🎓 Jakie dobra kultury są przedstawione? <br>Następnie krótko wyjaśnij, na czym polega ochrona dóbr kultury?<br>a) Zamek Królewski w Warszawie<br>b) Obraz pt:" Dama z Łasiczką". - Odrabiamy.pl

WOS
 -  liceum

WOS
 -  liceum

Jakie dobra kultury są przedstawione?
Następnie krótko wyjaśnij, na czym polega ochrona dóbr kultury?
a) Zamek Królewski w Warszawie
b) Obraz pt:" Dama z Łasiczką".

Marlena
9448
odpowiedziała na to pytanie

W zadaniu przedstawiono materialne dobra kultury, które zaliczane są do tzw. dóbr autotelicznych

Ochrona dóbr kultury według Konwencji o Ochronie Dóbr Kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego polega na objęciu dóbr kulturalnych opieką oraz poszanowaniu ich (art. 2).

Wideolekcja
content
27 marca 2019
Matematyka
1i 1/3+2i 3/4
1 dzień temu
Matematyka
1 i7/8 + 2i1/4
1 dzień temu
Matematyka
2 1/6 - 1 3/4
1 dzień temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019