
 -  liceum

WOS
 -  liceum

Jakie dobra kultury są przedstawione?
Następnie krótko wyjaśnij, na czym polega ochrona dóbr kultury?
a) Zamek Królewski w Warszawie
b) Obraz pt:" Dama z Łasiczką".

Marlena
9533
odpowiedziała na to pytanie

W zadaniu przedstawiono materialne dobra kultury, które zaliczane są do tzw. dóbr autotelicznych

Ochrona dóbr kultury według Konwencji o Ochronie Dóbr Kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego polega na objęciu dóbr kulturalnych opieką oraz poszanowaniu ich (art. 2).

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019