🎓 1.W tabeli scharakteryzowano różne rodzaje wykładni prawa, Twoim zadaniem jest uzupełnienie prawej kolumny tabeli poprzez wpisanie do niej rodzaju wykładni prawa,której cechy zostały przedstawione w kolumnie lewej.<br>Charakterystyka wykładni:<br>1.Oznacza węższe rozumienie interpretowanie normy iż wynikałoby to z jej brzmienia słownego.<br>2.Polega na interpretowaniu przepisów prawa przez ten sam podmiot,który ustanowił i wydał określone przepisy.Jest ona obowiązująca dla wszystkich,których przepisy dotyczą.<br>3.Polega na badaniu znaczenia użytych słów,znaków interpunkcyjnych i zastosowanych konstrukcji językowych.<br>4.Dokonywana przez organy stosujące prawo przy rozstrzyganiu konkretnej sprawy.Jest stosowana w rozstrzyganej sprawie-nie jest obowiązująca przy rozstrzyganiu innych podobnych spraw.<br>5.Jest dokonywana przez analizę celu,który był brany pod uwagę przy ustanowieniu określonej normy prawnej.<br>6.Dokonywana przez prawników naukowych,zawarta jest w różnych publikacjach.Nie ma ona mocy obowiązującej,lecz jest często wykorzystywana przy orzekani w konkretnych sprawach.Ten rodzaj wykładni ma często duże znaczenie przy dokonywaniu wykładni przez inne podmioty.Waha tej wykładni zależy od autorytetu,jakim cieszy się autor w środowisku prawniczym.<br>7.Oznacza rozumienie interpretowanej normy ściśle z jej brzmieniem słownym.<br>8.Oznacza szersze rozumienie interpretowanej normy niż wynikałoby to z jej brzmienia słownego.<br>9.Opiera się o logiczne rozumienie na podstawie zawartych w normie przesłanek<br>10.Wykorzystuje zródła historyczne,dzięki czemu można doszukać się przesłanek,które kierowały autorami aktu prawnego<br>11.Wyjaśnia sens normy prawnej poprzez jej umiejscowienie w systemie prawa i wyciągniecie odpowiednich wniosków.<br>Rodzaj wykładni:... - Odrabiamy.pl

WOS
 -  liceum

WOS
 -  liceum

1.W tabeli scharakteryzowano różne rodzaje wykładni prawa, Twoim zadaniem jest uzupełnienie prawej kolumny tabeli poprzez wpisanie do niej rodzaju...

Marlena
9697
odpowiedziała na to pytanie

1.W tabeli scharakteryzowano różne rodzaje wykładni prawa, Twoim zadaniem jest uzupełnienie prawej kolumny tabeli poprzez wpisanie do niej rodzaju wykładni prawa, której cechy zostały przedstawione w kolumnie lewej.

Charakterystyka wykładni Rodzaj wykładni

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
WOS
1.W tabeli scharakteryzowano różne rodzaje wykładni prawa, Twoim zadaniem jest uzupełnienie prawej kolumny tabeli poprzez wpisanie do niej rodzaju wykładni prawa,której cechy zostały przedstawione w kolumnie lewej.
Charakterystyka wykładni:
1.Oznacza węższe rozumienie interpretowanie normy iż wynikałoby to z jej brzmienia słownego.
2.Polega na interpretowaniu przepisów prawa przez ten sam podmiot,który ustanowił i wydał określone przepisy.Jest ona obowiązująca dla wszystkich,których przepisy dotyczą.
3.Polega na badaniu znaczenia użytych słów,znaków interpunkcyjnych i zastosowanych konstrukcji językowych.
4.Dokonywana przez organy stosujące prawo przy rozstrzyganiu konkretnej sprawy.Jest stosowana w rozstrzyganej sprawie-nie jest obowiązująca przy rozstrzyganiu innych podobnych spraw.
5.Jest dokonywana przez analizę celu,który był brany pod uwagę przy ustanowieniu określonej normy prawnej.
6.Dokonywana przez prawników naukowych,zawarta jest w różnych publikacjach.Nie ma ona mocy obowiązującej,lecz jest często wykorzystywana przy orzekani w konkretnych sprawach.Ten rodzaj wykładni ma często duże znaczenie przy dokonywaniu wykładni przez inne podmioty.Waha tej wykładni zależy od autorytetu,jakim cieszy się autor w środowisku prawniczym.
7.Oznacza rozumienie interpretowanej normy ściśle z jej brzmieniem słownym.
8.Oznacza szersze rozumienie interpretowanej normy niż wynikałoby to z jej brzmienia słownego.
9.Opiera się o logiczne rozumienie na podstawie zawartych w normie przesłanek
10.Wykorzystuje zródła historyczne,dzięki czemu można doszukać się przesłanek,które kierowały autorami aktu prawnego
11.Wyjaśnia sens normy prawnej poprzez jej umiejscowienie w systemie prawa i wyciągniecie odpowiednich wniosków.
Rodzaj wykładni:...
18 października 2019