Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe - Odrabiamy.pl
Wideolekcja
 -  liceum
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019